USŁUGI

ABONAMENT DORADCZY / DOPŁATY BEZPOŚREDNIE / ELVIO

Decydując się na abonament w Agraves, otrzymasz kompleksową usługę połączoną z wdrożeniem programu Elvio.

Doradcy Agraves:

 • przygotują wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich
 • doradzą w sprawie norm warunkowości i ekoschematów
 • zadbają o wymaganą dokumentację, oświadczenia
 • wdrożą w gospodarstwie aplikację elvio, która pozwoli na prowadzenie koniecznej w gospodarstwie dokumentacji
 • przygotują plan nawożenia azotem
 • zapewnią opiekę doradcy
 • przygotują wnioski doraźne (np. związane z pomocą kryzysową)

Grzegorz Ignaczewski

Daria
Kosmala

Roman
Zapała
Radosław
Werbiński

Weronika
Braun

Kacper

Bzura

Sebastian Drążkiewicz

Judyta

Sobczyk

Rafał

Misztal

DOTACJE / USŁUGI / BIZNESPLANY

Od 20 lat konsekwentnie gromadzimy doświadczenie, wspierając naszych klientów w pozyskiwaniu dotacji UE oraz kredytów i pożyczek.

Doradcy Agraves:

 • znajdą dla Ciebie najkorzystniejszy sposób finansowania – dotację lub kredyt
 • poza korzyściami wskażą ryzyka i sposób ich zminimalizowania
 • przygotują biznesplan i załączniki
 • poddadzą analizie dokumentację budowlaną i środowiskową
 • skonsultują wątpliwości z naszym zespołem księgowym i prawnym
 • zaplanują kolejne etapy realizacji projektu i pomogą przez nie przejść
 • podpowiedzą w zakresie doboru kierunków rozwoju gospodarstwa
 • posiadają akredytację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do świadczenia usług doradczych
Radosław
Werbiński

Weronika
Braun

Katarzyna
Nowakowska
Marcin
Szymański
Roman
Zapała
Agata
Stroiwąs

Maria
Rozdzielska

Kamila
Warczachowska

Marcin

Trębacki

Kacper

Bzura

Weronika

Olech

Anna

Datkiewicz

Grzegorz Ignaczewski

Sebastian Drążkiewicz

Paweł

Patan

Judyta

Sobczyk

Rafał

Misztal

ROZLICZANIE DOTACJI / WNIOSKI O PŁATNOŚĆ / PROCEDURY WYBORU OFERT

Przyznanie pomocy finansowej (dotacja UE) to dzisiaj połowa sukcesu. Naszym wspólnym celem jest rozliczenie projektu i wpływ środków na konto.

Doradcy Agraves:

 • przygotują wniosek o płatność z załącznikami
 • dokonają analizy budowlanej dokumentacji powykonawczej
 • przeprowadzą pełną procedurę wyboru wykonawców/dostawców
 • skonsultują wątpliwości z naszym zespołem księgowym i prawnym
 • wezwą Agencję do wypłaty środków i wystąpią na drogę sądową w celu odzyskania należności i odsetek
Radosław
Werbiński

Weronika
Braun

Liliana
Minkwicz

Weronika

Olech

Kacper

Bzura

Sebastian Drążkiewicz

Patrycja

Mańkowska

Judyta

Sobczyk

Rafał

Misztal

Kinga

Linkowska

KSIĘGOWOŚĆ / PODATKI

Pełna i profesjonalna obsługa naszych klientów wymaga spojrzenia przez perspektywę podatków. Dlatego jako jedyna instytucja doradztwa rolniczego w Polsce rozwijamy własny dział księgowości.

Księgowość Agraves:

 • zapewnia rzetelne prowadzenie ksiąg i rozrachunków
 • oferuje indywidualne doradztwo zapewniające bezpieczeństwo rozliczeń
 • łączy wieloletnie doświadczenie w księgowości ze znajomością branży rolnej
 • obsługuje klientów indywidualnych, spółki, spółdzielnie i grupy producentów rolnych
 • współpracuje ściśle z doradcami rolnymi, zespołem prawnym i doradcami podatkowymi
 • rozwiązuje skomplikowane problemy podatkowe i kadrowe
Magdalena
Rothe

Martyna
Pawlak

Monika
Szafran
Magdalena
Jakubowska

Edyta

Pietrukiewicz

Maksymilian

Mruk

Joanna

Dominiak 

Agata

Kołacka

GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH

Stworzyliśmy pierwszy profesjonalny i wszechstronny zespół wspierający zakładanie i obsługę grup producentów rolnych. Wypracowaliśmy autorskie rozwiązania - realizacji celów ustawowych, rozliczeń, współpracy wewnętrznej, kooperacji wielu grup oraz specjalnego programu komputerowego elvio - które skutecznie wdrażamy przy pełnej akceptacji Agencji.

Wspólnie działamy w zakresie:

 • kompleksowego doradztwa (prawo, podatki, organizacja, cele) i projektowania grupy przed jej powstaniem
 • wyboru formy prawnej i rejestracji w sądzie KRS
 • tworzenia biznesplanu i doprowadzenia do uznania
 • pełnej obsługi księgowej i rozliczenia wewnętrznego grupy
 • przygotowania wniosków o płatność, sprawozdań, zmian do biznesplanu itp.
 • obsługi kontroli i sytuacji krytycznych
 • pełnej obsługi doradczej, księgowej i prawnej
Roman
Zapała
Agata
Stroiwąs
Radosław
Werbiński

Weronika
Braun

Magdalena
Rothe
Magdalena
Jakubowska

Martyna
Pawlak

Mikołaj
Baum

Edyta

Pietrukiewicz

Weronika

Olech

Anna

Datkiewicz

Kacper

Bzura

Maksymilian

Mruk

Sebastian

Drążkiewicz

Sandra

Szarzyńska

Judyta

Sobczyk

Rafał

Misztal

USŁUGI PRAWNE

Dzięki utworzeniu własnego działu prawnego wyznaczyliśmy nowy standard usług doradczych dla rolników i grup producentów.

Nasi prawnicy oferują:

 • tworzenie oraz opiniowanie umów, statutów, regulaminów
 • reprezentowanie przed administracją – ARiMR, KOWR, jednostki samorządu
 • zaskarżanie decyzji administracyjnych i pozywanie agencji rolnych
 • zakładanie oraz obsługę spółek i spółdzielni
 • odzyskiwanie należności i windykację
 • porady w zakresie prawa cywilnego, administracyjnego, handlowego i gospodarczego

ABONAMENTY DORADCZE

Wnioskodawcom i beneficjentom PROW 2014-2020 oraz grupom producentów rolnych oferujemy abonamenty na usługi doradcze.

Abonamenty doradcze:

 • gwarantują stałą, niską, miesięczną opłatę niezależnie od liczby godzin i trudności zgłaszanych problemów
 • zapewniają kompleksową obsługę zagadnień z dziedzin dotacji, finansów, ekonomii, podatków i prawa
 • dostępność naszych ekspertów od ręki i w każdym, nawet najbardziej złożonym, temacie
 • gwarancję zawsze aktualnej wiedzy i informacji o zmianach prawa i zasad obowiązujących producentów rolnych
Roman
Zapała

Liliana

Minkwicz

Radosław
Werbiński

Weronika
Braun

Magdalena
Rothe

Martyna
Pawlak

Mikołaj
Baum
Magdalena
Jakubowska
Katarzyna
Nowakowska
Marcin
Szymański

Maria
Rozdzielska

Monika
Szafran

Kamila
Warczachowska

Agata
Stroiwąs

Edyta

Pietrukiewicz

Kacper

Bzura

Weronika

Olech

Marcin

Trębacki

Maksymilian

Mruk

Anna

Datkiewicz

Daria
Kosmala

Grzegorz Ignaczewski

Sebastian Drążkiewicz

Agata

Kołacka

Joanna

Dominiak

Paweł

Patan

Judyta

Sobczyk

Rafał

Misztal

Patrycja

Mańkowska

Sandra

Szarzyńska

Kinga

Linkowska

Mikołaj
Juśkiewicz

WDROŻENIE ELVIO

Wieloletnie doświadczenie w bezpośredniej pracy z gospodarstwami i umiejętność słuchania rolników oraz dostrzegania ich potrzeb zaowocował powstaniem innowacyjnego programu do zarządzania produkcją oraz grupami producentów rolnych - elvio.

elvio_logo2

Doradcy Agraves:

 • przygotują gospodarstwo do wdrożenia elvio
 • zapewnią pomoc i szkolenia
 • będą wspierać codzienne użytkowanie
 • zapewnią dalszy rozwój programu w zgodzie z oczekiwaniami rolników i aktualnymi wymogami prawa
Roman
Zapała
Radosław
Werbiński

Weronika
Braun

Kacper

Bzura

Sebastian Drążkiewicz

Judyta

Sobczyk

Rafał

Misztal