trzoda1

Rozwiązania: Trzoda chlewna

Intuicyjność

Raz wprowadzone dane wykorzystywane są wielokrotnie bez potrzeby ich ponownego wpisywania

Automatyczna komunikacja z IRZ

Dane przenoszone są bezpośrednio do IRZ bez potrzeby logowania i ponownego ich wprowadzania

Kontrola weterynaryjna

Zawsze aktualna informacja o ilości zwierząt w każdej grupie technologicznej

Bioasekuracja

Pełna obsługa dokumentacji w formie elektronicznej, automatycznie tworzone rejestry.

Raporty

Zestawienia i raporty niedostępne w IRZ Plus.