Rolnictwo 4.0 – jak dostać 200 tys. zł na unowocześnienie swojego gospodarstwa?

Drony, czujniki, systemy monitorujące oraz systemy zarządzania gospodarstwem - na to wszystko możecie otrzymać nawet 200 tys. zł dotacji w ramach naboru wniosków na Rolnictwo 4.0

Drony, czujniki, systemy monitorujące oraz systemy zarządzania gospodarstwem, jak np. elvio (więcej informacji o elvio tutaj) – na to wszystko możecie otrzymać nawet 200 tys. zł dotacji w ramach naboru wniosków na Rolnictwo 4.0. Jak uzyskać dofinansowanie? Przeczytajcie nasz artykuł oraz skorzystajcie ze wsparcia i 20-letniego doświadczenia doradców Agraves.

Termin składania wniosków na Rolnictwo 4.0

Rolnictwo 4.0 coraz mocniej wkracza do polskich gospodarstw. Aby umożliwić rolnikom rozwój swoich gospodarstw, ARiMR ogłosiła termin naboru wniosków na „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu”. To nowy program pomocowy dla rolników finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.

Wnioski będzie można składać od 15 listopada do 15 grudnia 2023 roku.

Wnioski o przyznanie dotacji na rolnictwo 4.0 można składać jedynie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (aplikację eWniosekPlus).

W praktyce rolnicy muszą liczyć się z większym rygorem, co wymusza jeszcze dokładniejsze przygotowanie wniosków. Nie jest to problem dla doradców Agraves, którzy mają już doświadczenie w składaniu wniosków przez Platformę Usług Elektronicznych. Nasi doradcy korzystali już z tej platformy w przypadku innych naborów, dzięki czemu będą w stanie bez problemu poprawnie złożyć wniosek.

Rolnictwo 4.0 – Kto może starać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie na działania w ramach Rolnictwa 4.0 mogą starać się osoby, które: 

 • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników lub
 • którym przyznano płatności bezpośrednie lub
 • są producentami rolnymi i posiadaczami zwierząt w rozumieniu przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
 • oraz mają nadany numer identyfikacyjny i są pełnoletnie.

Kwota dofinansowania na Rolnictwo 4.0

W ramach dofinansowania na Rolnictwo 4.0 będzie można otrzymać maksymalnie do 200 000 zł. Minimalna kwota wsparcia wynosi 15 000 zł.

Wsparcie jest udzielane na przedsięwzięcia, których realizacja trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Ale też nie dłużej niż do dnia 30 września 2025 roku.

Wsparcie jest udzielane w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych w wysokości:

 • 80% kosztów – w przypadku młodych rolników, którzy nie ukończyli 41 lat, lub rolników prowadzących produkcję ekologiczną,
 • 65% kosztów – w przypadku pozostałych rolników.

Koszty kwalifikowalne – na co można wydać pieniądze?

Do kosztów kwalifikowalnych zaliczają się:

 • Koszty zakupu i montażu nowych linii technologicznych oraz maszyn i urządzeń rolnictwa 4.0, takich jak: czujniki, sensory, drony, systemy monitorujące, sterujące i zarządzające produkcją tensjometry, sondy, pedometry, akcelerometry, stacje bazowe służące do przesyłu danych, stacje meteo, lub służących cyfrowemu wprowadzaniu do obrotu produktów rolnych, w tym zakupu i montażu w gospodarstwie rolnym nowych urządzeń rolnictwa 4.0, które można zamontować na istniejących już w gospodarstwie rolnym maszynach rolniczych lub liniach technologicznych, budynkach i budowlach. Do kosztów tych nie zalicza się kosztów zakupu ciągników, maszyn zbierających, rozsiewaczy nawozów, opryskiwaczy, które nie współpracują z cyfrową infrastrukturą gospodarstwa.
 • Koszty zakupu lub aktualizacji systemów teleinformatycznych, w tym oprogramowania lub aplikacji oraz nowych urządzeń je wykorzystujących, takich jak: tablet, komputer, smartfon, służących wdrożeniu rozwiązań rolnictwa 4.0 w gospodarstwach rolnych. Do kosztów tych nie zalicza się zakupu smartfona, jeśli nie będzie powiązany z zakupem dostępu do aplikacji dotyczącej rolnictwa 4.0.
 • Koszty związane z obsługą techniczną oraz utrzymaniem rozwiązań IT on-premise.
 • Koszty zakupu usług, w tym abonamentu za świadczenie usługi w zakresie rolnictwa 4.0, w tym: zakup usługi z zakresu rolnictwa 4.0 wykonanej w gospodarstwie rolnym (np. nalot BSL, sporządzenie cyfrowej mapy użytków rolnych i planów nawożenia lub nawodnienia na podstawie tej mapy wraz z kosztem koniecznych badań na zawartość składników mineralnych w glebie), usługi z zakresu obsługi IT (body leasing).
 • Koszty opieki serwisowej zakupionego oprogramowania, sprzętu teleinformatycznego w ramach przedsięwzięcia – w okresie realizacji i trwałości przedsięwzięcia.
 • Koszty udziału ostatecznego odbiorcy wsparcia w szkoleniu z zastosowania zakupionych rozwiązań cyfrowych dla rolnictwa. Ponadto, koszty ogólne bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia, takie jak opłaty za konsultacje, doradztwo, studia wykonalności oraz koszty uzyskania niezbędnych pozwoleń.

Przykładem systemu zarządzania gospodarstwem jest elvio. Więcej o elvio przeczytacie na naszej stronie internetowej, klikając tutaj.

W Agraves profesjonalnie zaplanujemy Twoją inwestycję oraz pozyskamy i rozliczymy dotację

Aby mieć pewność, że wniosek zostanie przygotowany poprawnie, a jego rozliczenie skuteczne, warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia doradców Agraves. To pozwoli Wam na znaczące zwiększenie Waszych szans, by otrzymać dotację.

Nasz zespół już od 20 lat dba o interes rolników i realizuje setki projektów, które umożliwiają rozwój gospodarstw.

Współpraca z Agraves to wiele możliwości rozwoju dla polskich gospodarstw. W trakcie niemal 20-letniej działalności pozyskaliśmy setki milionów złotych z programów unijnych. Skontaktuj się z nami i dowiedz się, co możesz zrobić dla swojego gospodarstwa.

Kontakt do Agraves:

Weronika Braun

 • tel. 728 971 996
 • mail: w.braun@agraves.pl

Kacper Bzura

 • tel. 884 285 783
 • mail: k.bzura@agraves.pl

Sebastian Drążkiewicz

 • tel. 723 331 383
 • mail: s.drazkiewicz@agraves.pl

Rafał Misztal

 • tel. 787 593 428
 • mail: r.misztal@agraves.pl

Judyta Sobczyk

 • tel. 694 288 682
 • mail: j.sobczyk@agraves.pl

Radosław Werbiński

 • tel. 728 433 566
 • mail: r.werbinski@agraves.pl

Zapoznajcie się ze wszystkimi usługami, które świadczą nasi doradcy.

Odwiedzajcie nasze profile w mediach społecznościowych i śledźcie najnowsze informacje na

Tagi:

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn

Zobacz
także: