Modernizacja gospodarstw rolnych 2021 – niebawem start naboru

Na czerwiec 2021 roku Ministerstwo Rolnictwa zapowiedziało ogłoszenie kolejnego naboru wniosków w ramach działania “Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW 2014-2020. Tym razem w jednym terminie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) przyjmować będzie wnioski we wszystkich obszarach. 

Od a do e 

Wśród obszarów klasyfikujących się do wsparcia – poza zakupem maszyn i inwestycjami budowlanymi – znajdzie się także rozwój produkcji bydła, mleka, prosiąt oraz przedsięwzięcia związane z nawadnianiem w gospodarstwach. 

  1. Rozwój produkcji prosiąt (dotacja do 900 tys. zł)
  2. Rozwój produkcji mleka krowiego (dotacja do 500 tys. zł)
  3. Rozwój produkcji bydła mięsnego (dotacja do 500 tys. zł)
  4. Inwestycje w pozostałych gałęziach produkcji (dotacja do 500 tys. zł, ale do 200 tys. zł na maszyny)
  5. Nawadnianie w gospodarstwie (dotacja do 100 tys. zł)

Przy czym złożyć będzie można tylko jeden wniosek dotyczący danego gospodarstwa na operację w obszarach a – e.

Zmiany

Dział Dotacji Agraves przesłał do Ministerstwa Rolnictwa szereg uwag do projektu zmian rozporządzenia wykonawczego.

Postulujemy o m.in. zrezygnowanie z pozbawiania punktów osoby, które co prawda wystąpiły z wnioskiem o pomoc w określonych działaniach PROW 07-13 czy PROW 14-20, ale nie przyznano im dotacji. Uporządkowania legislacyjnego wymagają także kwestie decyzji środowiskowych dla inwestycji innych niż budowlane oraz sposób obliczania dostępnych limitów pomocy. Inną kwestią, która ma służyć lepszemu wykorzystaniu środków przez Polskę, jest podniesienie wysokości dotacji dla jednego beneficjenta, czy zniesienie ograniczeń w przyznawaniu pomocy na inwestycje podobne do zrealizowanych ze środków PROW 07-13 – mówi dyrektor Działu Dotacji w Agraves, Monika Wróblewska.

Mądry plan

Kluczowe w procesie aplikowania o dotację jest dobre zaplanowanie inwestycji, przygotowanie pozwoleń i decyzji, ocena skutków biznesowych dla gospodarstwa. Wzrost wartości dodanej GVA także musi być dobrze przemyślany – racjonalny, możliwy do spełnienia oraz zakładający różne scenariusze rozwoju gospodarstwa i zmian w otoczeniu gospodarczym. 

Zdaniem Radosława Werbińskiego, dyrektora Działu Obsługi Klienta i doradcy z 18-sto letnim doświadczeniem w branży – opracowanie wniosku o pomoc oraz biznesplanu i załączników to jeden z etapów całego złożonego procesu. W tym procesie bierze zawsze udział kilku doradców Agraves, a gdy trzeba wspierają nas nasi eksperci od księgowości, podatków, ubezpieczeń społecznych czy prawnicy.

Dobre przygotowanie inwestycji, odpowiednia koordynacja działań przyspiesza proces i pozwala uniknąć przykrych niespodzianek na etapie uzupełnień do wniosku, czy przy końcowym rozliczaniu dotacji. W przypadku “Modernizacji gospodarstw rolnych” PROW 14-20 podpisanie umowy przyznającej pomoc to dopiero część sukcesu. Sporym wyzwaniem jest takie zaplanowanie inwestycji, która będzie wykonalna i zakończy się wypłatą pełnej dotacji.

A co jeśli nie kwalifikuję się do pomocy?

Wielu rolników pyta, co zrobić jeśli nie kwalifikują się do pomocy w ramach działania “Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW 14-20. Przyczyny tego stanu rzeczy mogą być różne i w zależności od indywidualnej sytuacji należy podjąć odpowiednie kroki. Na pewno warto swoją sprawę przedyskutować z doświadczonym doradcą, który wskaże odpowiednie rozwiązania dla danego gospodarstwa.

Tagi:

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn

Zobacz
także: