Rozwiązania: Bydło

Intuicyjność

Raz wprowadzone dane wykorzystywane są wielokrotnie bez potrzeby ich ponownego wpisywania

Automatyczna komunikacja z IRZ

Dane przenoszone są bezpośrednio do IRZ bez potrzeby logowania i ponownego ich wprowadzania

Kontrola weterynaryjna

Zawsze aktualna informacja o ilości zwierząt w każdej grupie technologicznej oraz lista aktualnie posiadanych zwierząt z pełną informacją (m.in. nr kolczyka, wiek, płeć, ID matki, nr paszportu, rasa)
Księga Rejestracji Bydła
Automatyczne prowadzenie Księgi i możliwość jej wygenerowania z historią zdarzeń od 2004
Automatyzacja handlu bydłem
Sprzedaż bydła pomiędzy użytkownikami automatycznie tworzy odpowiednie zdarzenie u obu stron transakcji