Europejski Zielony Ład – konsekwencje dla rolnictwa

W nadchodzących latach Unia Europejska wzmocni rolę ochrony środowiska w przezwyciężaniu niepożądanych zmian klimatu. W związku z tym wyznaczy rolnikom poprzez Europejski Zielony Ład  bardzo ambitne cele. Zdaniem naukowców i polityków, największe wyzwania stojące przed gospodarzami w najbliższych latach to: rozwój rolnictwa precyzyjnego, większa dbałość o środowisko i dalsza realizacja koncepcji biogospodarki o zamkniętym obiegu. Czy rolnicy poradzą sobie z wymaganiami, jakie stawia przed nimi Unia Europejska?

Czym jest Zielony Ład?

Głównym założeniem Zielonego Ładu jest osiągnięcie przez całą Europę neutralności klimatu w perspektywie do 2050 roku. Nasz kontynent stanie się wówczas, jako pierwszy na świecie, neutralny dla klimatu. Najważniejszym celem uznano ograniczenie do 2030 r. emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% w stosunku do 1990 r. Ma się to odbyć poprzez m. in.:

 • zrównoważony transport (30 mln aut i 80 tys. ciężarówek bezemisyjnych do 2030 r., transport kolejowy i wodny), 
 • ekologizację systemu energetycznego (40% energii z OZE do 2030 r.),
 • renowację budynków z myślą o bardziej ekologicznym stylu życia,
 • działanie w zgodzie z przyrodą w celu ochrony naszej planety
  i zdrowia,
 • przewodzenie trzeciej rewolucji przemysłowej,
 • impuls dla globalnych działań w dziedzinie klimatu.

Wdrożenie założeń Zielonego Ładu w rolnictwie ma opierać się o dwie strategie:

 1. Strategię „Od pola do stołu”,
 2. Europejską strategię na rzecz bioróżnorodności.

“Od pola do stołu”

Strategia uwzględnia  wyzwania związane ze zrównoważonymi systemami żywnościowymi oraz podkreśla znaczenie związków między zdrowiem ludzi, zdrowiem społeczeństwa i zdrowiem planety. Strategia zakłada bardzo ambitne cele:

 • zapewnienie, by łańcuch żywnościowy, obejmujący produkcję, transport, dystrybucję, marketing i konsumpcję żywności, miał neutralny lub pozytywny wpływ na środowisko,
 • zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, żywienia i zdrowia publicznego,
 • zachowanie przystępności cenowej żywności przy jednoczesnym generowaniu bardziej sprawiedliwych zysków ekonomicznych w łańcuchu dostaw.

Najważniejsze założenia strategii “od pola do stołu” to:

 1. redukcja zużycia środków ochrony roślin o 50%,
 2. redukcja zużycia nawozów o 20%, przy jednoczesnym ograniczeniu strat składników pokarmowych (azot, fosfor) o 50%,
 3. objęcie do 2030 roku przynajmniej 25% gruntów rolnych w UE systemem produkcji ekologicznej,
 4. redukcję sprzedaży antybiotyków przeznaczonych dla zwierząt utrzymywanych w warunkach fermowych o 50%.

Europejska strategia bioróżnorodności

Dzięki unijnej strategii różnorodność biologiczna w Europie ma zostać odbudowana dla dobra ludzi, klimatu i planety. Strategia jest długoterminowym planem mającym na celu ochronę przyrody i odwrócenie procesu degradacji ekosystemów. Najważniejszymi założeniami tej strategii są:

 • przeznaczenie 30% obszarów lądowych i morskich na obszary chronione (a ⅓ z nich ma być objęta ochrona ścisłą),
 • na terenach rolniczych 10% użytków rolnych ma zostać przeznaczone na obszary sprzyjające bioróżnorodności (strefy buforowe, podlegające albo niepodlegające płodozmianowi, ugory, żywopłoty, drzewa nieprodukcyjne, murki tarasowe, stawy),
 • ochrona zapylaczy,
 • przywrócenie wolnego spływu na 25 tys. km rzek,
 • 50% redukcji zużycia pestycydów,
 • 3 miliardy zasadzonych drzew.

Komentarz Doradcy Agraves

Europejski Zielony Ład zakłada, że w pracę na rzecz ochrony środowiska i klimatu muszą zaangażować się wszystkie sektory gospodarki – w tym rolnictwo, któremu unijni politycy stawiają bardzo ambitne zadania. Zaangażowania rolników w realizację celów środowiskowych i klimatycznych oczekuje także europejskie społeczeństwo. Czeka nas więc “zielona” przyszłość w rolnictwie, od której nie ma odwrotu, a której podporządkowana będzie właściwie cała unijna Wspólna Polityka Rolna. Ze skutkami Zielonego Ładu w rolnictwie przyjdzie nam się mierzyć od 2023 roku, ale już dziś warto przemyśleć strategię rozwoju gospodarstwa pod kątem nowych wyzwań i możliwości wynikających z nowej, bardziej zielonej polityki rolnej – tak sytuację komentuje Grzegorz Ignaczewski, doradca w Agraves.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu na Facebooku.

https://www.facebook.com/DoradcyAgraves

Tagi:

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn

Zobacz
także: