OSN

Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

Nabór wniosków 30.12.2019-28.01.2020

POMOC PRZYZNAJE SIĘ NA OPERACJĘ, KTÓRA:

1) zapewni dostosowanie gospodarstwa do wymagań dotyczących warunków przechowywania nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie lub kiszonek* (*pomoc na inwestycję przyznaje się wyłącznie Młodemu Rolnikowi);
2) zapewni doposażenie gospodarstwa w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych** (**zakup samego wozu pod warunkiem spełniania warunków przechowywania nawozów naturalnych);
3) jest związana z produkcją zwierzęcą w zakresie zwierząt gospodarskich;

POMOC PRZYZNAJE SIĘ DO WYSOKOŚCI:

• 60% kosztów kwalifikowanych w przypadku Młodego Rolnika
• 50% kosztów kwalifikowanych pozostali beneficjenci

MAKSYMALNY LIMIT POMOCY NA JEDNEGO BENEFICJENTA WYNOSI 100 TYS. ZŁ