elvio – asystent rolnika w bioasekuracji

ASF bioasekuracja

Epidemia Afrykańskiego pomoru świń skomplikowała codzienne funkcjonowanie producentów trzody chlewnej. Spadek cen, problemy ze zbytem, strach i niepewność sprawiają, że rolnicy przechodzą przez naprawdę trudny czas. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 10 sierpnia 2021 r. wprowadza liczne nakazy i zakazy wobec hodowców świń. To z kolei wiąże się z kolejnymi, dodatkowymi obowiązkami administracyjnymi spoczywającymi na rolnikach. Zapraszamy do lektury artykułu, w którym podpowiemy, jak łatwo wywiązać się z prowadzenia ewidencji i rejestrów na cele bioasekuracji.

ASF — konsekwencje epidemii dla rolników

W zależności od bliskości ogniska ASF Komisja Europejska wyznaczyła strefy ograniczeń, zgodnie z którymi:

 • I — kolor niebieski — teren wolny od ASF, jednak graniczący z obszarami, na których wystąpiły przypadki zakażeń u świń i dzików,
 • II — kolor różowy — obszar, na którym wystąpiły potwierdzone przypadki choroby u dzików,
 • III — kolor czerwony — ogniska u świń hodowlanych.

Dlaczego Afrykański pomór świń jest tak niebezpieczny? Śmiertelność zwierząt wynosi blisko 100%, a mając na uwadze wysokie ryzyko rozprzestrzeniania się choroby, ASF jest zwalczany z urzędu. W razie wystąpienia ogniska w gospodarstwie podejmuje się bezprecedensowe środki w postaci likwidacji, czyli uboju wszystkich świń znajdujących się w zakażonym stadzie. Z łatwością można zatem zauważyć, że niesie to negatywne konsekwencje ekonomiczne dla producentów trzody chlewnej. Wśród innych skutków tej epidemii można wskazać także:

 • obniżki cen sprzedaży,
 • spadek popytu na rynku wewnętrznym,
 • utrudniony eksport mięsa,
 • rosnące koszty zapobiegania i likwidacji choroby.

Wszystkie te problemy sprawiają, że produkcja trzody jest dla rolników zwyczajnie nieopłacalna. W związku z tym w ciągu ostatnich 7 lat liczba gospodarstw, w których hoduje się świnie, spadła o połowę.

Bioasekuracja jako sposób na eliminację ASF

Wspomniane we wstępie rozporządzenie nakłada na producentów trzody chlewnej liczne obowiązki, które mają ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. W ostatnich latach w ramach PROW 2014-2020 wiele gospodarstw otrzymało środki na przystosowanie gospodarstwa do wymogów bioasekuracyjnych. Te pieniądze można było przeznaczyć m.in. na:

 • budowę ogrodzenia wokół siedliska,
 • wykonanie i zakup mat, bram oraz niecek dezynfekcyjnych,
 • zakup myjek ciśnieniowych,
 • wykonanie magazynów na słomę bądź silosów paszowych.

Najskuteczniejszym sposobem na zmniejszenie rozprzestrzeniania się wirusa ASF jest prewencja. Od producentów trzody wymaga się także ewidencjonowania zdarzeń, które występują na terenie gospodarstwa. Nie ulega wątpliwości, że aby robić to rzetelnie potrzeba czasu albo skutecznego, kompleksowego narzędzia. Doradcy Agraves bazując na swojej wieloletniej współpracy z rolnikami oraz doświadczeniom wyniesionym z własnych gospodarstw stworzyli narzędzie – elvio. Jest to przyjazny i intuicyjny program, który umożliwia szybkie i bezproblemowe wywiązanie się z obowiązków administracyjnych spoczywających na producentach trzody chlewnej, bydła i zbóż.

elvio — wsparcie rolnika w wywiązywaniu się ze zobowiązań

Wsłuchując się w głosy rolników, opracowaliśmy program, który znacząco ułatwia zrealizowanie zobowiązań administracyjnych w gospodarstwach rolnych. Zastanawiasz się, jakie są dostępne funkcje, jeśli chodzi o produkcję świń? Z elvio:

 • z łatwością przeniesiesz zdarzenia do IRZ,
 • na bieżąco zarządzasz stadem trzody chlewnej,
 • szybko wygenerujesz ewidencje na cele bioasekuracji.

Nasz program doceniło już wielu hodowców świń, którzy bezproblemowo przechodzą przez liczne kontrole weterynaryjne. Jeśli zadbasz o bieżące wprowadzanie danych do elvio, kilkoma kliknięciami wygenerujesz ewidencje:

 • wjazdów osób z zewnątrz na teren siedliska,
 • wejść do budynków chlewni,
 • dezynfekcji urządzeń i pomieszczeń,
 • przeglądu budynków inwentarskich i magazynowych,
 • posiadanych świń na dany dzień z podziałem na grupy technologiczne.

Program jest przystosowany do wymogów Głównego Inspektoratu Weterynarii, więc wszystkie raporty wygenerujesz w formacie .pdf zgodnie z odgórnie narzuconymi wzorami.

elvio to także ułatwienie dla producentów roślinnych oraz bydła. Dzięki dedykowanym modułom masz dostęp tylko do tych funkcji, które rzeczywiście sprawdzą się w Twoim gospodarstwie. 

Przeczytaj więcej o możliwościach elvio na stronie internetowej Agraves lub skontaktuj się z naszym doradcą.

Kontakt do eksperta: 

Roman Zapała, Kierownik Działu B+R

tel. 728 433 569, e-mail: r.zapala@agraves.pl

Zachęcamy do odwiedzenia profilu na Facebooku Agraves. Znajdziesz tam wiele istotnych informacji na temat zmian w przepisach prawnych oraz bieżących naborów.

Tagi:

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn

Zobacz
także: