Rozwój małych gospodarstw 2023

rozwój małych gospodarstw

Rozwój małych gospodarstw 2023 to szansa na pozyskanie nawet 120 tys. zł dla niewielkich producentów oraz możliwość otwarcia się na rynek i osiągnięcia zysku z produkcji rolnej. Jakie są warunki przyznawania pomocy, w jaki sposób wypłacane są środki oraz jakie zobowiązania ciążą na beneficjencie programu Rozwój małych gospodarstw, którego nabór wystartuje 21 września 2023 roku? Przeczytajcie i dowiedzcie się tego z naszego artykułu! Już teraz skontaktujcie się z naszymi doradcami, którzy pomogą Wam wypełnić wnioski o dofinansowanie.

Rozwój małych gospodarstw 2023 – warunki przyznawania pomocy

Żeby otrzymać pomoc na Rozwój małych gospodarstw 2023, konieczne jest spełnienie kilku warunków dotyczących samej działalności rolniczej oraz planowanej inwestycji. Trzeba zadbać m.in. o:

 • udokumentowany fakturą przychód ze sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie o wysokości min. 5 tys. zł, który nastąpił w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku,
 • odpowiednią wielkość gospodarstwa – nieprzekraczającą wielkości ekonomicznej 25 tys. euro,
 • zaplanowanie inwestycji, która zapewni zwiększenie orientacji rynkowej gospodarstwa w jednym z trzech obszarów:
  • produkcji rolnej i/lub przygotowaniem do sprzedaży produktów wytworzonych metodami innymi niż ekologiczne,
  • produkcji ekologicznej i/lub przygotowaniem do sprzedaży produktów w taki sposób wytworzonych,
  • rozpoczynanie działalności w zakresie wprowadzania produktów na rynek w ramach krótkiego łańcucha dostaw (rolniczego handlu detalicznego, sprzedaży lub dostaw bezpośrednich).

To tylko kilka warunków, a wytyczne wskazują na jeszcze inne, konieczne do spełnienia elementy, nie tylko w zakresie formalnym, lecz także w kwestii założenia odpowiednich celów.

Kryteria wyboru operacji w ramach programu Rozwój małych gospodarstw 2023 – punkty

W ramach działania przewidziane są kryteria wyboru operacji, za które przyznawane są punkty. By wziąć udział w naborze, trzeba zgromadzić m.in. 3 punkty, a można je otrzymać za:

 • uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości – max. 5 punktów,
 • udział w zorganizowanych formach współpracy – max. 3 punkty,
 • położenie użytków rolnych na obszarach z ograniczeniami naturalnymi bądź innymi szczególnymi – max. 2 punkty,
 • udział w szkoleniu związanym z zakresem operacji – max. 2 punkty.

W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy mają kobiety. W ramach grupy kobiet z kolei decydującym parametrem będzie wyższy przychód bazowy.

Warunki wypłaty pomocy – nawet 120 tys. na Rozwój małych gospodarstw

Maksymalnie w ramach programu Rozwój małych gospodarstw można otrzymać 120 tys. zł. Taka wysokość pomocy uzależniona jest jednak od zaplanowanej inwestycji i prowadzonej produkcji. Kształtuje się to następująco:

 • 120 tys. zł można otrzymać w przypadku rozpoczęcia wprowadzania produktów na rynek w ramach Krótkich Łańcuchów Dostaw oraz w przypadku produkcji ekologicznej w gospodarstwach, które taką produkcję prowadzą,
 • 100 tys. zł mogą otrzymać pozostali wnioskujący.

Pomoc wypłacana jest w dwóch ratach, przy czym:

 • I rata wynosi 80%, a wniosek o wypłatę musi być złożony w ciągu 6 miesięcy od dnia przyznania pomocy,
 • II rata wynosi 20%, a wniosek o wypłatę składa się po zrealizowaniu operacji i założeń biznesplanu.

Wnioski o płatność w ramach poszczególnych etapów inwestycji można składać dopiero po spełnieniu niektórych wymogów. Jest to m.in. rozpoczęcie realizacji biznesplanu, uczestnictwo w zorganizowanych formach współpracy lub systemach jakości, czy też po ukończeniu zaplanowanej inwestycji.

Zobowiązania beneficjenta Rozwoju małych gospodarstw

Każde działanie, niezależnie czy jest ono finansowane ze środków PROW 2014-2020, KPO czy KPS dla WPR 2023-2027 rodzi zobowiązania, które trzeba spełnić

W przypadku Rozwoju małych gospodarstw do najważniejszych należą:

 • utrzymanie zrealizowanej operacji i prowadzenie działalności rolniczej zgodnie z biznesplanem,
 • prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów,
 • uczestniczenia w systemach jakości, jeśli przyznano za to punkty,
 • udziału w zorganizowanej formie współpracy, jeśli przyznano za to punkty,
 • utrzymanie osiągniętego poziomu przychodu ze sprzedaży produktów rolnych przynajmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy. 

Jeśli w biznesplanie przyjęto jakieś szczególne założenia, to je także trzeba spełnić. Okres związania z celem trwa do upływu 3 lat od dnia wypłaty drugiej raty pomocy – a jeśli ten okres upłynie wcześniej niż 5 lat od dnia wypłaty I raty pomocy, to do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

Zwrot pomocy – czy trzeba się go obawiać?

Niekonsekwencja w realizacji zobowiązań bądź błędy popełnione podczas planowania inwestycji mogą skutkować koniecznością zwrotu nawet całej  wypłaconej pomocy. Czy powinno to stanowić barierę przed udziałem w naborze? 

Zdaniem Grzegorza Ignaczewskiego, eksperta ds. Wspólnej Polityki Rolnej w Agraves, każde działanie ma wytyczne i warunki, których spełnienie jest obligatoryjne pod groźbą konieczności zwrotu uzyskanej pomocy. 

– Na szczęście dobrze zaplanowana inwestycja i wsparcie doświadczonego doradcy to niemal 100% pewność, że wszystko pójdzie po myśli beneficjenta. Nie ulega jednak wątpliwości, że są kwestie, które trzeba spełnić i zwyczajnie nie da się ich przeskoczyć – mówi Grzegorz Ignaczewski, ekspert Agraves.

Doradcy Agraves są profesjonalnym wsparciem w rozwoju gospodarstw rolnych. Od 20 lat działamy we współpracy z rolnikami oraz przedsiębiorstwami z obszarów wiejskich, pozyskując dla Was setki milionów złotych dotacji. 

Bezpłatny webinar – Rozwój małych gospodarstw

Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat naboru na Rozwój małych gospodarstw, zarejestrujcie się na nasz darmowy webinar, który organizujemy 17 sierpnia, o godzinie 19 na platformie ClickMeeting.

Podczas webinaru opowiemy o najważniejszych kwestiach związanych z naborem i odpowiemy na Wasze pytania.

Zapoznajcie się ze wszystkimi usługami, które świadczą nasi doradcy.

Odwiedzajcie nasze profile w mediach społecznościowych i śledźcie najnowsze informacje na

Tagi:

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn

Zobacz
także: