Jak pozyskać 150 tys. zł. na ochronę wód przed azotanami?

fotowoltaika dla rolników

Przed nami kolejny nabór na działanie “Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”. Wraz z nim na opublikowanie czekają zmiany rozporządzenia wykonawczego, które istotnie zwiększą kwotę pomocy. Co trzeba zrobić, by otrzymać nawet do 150 tys. zł na ochronę wód przed azotanami? Na co można przeznaczyć dotację? Czy warto już teraz złożyć wniosek, mając na uwadze nowe zasady przyznawania płatności bezpośrednich? Zapraszamy do lektury!

Kto może ubiegać się o pomoc i na co można przeznaczyć pieniądze?

Beneficjentem programu “Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” może być:

 • osoba fizyczna,
 • osoba prawa,
 • jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
 • wspólnicy spółki cywilnej,
 • oddział przedsiębiorcy zagranicznego. 

By ubiegać się o dofinansowanie na ochronę wód przed azotanami, należy prowadzić produkcję zwierzęcą.

150 tys. zł można przeznaczyć m.in. na:

 1. budowę, przebudowę lub zakup:
 • zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych,
 • płyt do gromadzenia i przechowywania nawozów naturalnych stałych,
 • zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek — wraz z zakupem instalacji technicznej lub wyposażenia.
 1. rozbiórkę i utylizację materiałów pochodzących z rozbiórki — jeśli ta jest niezbędna do realizacji operacji,
 2. zakup aplikatorów nawozów naturalnych w postaci płynnej, w tym:
 • doglebowe redlice o zębach sztywnych,
 • doglebowe kultywatorowe o zębach sprężystych lub talerzowe,
 • węże wleczone, wleczone płozowe, szczelinowe tarczowe
 1. zakup wozów asenizacyjnych z aplikatorami nawozów naturalnych w postaci płynnej (patrz pkt. 3)
 2. koszty ogólne.

W przypadku budowy silosu na kiszonkę, taką inwestycję może zrealizować wyłącznie młody rolnik, który rozpoczął prowadzenie gospodarstwa nie wcześniej niż 36 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o pomoc. Warto też zwrócić uwagę, że wielkość płyt i zbiorników musi być uzasadniona wielkością gospodarstwa i ilością produkowanych oraz wykorzystywanych na swoje pola nawozów naturalnych. Nie ma tu znaczenia ilość nawozów nabywanych.

Zasady wypłacania pomocy na ochronę wód przed azotanami

Dofinansowanie dla rolników na ochronę wód przed azotanami przyznawane jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych operacji zgodnie z poniższym:

 • 60% kosztów kwalifikowanych w przypadku młodych rolników,
 • 50% kosztów kwalifikowanych w przypadku pozostałych beneficjentów.

Jeśli wejdą w życie zmiany wynikające z nowego rozporządzenia, to maksymalna kwota pomocy zostanie zwiększona ze 100 tys. do 150 tys. zł. Co ważne, o zwiększone dofinansowanie będą mogli wnioskować beneficjenci naborów z poprzednich lat, którzy nie rozliczyli jeszcze inwestycji i nie otrzymali wypłaty środków.

Warto także zwrócić uwagę, że zmienione rozporządzenie wprowadza stawki jednostkowe dla inwestycji budowlanych polegających na budowie od podstaw. Dzięki temu nie będzie już konieczności przedstawiania kosztorysów inwestorskich. Natomiast w przypadku przebudowy istniejących budynków kosztorys nadal obowiązuje.

Ekoschematy a nabór na ochronę wód przed azotanami

Rok 2023 stoi pod znakiem nowej perspektywy finansowej w ramach WPR i dużych zmian w płatnościach bezpośrednich. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się ekoschematy, a ten związany z rolnictwem węglowym uwzględnia m.in. stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo. Oznacza to, że korzystając z dofinansowania na ochronę wód przed azotanami (OSN), można zyskać podwójnie

 • po pierwsze otrzymać nawet 150 tys. zł dotacji z omawianego działania,
 • po drugie zwiększyć kwotę dopłat bezpośrednich dzięki realizacji ekoschematów.

W kontekście płatności bezpośrednich mowa tutaj o ekoschemacie związanym z rolnictwem węglowym, a ten konkretny polega na tym, by na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych płynne nawozy naturalne były aplikowane metodami innymi niż rozbryzgowo. Niezbędnym narzędziem będzie tutaj wóz asenizacyjny z aplikatorami, który może stanowić koszt kwalifikowany w ramach dotacji na ochronę wód przed azotanami (OSN). Zrealizowanie tego ekoschematu to możliwość otrzymania dodatkowych pieniędzy z dopłat bezpośrednich w wysokości nawet 200 zł do hektara.

Jest to bardzo ciekawa propozycja, której realizację warto przedyskutować z doradcą rolnym. 

Doradcy Agraves już od niemal 20 lat dbają o dobro i interes polskich rolników. Współpracując z nami, otrzymujesz szeroką perspektywę rozwoju swojego gospodarstwa nie tylko pod kątem dotacji. Rok 2023 będzie czasem dużych zmian w zakresie płatności bezpośrednich, podatków czy dotacji. Warto postawić na kompleksową obsługę i zdać się na zespół, który podpowie najlepsze rozwiązania w powyższych kwestiach i nie tylko.

Kontakt do eksperta: 

Maria Rozdzielska, Doradca ds. dotacji

tel. 795 514 097, e-mail: m.rozdzielska@agraves.pl.

Kamila Warczachowska, Doradca klienta,

tel. 728 433 567, e-mail: k.warczachowska@agraves.pl.

Zachęcamy do odwiedzenia profilu na Facebooku Agraves. Znajdziesz tam wiele istotnych informacji na temat zmian w przepisach prawnych oraz bieżących naborów.

Tagi:

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn

Zobacz
także: