NATURA 2000

Inwestycje w gospodarstwach położonych
na obszarach Natura 2000

Nabór wniosków od 29 listopada 2019 do 28 grudnia 2019

Wielkość posiadanych TUZ położonych na obszarach Natura 2000 nie może być mniejsza niż 1 ha.

WYSZUKIWARKA TERENÓW NATURA 2000

NA CO?