Kredyt preferencyjny (linia KPS)

Share on facebook
Share on linkedin

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa postanowiła uruchomić środki na kredyt preferencyjny związany ze wznowieniem produkcji świń. Jest to szansa dla rolników, którzy byli zmuszeni do zaprzestania hodowli w związku z wystąpieniem w gospodarstwie wirusa ASF.

Kto może ubiegać się o kredyt?

Kredyt przeznaczony jest dla producentów rolnych, którzy zaprzestali produkcji świń w związku z otrzymaniem decyzji powiatowego lekarza weterynarii nakazującej zabicie lub ubój świń oraz zakazującej ich utrzymywania w gospodarstwie/siedzibie stada.

Producent musi mieć nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Na co przeznaczyć pieniądze?

Środki mogą być przeznaczone na zakup stada podstawowego świń lub stada obrotowego świń, a także inne rzeczowe środki obrotowe do produkcji rolnej w celu wznowienia hodowli świń (np. czyszczenie i dezynfekcja chlewni, pasze, opieka weterynaryjna, koszty energii elektrycznej,  ogrzewania).

Część pieniędzy można przeznaczyć także na nakłady inwestycyjne związane z zakupem maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie chlewni oraz innych maszyn służących do prowadzenia produkcji świń.

Jaka jest kwota kredytu?

Wysokość kredytu jest zróżnicowana w zależności od liczebności stada świń utrzymywanych średniorocznie w roku poprzedzającym rok, w którym została podjęta decyzja przez powiatowego lekarza weterynarii o zabiciu lub uboju świń. Odpowiednio dostosowano kwoty kredytu na siedzibę stada, do stanu średniorocznego utrzymywanych świń:

 • 50 000 zł do 50 sztuk świń,
 • 100 000 zł powyżej 50 do 100 sztuk świń,
 • 500 000 zł powyżej 100 do 500 sztuk świń,
 • 800 000 zł powyżej 500 do 1000 sztuk świń,
 • 1 500 000 zł powyżej 1000 sztuk świń.

Wniesienie wkładu własnego nie jest wymagane od kredytobiorcy.

Jakie oprocentowanie?

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i nie może wynosić więcej niż stopa referencyjna WIBOR 3M powiększona nie więcej niż o 3,5 p.p. (przy WIBOR 1,55 % całkowite oprocentowanie kredytu wyniesie aktualnie do 5,05 %).

Oprocentowanie należne bankowi jest płacone przez:

 • kredytobiorcę w wysokości 0,3 oprocentowania, jednak nie mniej niż 1%,
 • Agencję – w pozostałej części.

W przypadku częściowej spłaty kapitału oprocentowanie ustala bank, a Agencja spłaca część kapitału za kredytobiorcę.

Wysokość pomocy

Maksymalna kwota dopłat określana jest w umowie kredytu wg oprocentowania obowiązującego w dniu jej zawarcia. Pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytu z linii KPS może być stosowana w okresie kredytowania, ale nie dłużej niż przez 10 lat od dnia zawarcia umowy kredytu.

Dopłaty do oprocentowania kredytu są stosowane jako pomoc de minimis w rolnictwie zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, nie może przekroczyć równowartości 20 000 EUR  w okresie 3 lat.

Dopłaty ze środków ARiMR

Dopłaty są stosowane, gdy kredytobiorca:

 1. spełnia warunki określone w zasadach udzielania kredytu na odbudowę stada świń,
 2. dokonuje, w pełnej wysokości spłat rat kapitału i odsetek w terminach ustalonych w umowie kredytu z uwzględnieniem dodatkowo 7-dniowego okresu na spłatę należności.

Kredytobiorca zobowiązany jest do udokumentowania poniesionych wydatków w terminie 3 miesięcy od dnia pobrania środków finansowych z rachunku kredytowego:

 • fakturą VAT lub fakturą VAT RR,
 • rachunkiem wystawionym zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • innymi dowodami wpłaty, w tym dokonanymi na podstawie umowy sprzedaży lub prawomocnego orzeczenia sądu.

Pomoc Doradców Agraves

Ponowne podjęcie produkcji trzody chlewnej w obliczu utrzymującego się kryzysu na rynku wieprzowiny i rosnącego zagrożenia ze strony ASF stawia zainteresowane gospodarstwa przed bardzo poważną decyzją. Eksperci Agraves – doradcy rolni, analitycy, księgowe i prawnicy – pomogą w odpowiedzi na pytania związane z uzyskaniem kredytu i ponownym uruchomieniem hodowli.

Informacje zaczerpnięte ze strony ARiMR

https://www.gov.pl/attachment/bc25fe40-8bfa-40e4-87dc-c6b3786221f8

Zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu na Facebooku.

https://www.facebook.com/DoradcyAgraves

Tagi:

Udostępnij:

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Zobacz
także:

Rozwój małych gospodarstw - najważniejsze pytania i odpowiedzi

Rozwój małych gospodarstw – najważniejsze pytania i odpowiedzi

Czy młody rolnik może ubiegać się o dofinansowanie na Rozwój małych gospodarstw? czy w ramach tego naboru można kupić samochód dostawczy? Czy można otrzymać dofinansowanie na założenie plantacji lawendy? Czy można kupić używany sprzęt rolniczy? To tylko niektóre pytania, jakie pojawiły się podczas naszego webinarium na temat naboru na Rozwój małych gospodarstw. Poniżej znajdziecie na nie odpowiedzi. Przeczytajcie koniecznie!

Czytaj więcej »
Rozliczenie dotacji - jak nie stracić pieniędzy z ARiMR?

Rozliczenie dotacji – jak nie stracić pieniędzy z ARiMR?

Przyznanie dotacji to dla wielu rolników sukces. Ale… nic bardziej mylnego! Samo przyznanie pomocy finansowej to dopiero początek długiej i krętej drogi do sukcesu. A końcowym przystankiem jest dopiero prawidłowe rozliczenie dotacji. Tylko to gwarantuje, że Agencja nie odbierze lub nie zmniejszy przyznanego wsparcia. W Agraves od lat skutecznie pomagamy rolnikom rozliczać dotacje.

Czytaj więcej »