Rozwiązania: Produkcja roślinna

Pełna kontrola
Wykaz działek ewidencyjnych oraz rolnych wraz z aktualnymi zasiewami Informacja o powierzchni gruntów rolnych z podziałem na poszczególne uprawy
Automatyczne karty pól
Ewidencja prac w czasie rzeczywistym, dzięki wykorzystaniu intuicyjnej aplikacji mobilnej gromadzącej informacje w czasie rzeczywistym o:
Automatyczna ewidencja nawożenia azotem
Uwzględnienie czystej dawki azotu z nawozów sztucznych i naturalnych
Automatyczna ewidencja zabiegów ochrony roślin
Uwzględnieniem ilości i stężenia zastosowanego śor oraz substancji czynnej
Raporty
Powierzchnia upraw, wielkość zbiorów, plony (zakładane i rzeczywiste) dla zakończonych oraz bieżących cykli produkcyjnych