Rozwój małych gospodarstw 2023

Share on facebook
Share on linkedin
rozwój małych gospodarstw

Rozwój małych gospodarstw 2023 to szansa na pozyskanie nawet 120 tys. zł dla niewielkich producentów oraz możliwość otwarcia się na rynek i osiągnięcia zysku z produkcji rolnej. Jakie są warunki przyznawania pomocy, w jaki sposób wypłacane są środki oraz jakie zobowiązania ciążą na beneficjencie programu Rozwój małych gospodarstw, którego nabór wystartuje 21 września 2023 roku? Przeczytajcie i dowiedzcie się tego z naszego artykułu! Już teraz skontaktujcie się z naszymi doradcami, którzy pomogą Wam wypełnić wnioski o dofinansowanie.

Rozwój małych gospodarstw 2023 – warunki przyznawania pomocy

Żeby otrzymać pomoc na Rozwój małych gospodarstw 2023, konieczne jest spełnienie kilku warunków dotyczących samej działalności rolniczej oraz planowanej inwestycji. Trzeba zadbać m.in. o:

 • udokumentowany fakturą przychód ze sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie o wysokości min. 5 tys. zł, który nastąpił w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku,
 • odpowiednią wielkość gospodarstwa – nieprzekraczającą wielkości ekonomicznej 25 tys. euro,
 • zaplanowanie inwestycji, która zapewni zwiększenie orientacji rynkowej gospodarstwa w jednym z trzech obszarów:
  • produkcji rolnej i/lub przygotowaniem do sprzedaży produktów wytworzonych metodami innymi niż ekologiczne,
  • produkcji ekologicznej i/lub przygotowaniem do sprzedaży produktów w taki sposób wytworzonych,
  • rozpoczynanie działalności w zakresie wprowadzania produktów na rynek w ramach krótkiego łańcucha dostaw (rolniczego handlu detalicznego, sprzedaży lub dostaw bezpośrednich).

To tylko kilka warunków, a wytyczne wskazują na jeszcze inne, konieczne do spełnienia elementy, nie tylko w zakresie formalnym, lecz także w kwestii założenia odpowiednich celów.

Kryteria wyboru operacji w ramach programu Rozwój małych gospodarstw 2023 – punkty

W ramach działania przewidziane są kryteria wyboru operacji, za które przyznawane są punkty. By wziąć udział w naborze, trzeba zgromadzić m.in. 3 punkty, a można je otrzymać za:

 • uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości – max. 5 punktów,
 • udział w zorganizowanych formach współpracy – max. 3 punkty,
 • położenie użytków rolnych na obszarach z ograniczeniami naturalnymi bądź innymi szczególnymi – max. 2 punkty,
 • udział w szkoleniu związanym z zakresem operacji – max. 2 punkty.

W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy mają kobiety. W ramach grupy kobiet z kolei decydującym parametrem będzie wyższy przychód bazowy.

Warunki wypłaty pomocy – nawet 120 tys. na Rozwój małych gospodarstw

Maksymalnie w ramach programu Rozwój małych gospodarstw można otrzymać 120 tys. zł. Taka wysokość pomocy uzależniona jest jednak od zaplanowanej inwestycji i prowadzonej produkcji. Kształtuje się to następująco:

 • 120 tys. zł można otrzymać w przypadku rozpoczęcia wprowadzania produktów na rynek w ramach Krótkich Łańcuchów Dostaw oraz w przypadku produkcji ekologicznej w gospodarstwach, które taką produkcję prowadzą,
 • 100 tys. zł mogą otrzymać pozostali wnioskujący.

Pomoc wypłacana jest w dwóch ratach, przy czym:

 • I rata wynosi 80%, a wniosek o wypłatę musi być złożony w ciągu 6 miesięcy od dnia przyznania pomocy,
 • II rata wynosi 20%, a wniosek o wypłatę składa się po zrealizowaniu operacji i założeń biznesplanu.

Wnioski o płatność w ramach poszczególnych etapów inwestycji można składać dopiero po spełnieniu niektórych wymogów. Jest to m.in. rozpoczęcie realizacji biznesplanu, uczestnictwo w zorganizowanych formach współpracy lub systemach jakości, czy też po ukończeniu zaplanowanej inwestycji.

Zobowiązania beneficjenta Rozwoju małych gospodarstw

Każde działanie, niezależnie czy jest ono finansowane ze środków PROW 2014-2020, KPO czy KPS dla WPR 2023-2027 rodzi zobowiązania, które trzeba spełnić

W przypadku Rozwoju małych gospodarstw do najważniejszych należą:

 • utrzymanie zrealizowanej operacji i prowadzenie działalności rolniczej zgodnie z biznesplanem,
 • prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów,
 • uczestniczenia w systemach jakości, jeśli przyznano za to punkty,
 • udziału w zorganizowanej formie współpracy, jeśli przyznano za to punkty,
 • utrzymanie osiągniętego poziomu przychodu ze sprzedaży produktów rolnych przynajmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy. 

Jeśli w biznesplanie przyjęto jakieś szczególne założenia, to je także trzeba spełnić. Okres związania z celem trwa do upływu 3 lat od dnia wypłaty drugiej raty pomocy – a jeśli ten okres upłynie wcześniej niż 5 lat od dnia wypłaty I raty pomocy, to do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

Zwrot pomocy – czy trzeba się go obawiać?

Niekonsekwencja w realizacji zobowiązań bądź błędy popełnione podczas planowania inwestycji mogą skutkować koniecznością zwrotu nawet całej  wypłaconej pomocy. Czy powinno to stanowić barierę przed udziałem w naborze? 

Zdaniem Grzegorza Ignaczewskiego, eksperta ds. Wspólnej Polityki Rolnej w Agraves, każde działanie ma wytyczne i warunki, których spełnienie jest obligatoryjne pod groźbą konieczności zwrotu uzyskanej pomocy. 

– Na szczęście dobrze zaplanowana inwestycja i wsparcie doświadczonego doradcy to niemal 100% pewność, że wszystko pójdzie po myśli beneficjenta. Nie ulega jednak wątpliwości, że są kwestie, które trzeba spełnić i zwyczajnie nie da się ich przeskoczyć – mówi Grzegorz Ignaczewski, ekspert Agraves.

Doradcy Agravesprofesjonalnym wsparciem w rozwoju gospodarstw rolnych. Od 20 lat działamy we współpracy z rolnikami oraz przedsiębiorstwami z obszarów wiejskich, pozyskując dla Was setki milionów złotych dotacji. 

Bezpłatny webinar – Rozwój małych gospodarstw

Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat naboru na Rozwój małych gospodarstw, zarejestrujcie się na nasz darmowy webinar, który organizujemy 17 sierpnia, o godzinie 19 na platformie ClickMeeting.

Podczas webinaru opowiemy o najważniejszych kwestiach związanych z naborem i odpowiemy na Wasze pytania.

Zapoznajcie się ze wszystkimi usługami, które świadczą nasi doradcy.

Odwiedzajcie nasze profile w mediach społecznościowych i śledźcie najnowsze informacje na

Tagi:

Udostępnij:

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Zobacz
także:

Rozwój małych gospodarstw - najważniejsze pytania i odpowiedzi

Rozwój małych gospodarstw – najważniejsze pytania i odpowiedzi

Czy młody rolnik może ubiegać się o dofinansowanie na Rozwój małych gospodarstw? czy w ramach tego naboru można kupić samochód dostawczy? Czy można otrzymać dofinansowanie na założenie plantacji lawendy? Czy można kupić używany sprzęt rolniczy? To tylko niektóre pytania, jakie pojawiły się podczas naszego webinarium na temat naboru na Rozwój małych gospodarstw. Poniżej znajdziecie na nie odpowiedzi. Przeczytajcie koniecznie!

Czytaj więcej »
Rozliczenie dotacji - jak nie stracić pieniędzy z ARiMR?

Rozliczenie dotacji – jak nie stracić pieniędzy z ARiMR?

Przyznanie dotacji to dla wielu rolników sukces. Ale… nic bardziej mylnego! Samo przyznanie pomocy finansowej to dopiero początek długiej i krętej drogi do sukcesu. A końcowym przystankiem jest dopiero prawidłowe rozliczenie dotacji. Tylko to gwarantuje, że Agencja nie odbierze lub nie zmniejszy przyznanego wsparcia. W Agraves od lat skutecznie pomagamy rolnikom rozliczać dotacje.

Czytaj więcej »