MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH 2021

ZAKUP MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH - dofinansowanie do 200 tys. zł
BUDOWA, MODERNIZACJA BUDYNKÓW - dofinansowanie do 500 tys. zł

Do 20 września 2021 r. trwa nabór wniosków na MODERNIZACJĘ GODPODARSTW ROLNYCH. Jeśli planujesz w swoim gospodarstwie zakup maszyn, urządzeń rolniczych lub inwestycje budowlane trafiłeś w dobre miejsce. Od 18 lat konsekwentnie gromadziliśmy wiedzę i doświadczenie w zakresie pozyskiwania dotacji dla naszych klientów. Dzisiaj wiemy, że kluczem do sukcesu w pozyskaniu i rozliczeniu dofinansowania jest PRACA W INTERDYSCYPLINARNYCH ZESPOŁACH SPECJALISTÓW.

Przykładowe inwestycje w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych:

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi na jedno gospodarstwo rolne nie może przekroczyć: 500 tys. zł, przy czym na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, nie może przekraczać 200 tys. zł.

Wśród obszarów klasyfikujących się do wsparcia - poza zakupem maszyn i inwestycjami budowlanymi (w ramach obszaru d) - znajdzie się także:

  • 1) Rozwój produkcji prosiąt (dotacja do 900 tys. zł; obszar a)
  • 2) Rozwój produkcji mleka krowiego (dotacja do 500 tys. zł; obszar b)
  • 3) Rozwój produkcji bydła mięsnego (dotacja do 500 tys. zł; obszar c)
  • 4) Nawadnianie w gospodarstwie (dotacja do 100 tys. zł; obszar e)

FORMULARZ KONTAKTOWY: