Plan nawożenia azotem – nie taki diabeł straszny, jeśli masz abonament doradczy

Praktycznie każde gospodarstwo towarowe musi od kilku lat przygotowywać plan nawożenia azotem, i oczywiście tego planu przestrzegać. Dla większości rolników to kolejny obowiązek administracyjny, którego realizacja jest zwykle odkładana na tzw. „święte nigdy”, a w praktyce do czasu kontroli. Nad dokumentacją nawozową można jednak łatwo zapanować dzięki naszej usłudze. Jest nią abonament doradczy.

Praktycznie każde gospodarstwo towarowe musi od kilku lat przygotowywać plan nawożenia azotem, i oczywiście tego planu przestrzegać. Dla większości rolników to kolejny obowiązek administracyjny, którego realizacja jest zwykle odkładana na tzw. „święte nigdy”, a w praktyce do czasu kontroli. Nad dokumentacją nawozową można jednak łatwo zapanować dzięki naszej usłudze. Jest nią abonament doradczy.

Obowiązek sporządzenia planu nawożenia azotem lub wyliczenia maksymalnych dawek azotu dotyczy rolników gospodarujących na powierzchni większej lub równej 10 ha użytków rolnych lub utrzymujących zwierzęta gospodarskie w liczbie większej lub równej 10 DJP według stanu średniorocznego.

W praktyce sporządzenie planu nawożenia azotem czy wyliczenie maksymalnych dawek azotu dla wszystkich pól i upraw to zadanie wymagające podobnego nakładu pracy. Dokument taki powinno się sporządzić dla konkretnej uprawy przed zastosowaniem w danym sezonie pierwszego nawozu zawierającego w swoim składzie azot. Czyli dla upraw ozimych późnym latem (np. dla rzepaku) lub jesienią, a dla upraw jarych najpóźniej wiosną.

– W planie nawozowym powinniśmy wyliczyć i rozdysponować również produkowane w gospodarstwie nawozy naturalne – obornik, gnojówkę czy gnojowicę. Jeżeli nie da się ich rozdysponować na posiadanych gruntach zgodnie z zasadami nawożenia, nadwyżkę trzeba zbyć – mówi Grzegorz Ignaczewski, ekspert ds. Wspólnej Polityki Rolnej w Agraves.

Nie tylko plan się liczy

Niezależnie jednak od tego, który z tych dwóch dokumentów przygotowujemy nie można poprzestać na planowaniu. Ważny jest także etap realizacji nawożenia i jego ewidencjonowania. Zgodnie z wymaganiami programu ograniczania odpływu azotu ze źródeł rolniczych, każde gospodarstwo obowiązane do sporządzenia planu czy wyliczenia maksymalnych dawek azotu, ma również obowiązek prowadzić ewidencję zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem, zawierającą informacje o:

 • dacie zastosowania nawozu,
 • rodzaju uprawy i powierzchni uprawy, na której został zastosowany nawóz,
 • rodzaju zastosowanego nawozu,
 • zastosowanej dawce nawozu,
 • terminie przyorania nawozu naturalnego ‒ w przypadku zastosowania tego nawozu na terenie o dużym nachyleniu.

Dopiero posiadając komplet: plan + ewidencja możemy spać spokojnie. Oczywiście pod warunkiem, że mamy takie dokumenty także za poprzednie lata. Przepisy nakładają obowiązek przechowywania całej dokumentacji przez trzy lata od dnia zakończenia nawożenia wykonanego na podstawie posiadanego planu nawożenia azotem albo obliczonych maksymalnych dawek azotu.

Abonament doradczy, czyli jak zapanować nad dokumentami?

Jak w praktyce wygląda sporządzanie planu i ewidencji? Wszyscy doskonale zdają sobie sprawę, że „papierologia” to ostatnia rzecz, na którą chcemy poświęcać czas. W praktyce oznacza to, delikatnie mówiąc, rosnące zaległości w dokumentacji. Tak wcale nie musi jednak być.

W ramach abonamentu doradczego na usługi związane z dopłatami bezpośrednimi, jako Agraves oferujemy naszym klientom nie tylko wsparcie w zakresie przygotowania wniosku o dopłaty, doradztwo w zakresie ekoschematów, ale także pomoc w opanowaniu rolniczej biurokracji, w tym przygotowanie planów nawożenia azotem oraz prowadzenie niezbędnej ewidencji nawożenia. A to wszystko w ramach jednej opłaty abonamentowej.

Abonament doradczy automatyzacja planu nawożenia azotem

Dzięki automatyzacji planowania nawożenia azotowego w naszej aplikacji Elvio, każde gospodarstwo korzystające z doradztwa w ramach abonamentu ma zagwarantowane sporządzenie planu nawożenia azotem przez naszego doradcę. Ale na tym nie kończy się nasza usługa abonamentu doradczego.

W trakcie sezonu kontrolujemy również realizacje planu na podstawie informacji o zastosowanych faktycznie nawozach. Jednocześnie informujemy o możliwych kolejnych dawkach azotu, tak aby nie przekraczać dozwolonych przepisami ilości, ale i podać dawkę nawozu pozwalającą uzyskać zaplanowane plony.

Po stronie rolnika pozostaje już tylko najważniejsze zadanie, czyli zbierać dane. Można to zrobić za pomocą aplikacji elvio na swoim telefonie lub komputerze.

Kontakt 

Sebastian Drążkiewicz

 • tel. 723 331 383
 • mail: s.drazkiewicz@agraves.pl

Weronika Braun

 • tel. 728 971 996
 • mail: w.braun@agraves.pl

Kacper Bzura

 • tel. 884 285 783
 • mail: k.bzura@agraves.pl

Judyta Sobczyk

 • tel. 694 288 682
 • mail: j.sobczyk@agraves.pl

Rafał Misztal

 • tel. 787 593 428
 • mail: r.misztal@agraves.pl

Radosław Werbiński

 • tel. 728 433 566
 • mail: r.werbinski@agraves.pl

Odwiedzajcie nasze profile w mediach społecznościowych!

Tagi:

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn

Zobacz
także: