Modernizacja gospodarstw rolnych 2023

modernizacja gospodarstw rolnych 2023

Pomimo zapewnień, że ubiegłoroczny nabór na Modernizację gospodarstw rolnych będzie ostatnim, ARiMR ogłasza kolejny. Zgodnie z zapowiedziami od 5 czerwca do 5 lipca 2023 r. będzie można składać wnioski na inwestycje mające na celu rozwój gospodarstw rolnych. Decyzja o ogłoszeniu naboru jest podyktowana faktem, że do wydania z budżetu PROW 2014-2020 do końca 2025 r. pozostało jeszcze ok. 11 mld zł. Jaka jest wysokość wsparcia? Na jakie inwestycje można przeznaczyć środki? Kto może wnioskować o pomoc? Zapraszamy do lektury naszego artykułu, w którym można poznać warunki, na jakich będzie przeprowadzony nabór na Modernizację gospodarstw rolnych w 2023 roku w obszarze D.

Modernizacja gospodarstw rolnych 2023 – dla kogo pomoc?

Wzorem naborów z lat ubiegłych, Modernizacja gospodarstw rolnych w 2023 roku będzie programem skierowanym do rolników, którzy spełnią wymagania w zakresie m.in.:

 • wielkości ekonomicznej gospodarstwa – powinna być nie mniejsza niż 13 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro,
 • wielkości gospodarstwa rolnego – pomoc przyznaje się rolnikowi, który posiada samoistnie lub zależnie m.in. 1 ha, lecz nie więcej niż 300 ha,
 • prowadzenia działalności rolniczej w celach zarobkowych,
 • posiadania numeru identyfikacyjnego.

Kolejność przyznawania pomocy ustalana jest na podstawie punktów uzyskanych za spełnienie poszczególnych kryteriów. Można je otrzymać m.in. za:

 • wiek – jeśli podmiot wnioskujący o pomoc ma nie więcej niż 40 lat,
 • inwestycje budowlane, których wartość wyniesie min. 50% kosztów kwalifikowalnych,
 • inwestycje służące ochronie środowiska (inwestycje budowlane, wyposażenie, zakup maszyn),
 • uczestnictwo w unijnych systemach jakości,
 • nie występowanie o pomoc w ramach niektórych działań PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020.

W związku z tym, że w końcówce 2022 roku zwiększono limity pomocy można tu wskazać pewne wyjątki.

Wysokość wsparcia w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych 2023 obszar D

Dzięki zmianie przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi regulujących warunki przyznawania pomocy, od 17 grudnia 2022 r. obowiązują zwiększone limity pomocy. W związku z tym realizując inwestycję w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych w 2023 r. obszar D będzie można uzyskać 600 tys. zł na budowę/modernizację budynków lub 250 tys. zł na zakup maszyn i urządzeń do produkcji rolniczej. 

Zdaniem Marii Rozdzielskiej, doradcy ds. dotacji w Agraves warto mieć na uwadze fakt, że w naborze mogą wziąć udział beneficjenci poprzednich naborów programu, jednak tylko do wartości limitu. Co to oznacza w praktyce? Jeśli rolnik w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych z 2016 roku zrealizował i rozliczył inwestycję polegającą na zakupie maszyn, dzięki której otrzymał 150 tys. zł dotacji, to może wziąć udział w tegorocznym naborze w tym samym zakresie, jednak kwota pomocy wyniesie maksymalnie 100 tys. zł. – dodaje Maria Rozdzielska. 

Analogicznie do poprzednich naborów, pomoc przyznawana jest w formie dofinansowania poniesionych kosztów na realizację inwestycji. Standardowo jest to 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych, a w przypadku młodych rolników i osób wspólnie wnioskujących – 60%.

Jakie inwestycje można zrealizować w ramach poddziałania 4.1.3?

Modernizacja gospodarstw rolnych w obszarze D ma na celu “racjonalizację technologii produkcji, wprowadzenie innowacji, zmianę profilu lub zwiększenie skali produkcji, poprawę jakości produkcji lub zwiększenie wartości dodanej produktu”. 

W związku z tym można zrealizować inwestycje polegające m.in. na:

 • zakupie nowych maszyn i urządzeń rolniczych,
 • wyposażenia do produkcji rolnej,
 • budowie, przebudowie, remoncie, modernizacji budynków i budowli wykorzystywanych w produkcji.

Katalog możliwych do zrealizowania inwestycji jest bardzo szeroki. Ważne, by było to związane z prowadzoną działalnością i umożliwiało realizację celu.

Jakie są zobowiązania beneficjenta Modernizacji gospodarstw rolnych 2023?

Decydując się na udział w naborze na Modernizację gospodarstw rolnych trzeba liczyć się z koniecznością spełnienia zobowiązań. Wśród nich można wskazać przede wszystkim:

 • prowadzenie gospodarstwa oraz niezbywanie przedmiotu inwestycji przez 5 lat od wypłaty środków,
 • utrzymywanie wskaźnika osiągnięcia celu operacji (GVA) na poziomie wynikającym z BP,
 • umożliwienie Agencji dokonywania kontroli,
 • przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją operacji,
 • prowadzenie ewidencji przychodów i wydatków.

Kluczowe jest tu jednak, jak we wszystkich programach dotacyjnych z PROW, dobre zaplanowanie inwestycji. W tym zakresie warto skorzystać z pomocy Doradców Agraves, którzy bazując na swoim 20-letnim doświadczeniu pomogą w odpowiednim skonstruowaniu biznesplanu tak, by jego spełnienie było realne. Jest to pierwszy krok do skutecznego i bezproblemowego zrealizowania inwestycji.

Kontakt:

Maria Rozdzielska, Doradca ds. dotacji

tel. 784 999 484 e-mail: biuro@agraves.pl

Zachęcamy do odwiedzenia profilu na Facebooku Agraves. Znajdziesz tam wiele istotnych informacji na temat zmian w przepisach prawnych oraz bieżących naborów.

Tagi:

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn

Zobacz
także: