Dotacja do 80% kosztów netto,
nie więcej niż 100 tys. zł.

INWESTYCJE ZAPOBIEGAJĄCE ASF

Trwa nabór wniosków: do 22.11.2019.

Pomoc dla producentów świń na inwestycje:
• ogrodzenie chlewni wraz z terenem koniecznym do realizacji obsługi świń lub
• utworzenie lub zmodernizowanie zadaszonej niecki do dezynfekcji, lub
• zakup urządzeń do dezynfekcji, lub
• przebudowę/remont pomieszczeń w celu utrzymywania świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach;