Czy hektar ziemi wystarczy? – Młody Rolnik 2021

To chyba najczęściej powielane w mediach i na forach internetowych nieporozumienie – to prawda, że na start należy posiadać minimum 1 ha użytków rolnych. Jest jedno ale…

Ile ziemi trzeba posiadać?

W ciągu 9 miesięcy od daty odebrania decyzji należy wejść w posiadanie minimum 11, 04 ha użytków rolnych (dla naboru w 2021 roku) lub średnią wojewódzką jeśli jest mniejsza od krajowej!
Dotyczy to województw:

Jednostka podziału administracyjnego krajuŚrednia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w 2020 roku (w hektarach)
Województwo lubelskie7,98
Województwo łódzkie7,98
Województwo małopolskie4,16
Województwo mazowieckie8,77
Województwo podkarpackie4,94
Województwo śląskie8,14
Województwo świętokrzyskie5,88

Trzeba jednak pamiętać, że prowadzona produkcja musi mieć wielkość ekonomiczną 13 000 euro SO, co przy np. 8 ha samych zbóż nie wypełni tego warunku.

Na grunty, które młody rolnik już posiada może, a nawet powinien ubiegać się o dopłaty bezpośrednie – wniosek obszarowy składa osoba, która jest użytkownikiem gruntu na dzień 31 maja danego roku.
Wniosek o pomoc mogą składać również osoby, które otrzymały gospodarstwo w drodze spadku, jeśli od uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia nie minęło więcej niż 2 lata.
Uwaga! Prawo spadkowe jest dosyć skomplikowaną i delikatną materią, przy której należy zachować ostrożność.

Pomocy nie przyznaje się, jeżeli grunty, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. a, wchodziły, w dniu złożenia wniosku o płatność albo wniosku o płatność pierwszej raty pomocy, w skład gospodarstwa osoby fizycznej, której:
1) wypłacono pomoc w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 lub
2) wypłacono pierwszą ratę pomocy na operację typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem.” (zmiana z 2019 roku)

Tagi:

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn

Zobacz
także: