Kredyt stworzony dla członków grup producenckich

Prowadzenie gospodarstwa rolnego jest związane z ogromną ilością wyzwań oraz trudności. Konsorcjum grup producentów Intagra udało się dojść do porozumienia z bankiem spółdzielczym i stworzyć dedykowany ich członkom system kredytowania.

Działania Intagry

W Tygodniku Poradniku Rolniczym w sierpniu ukazał się artykuł na temat systemu kredytowania dla członków grup producenckich. Wywiadu udzielali Karol Mazur, rolnik, hodowca trzody chlewnej, prezes grupy producentów Agri Grupa i lider konsorcjum Intagra oraz Mikołaj Baum, prezes firmy doradczej Agraves i główny partner konsorcjum Intagra.

Rolnicy najczęściej korzystają z tak zwanych kredytów kupieckich, które są oferowane przez sprzedawców środków do produkcji. Rzadko korzystają z kredytów obrotowych. W wywiadzie dla TPR Karol Mazur podkreśla, że kredyt kupiecki uzyskuje się łatwo, ale jest drogi i wiąże on mocno rolnika z firmą, która taki sposób kredytowania oferuje. Często odbywa się to w ten sposób, że firma oferuje jakiś limit kredytu, dodatkowo sprzedając nie tylko środki do produkcji, ale jeszcze jakieś narzędzia czy maszyny. To powoduje, że tak naprawdę nie mamy już możliwości zrezygnowania z tej formy finansowania.

Intagra rozpoczęła pracę nad stworzeniem programu kredytowania, dzięki któremu rolnik miałby większy wybór: kiedy, na jaki okres i na co chce wziąć kredyt. Prezes firmy doradczej Agraves tłumaczy, że taki program jest potrzebny, co potwierdziło ponad 30 grup należących do konsorcjum Intagra. Ta baza wiedzy pozwoliła na rozpoczęcie rozmów, po których ostatecznie do programu przystąpił Regionalny Bank Spółdzielczy w Lututowie, jeden z największych banków spółdzielczych w kraju.

Korzyściami płynącymi z programu jest specjalne oprocentowanie, które w porównaniu z innymi kredytami jest niższe o połowę. Jednym z warunków korzystania z kredytu jest przynależność do grup producenckich.

Jesteś członkiem grupy producentów rolnych i chcesz skorzystać z kredytu? Co zrobić, jak zacząć?

  1. Zwróć się do Intagry z prośbą o zaświadczenie o przynależności do grupy producenckiej (tel: 728 419 560) – jeśli należysz do grupy spoza konsorcjum, jest ona sprawdzana i weryfikowana przez Intagrę.
  2. Z zaświadczeniem udaj się do Banku Spółdzielczego w Lututowie lub do oddziałów banku w celu złożenia wniosku kredytowego.

Konieczne konto

Chcąc skorzystać z kredytu dedykowanego dla członków grup producenckich, rolnik musi zostać posiadaczem konta w Banku Spółdzielczym w Lututowie oraz wymagane jest aby przedstawił do weryfikacji historię konta z banku, w którym je posiada lub posiadał.

Porada Doradcy Agraves

Chcesz wykorzystać kredyt inwestycyjny na realizację inwestycji PROW? Nie ma problemu! Jeżeli masz chwilowe problemy z utrzymaniem płynności finansowej, również możesz skorzystać z programu (po wcześniejszym przedstawieniu bankowi historii kredytowej oraz zdolności finansowych).

Marta Nowicka, specjalista ds. komunikacji w dziale B+R w Agraves, zwraca uwagę na kwestię wykorzystania kredytu – Musimy pamiętać, aby kredyt obrotowy został wykorzystany na sprawy bieżące. Kredyt inwestycyjny – jak sama nazwa wskazuje – powinien zaś być wykorzystany na inwestycje.

W celu otrzymania dokładniejszych informacji dotyczących kredytu zapraszamy do kontaktu.

https://www.facebook.com/DoradcyAgraves

https://www.facebook.com/IntagraKonsorcjum/

Marta Nowicka, specjalista ds. komunikacji w dziale B+R w Agraves
tel. 728 419 560, email: m.nowicka@agraves.pl

Tagi:

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn

Zobacz
także: