Młody rolnik 2024 – wymagania i najważniejsze informacje

Premie dla młodych rolników to co roku jeden z najpopularniejszych naborów. Nic dziwnego – w ramach niego można otrzymać aż 200 tys. zł. Kto może się starać o dofinansowanie i na co można wydać pieniądze otrzymane w ramach Młodego rolnika 2024? Przeczytajcie!

Premie dla młodych rolników to co roku jeden z najpopularniejszych naborów. Nic dziwnego – w ramach niego można otrzymać aż 200 tys. zł. Kto może się starać o dofinansowanie i na co można wydać pieniądze otrzymane w ramach naboru Młody rolnik 2024? Jakie są wymagania? Przeczytajcie!

Młody rolnik 2024 – Termin składania wniosków

W tym roku start naboru Młody rolnik 2024 planowany jest na 19 czerwca. Wnioski będzie można składać do 19 sierpnia.

– Jeśli chcielibyście złożyć wniosek w naborze Młody rolnik 2024, warto już teraz się do tego przygotować i skorzystać ze wsparcia doradców rolnych – mówi Maria Rozdzielska, kierownik projektu dotacji dla gospodarstw rolnych Agraves.

Premie dla młodych rolników 2024 – wymagania 

Zastanawiasz się czy możesz starać się o dofinansowanie w ramach Młodego Rolnika 2024? Wniosek o premię mogą składać osoby, które:

 • mają ukończone 18 lat i nie więcej niż 40 lat (nieukończone 41 lat),
 • posiadają kwalifikacje zawodowe wynikające z posiadanego wykształcenia albo wykształcenia i stażu pracy w rolnictwie, bądź zobowiążą się do ich uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 36 miesięcy od złożenia wniosku,
 • rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku albo nie rozpoczęły jeszcze prowadzenia działalności rolniczej (rozpoczęcie jest konieczne najpóźniej w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy),
 • przed dniem, w którym stały się właścicielem lub weszły w posiadanie gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha:
  • nie były posiadaczami zwierząt gospodarskich 
  • nie wystąpiły o płatności bezpośrednie
  • nie wystąpiły o pomoc finansową dla rolników w ramach PROW
  • nie prowadziły działu specjalnego produkcji rolnej
  • nie posiadały ubezpieczenia w KRUS jako rolnik
 • nie korzystały w poprzednich latach z programu „Premia dla młodych rolników” lub „Modernizacja gospodarstw rolnych”
 • przedłożyły biznesplan dotyczący rozwoju działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym w zakresie wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży nieprzetworzonych produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.

– Młody rolnik jest działaniem stworzonym z myślą o osobach, które dopiero rozpoczynają prowadzenie gospodarstwa na własną rękę. Jest to idealna możliwość pozyskania środków na pierwsze większe inwestycje, zwłaszcza dla osób, które dopiero planują rozpoczęcie produkcji – mówi Maria Rozdzielska, ekspert Agraves.

Wsparcia nie przyznaje się jeżeli małżonek młodego rolnika:

 • otrzymał premię dla młodych rolników w ramach PROW 2014-2020 lub wsparcie na ułatwianie startu młodym rolnikom w ramach PROW 2007-2013 lub SPO 2004-2006,
 • rozpoczął prowadzenie działalności rolniczej (w gospodarstwie rolnym) wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia przez młodego rolnika wniosku o przyznanie pomocy 

Młody rolnik 2024 – kwota dofinansowania 

W ramach naboru na Premie dla młodych rolników 2024 maksymalnie można otrzymać 200 tys. zł. Kwota będzie wypłacona w 2 ratach: 

 • I rata – 70% kwoty pomocy – wypłacona na podstawie złożonego wniosku w terminie ustalonym w umowie o przyznaniu pomocy, po spełnieniu przez beneficjenta warunków. Rolnik ma na to 12 miesięcy od dnia jej doręczenia.
 • II rata – 30% kwoty pomocy na środki obrotowe – wypłacona po realizacji biznesplanu przedstawionego podczas składania wniosku.

Koszty kwalifikowalne – na co można wydać pieniądze? 

Starając się o Premie dla młodych rolników, trzeba pamiętać, że przyznana premia może być wydana jedynie na określone cele:

 • inwestycje budowlane związane z budynkami lub budowlami wykorzystywanymi do wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży,
 • zakup nieruchomości rolnych,
 • zakup zwierząt gospodarskich niezbędnych do prowadzenia produkcji zwierzęcej,
 • zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia lub sprzętu, w tym sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży.

– Program “Młody Rolnik” daje szeroki wachlarz inwestycji, jakie można zrealizować. Część premii można przeznaczyć na zakup środków obrotowych do produkcji, w tym m.in. nawozów, środków ochrony roślin, nasion – dodaje Maria Rozdzielska, ekspert Agraves.

Premia nie może być przyznana w zakresie:

 • zwierząt futerkowych, z wyjątkiem królika utrzymywanego w celu produkcji surowca mięsnego,
 • roślin wieloletnich na cele energetyczne,
 • niektórych działów specjalnych m.in. hodowla zwierząt laboratoryjnych, psów i kotów rasowych, ryb akwariowych. 

Zobowiązania rolników, którzy otrzymają dotację? 

Samo przyznanie dotacji oraz wypłata pomocy to tylko pierwszy krok do sukcesu. Istotne jest także wypełnienie obowiązków zawartych w biznesplanie. Zatem jego założenia powinny być możliwe do realizacji i nie przysparzać problemów. Nie należy też zapominać o obowiązkach administracyjnych. Młody rolnik musi prowadzić ewidencję przychodów i wydatków.

Ponadto młody rolnik zobowiązuje się do:

 • prowadzenia działalności w gospodarstwie rolnym jako kierujący co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty I raty pomocy,
 • osiągnięcia 60% przychodów z rolnictwa,
 • prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy, jednak nie później niż do dnia złożenia wniosku o wypłatę I raty,
 • uzupełnienia kwalifikacji zawodowych (jeśli nie posiadał odpowiednich kwalifikacji lub umiejętności, w momencie ubiegania się o pomoc),
 • skorzystania z doradztwa indywidualnego dla osób rozpoczynających po raz pierwszy prowadzenie gospodarstwa w ramach interwencji PS WPR „Kompleksowe doradztwo rolnicze”.

– Nieprzestrzeganie powyższych zobowiązań może skutkować znacznym zmniejszeniem dotacji – przestrzega Maria Rozdzielska, ekspert Agraves.

W Agraves zaplanujemy Twoją inwestycję oraz pozyskamy i rozliczymy dotację

Aby mieć pewność, że wniosek zostanie przygotowany poprawnie, a jego rozliczenie skuteczne, warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia doradców Agraves. To pozwoli Wam na znaczące zwiększenie Waszych szans, by otrzymać dotację.

Nasz zespół już od 20 lat dba o interes rolników i realizuje setki projektów, które umożliwiają rozwój gospodarstw.

Współpraca z Agraves to wiele możliwości rozwoju dla polskich gospodarstw. W trakcie niemal 20-letniej działalności pozyskaliśmy setki milionów złotych z programów unijnych. Skontaktuj się z nami i dowiedz się, co możesz zrobić dla swojego gospodarstwa.

Kontakt 

Sebastian Drążkiewicz

 • tel. 723 331 383
 • mail: s.drazkiewicz@agraves.pl

Weronika Braun

 • tel. 728 971 996
 • mail: w.braun@agraves.pl

Kacper Bzura

 • tel. 884 285 783
 • mail: k.bzura@agraves.pl

Judyta Sobczyk

 • tel. 694 288 682
 • mail: j.sobczyk@agraves.pl

Rafał Misztal

 • tel. 787 593 428
 • mail: r.misztal@agraves.pl

Radosław Werbiński

 • tel. 728 433 566
 • mail: r.werbinski@agraves.pl

Odwiedzajcie nasze profile w mediach społecznościowych!

Tagi:

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn

Zobacz
także: