Kwota dofinansowania do 500 tys. zł.

ROZWÓJ USŁUG ROLNICZYCH - ZAKUP MASZYN ROLNICZYCH

Nabór wniosków: do 15.02.2021

Prowadzisz firmę co najmniej 2 lata i świadczysz usługi na rzecz rolnictwa?

Na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości związane z naborem odpowiada
Monika Wróblewska, Dyrektor Działu Dotacji Agraves

monika

Poziom dofinansowania wynosi maksymalnie 50%kosztów kwalifikowalnych. Czy istnieją maksymalne progi kwotowe?
Tak, maksymalna wysokość dofinansowania przyznana jednemu beneficjentowi może wynieść 500 000 zł. Wsparcie udzielane jest w formie refundacji poniesionych wydatków, istnieje również możliwość skorzystania z zaliczki.

7 lat temu otrzymałem dofinansowanie na zakup ciągnika w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych. Czy teraz mogę ubiegać się o dofinansowanie na zakup kolejnego?
Tak, o dofinansowanie w ramach działania Rozwój Usług Rolniczych mogą ubiegać się podmioty, które skorzystały już z pomocy w ramach PROW 2007-2013, działanie "Modernizacja gospodarstw rolnych".

z2

Prowadzę działalność gospodarczą. Do tej pory nie świadczyłem usług dla gospodarstw rolnych.
Czy mogę ubiegać się o dofinansowanie zakupu kombajnu w ramach działania?


Nie, o dofinansowanie mogą ubiegać się tylko te podmioty, które prowadziły już działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku).
Kod PKD prowadzonej działalności ma również znaczenie, tj. co najmniej jeden z następujących: 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną, 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach.

Od 4 lat świadczę usługi rolnicze w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W ubiegłym roku zmianie uległ mój status tj. z małego stałem się mikroprzedsiębiorcą. Czy zmiana wielkości prowadzonej działalności stanowi przeszkodę w ubieganiu się o dofinansowanie?

Nie, pod warunkiem, że o dofinansowanie będzie ubiegał się mikro lub mały przedsiębiorca.
Podmioty o statusie średniego i dużego przedsiębiorcy nie mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach działania dotyczącego rozwoju usług rolniczych. Sposób ustalania statusu, jest tylko pozornie prosty, należ wziąć przecież pod uwagę nie tylko wskaźniki ilościowe.

z1

Spełniam warunek dotyczący minimalnej długości świadczenia usług dla gospodarstw rolnych. Za rok 2018 uzyskałem przychód w wysokości 9 tys. zł. Czy istnieją minimalne progi dotyczące przychodu za dany rok, który muszę uzyskać?

Tak, jest to wartość co najmniej 10 tys. zł brutto przychodów ze świadczenia usług rolniczych w każdym z dwóch 12-sto miesięcznych okresów przez złożeniem wniosku.
Dlatego od prawidłowego obliczenia tych okresów, ale także odpowiedniego wyboru momentu złożenia wniosku zależeć będzie możliwość pozyskania dotacji. Nasi doradcy pomogą i na tym etapie planowania projektu.

z3

PRZEZ ILE LAT PO ZAKOŃCZENIU PROJEKTU BĘDĘ MUSIAŁ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ?
Minimum przez 3 lata, licząc od dnia wypłaty płatności końcowej.

Czy ubiegając się o dofinansowanie w ramach Rozwoju usług rolniczych muszę mieć ubezpieczenie w ZUS-ie lub czy po uzyskaniu dofinansowania będę musiał przejść na ZUS?

Rolnik jako osoba fizyczna może być ubezpieczona zarówno w KRUS jak i ZUS. Należy jednak podkreślić, iż w sytuacji, w której rolnik opłaca podwójny KRUS, a wartość podatku dochodowego w roku przekroczy przepisaną wartość, wówczas będzie musiał‚ przejść na ZUS. W tym aspekcie opiekę zapewnia nasz zespół‚ księgowy i prawny.