Rozwiązania: Grupy producentów

Automatyczne prowadzenie rejestrów:
Koordynacja danych o produkcji
Dostęp do informacji o aktualnej i historycznej produkcji każdego z członków grupy:
Monitoring obowiązków członków grupy

Elvio realizuje 3 z 6 obligatoryjnych celów, dla których powołuje się grupy producentów. Znalazło to potwierdzenie w kilkudziesięciu wdrożeniach na podstawie zaakceptowanych przez ARiMR planach biznesowych.