Kto może się ubiegać o dofinansowanie? – Młody Rolnik 2021

Do 29 maja trwa nabór wniosków na premie dla młodych rolników. Wokół naboru funkcjonuje wiele mitów. Poniżej porządkujemy kluczowe informacje dotyczące działania.

Młody rolnik czyli kto?

Wsparcie kierowane jest do osób fizycznych w wieku 18-40 lat, które prowadzą gospodarstwo rolne krócej niż 2 lata (24 miesiące) – na moment składania wniosku o pomoc. Sposób obliczania tego terminu w zależności od sposobu wejścia w posiadanie gospodarstwa wcale nie musi być taki oczywisty.
Uwaga! Warunek nieprowadzenia działalności rolniczej dłużej niż dwa lata dotyczy także małżonka kandydata na młodego rolnika. Pomoc kierowana jest do osób, które posiadają wykształcenie rolnicze. Młody rolnik bez wykształcenie rolniczego może je uzupełnić w ciągu 3 lat od odebrania decyzji o przyznaniu pomocy.

Młody rolnik – wymagania 2021

 1. Gospodarstwo o wielkości ekonomicznej 13000-150000 EURO SO.
  SO liczymy dla gruntów posiadanych i planowanych do przejęcia przez młodego rolnika (które będą wchodzić w skład jego gospodarstwa na moment składania pierwszego wniosku o płatność). SO liczymy wg powierzchni i upraw zgłoszonych do dopłat bezpośrednich przez rolników którzy użytkowali grunt w roku składania wniosku o pomoc przez młodego rolnika.
  SO uwzględnia także zwierzęta jeśli młody rolnik wejdzie w ich posiadanie przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność.
 2. Minimalna wielkość użytków rolnych to średnia krajowa – 11,04 ha lub wojewódzka jeśli jest mniejsza niż krajowa, z tego 70%, czyli 7,728 ha (w przypadku województwa w którym średnia krajowa jest mniejsza – przejąć na własność należy 70% ze średniej wojewódzkiej) musi być przekazane na własność.

Przy obliczaniu areału uwzględniamy grunty, które będą stanowić:

 • własność
 • użytkowanie wieczyste
 • dzierżawę z Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie umowy dzierżawy zawartej na czas nieoznaczony lub na okres co najmniej 5 lat, jednak nie krótszy niż do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy
 • dzierżawę od innych podmiotów, umowa dzierżawy musi być zawarta w formie aktu notarialnego lub z datą pewną, na okres co najmniej 10 lat
  Można zatem część gruntów wchodzących w skład gospodarstwa wydzierżawić od rodziców – umowa musi jednak być sporządzona na 10 lat z datą pewną. Problem “daty pewnej” to temat na osobny wątek.
 1. Minimalna liczba punktów
  W pierwszej kolejności pomoc przysługuje wnioskodawcom, którzy uzyskali największą liczbę punktów, przy czym pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał co najmniej 8 punktów.

Punkty otrzymać można:

 • za wielkość gospodarstwa, punkty zaczynamy naliczać powyżej średniej wojewódzkiej lub średniej krajowej (dla województw, gdzie wielkość gospodarstwa jest mniejsza od średniej krajowej), maksymalnie można uzyskać 7 punktów;
 • za wykształcenie rolnicze – do 5 punktów;
 • za wykształcenie rolnicze uznajemy również wykształcenie średnie nierolnicze i co najmniej czteroletni staż w rolnictwie, za staż pracy uznajemy między innymi ubezpieczenie w KRUS jako domownik;
 • inwestycja budowlana – 3 pkt;
 • przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie – 1pkt;
 • zorganizowane formy współpracy producentów rolnych – 1 pkt;
 • przetwarzanie produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie – 1 pkt;
 • inwestycję związaną z ochroną środowiska – do 5 pkt;
 • plan nawozowy – 2 pkt;
 • przejmowanie gospodarstwa w całości lub tworzenie gospodarstwa z gospodarstw przejętych w całości – 3 pkt;
 • różnica wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo a młodym rolnikiem – do 4 pkt.

Tagi:

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn

Zobacz
także: