Na co można przeznaczyć premię? – Młody Rolnik 2021

Środki z pomocy muszą w całości zostać przeznaczone na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Co można zatem kupić z premii? – o tym w dzisiejszym opracowaniu.

Maszyny, ziemia, zwierzęta

Premię można przeznaczyć na:
– nowe maszyny do produkcji rolnej,
– budynki przeznaczone do produkcji rolnej (budynki inwentarskie, magazyny paszowe, silosy),
– zakup ziemi,
– zakup zwierząt (stado podstawowe).

Minimum 70% całej inwestycji muszą stanowić nowe środki trwałe, czyli np. maszyny, infrastruktura gospodarstwa w postaci placu manewrowego czy budynki produkcyjne. Pozostałe 30% premii może zostać przeznaczone na zakup środków do produkcji, np.: paliwo rolnicze, pasze dla zwierząt czy środki ochrony roślin.

Środki trwałe

Inwestycje w środki trwałe:

 • nie mogą być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
 • mogą dotyczyć zakupu wyłącznie nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia,
 • w przypadku inwestycji budowlanej, może być uwzględniona inwestycja, która będzie położona na gruntach stanowiących własność młodego rolnika, przedmiot użytkowania wieczystego lub przedmiot dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego.

Pomoc nie może zostać przeznaczona na działalność w zakresie:

 • chowu kur, kaczek, gęsi lub indyków, z wyłączeniem produkcji ekologicznej,
 • prowadzenia plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne,
 • prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej: hodowla zwierząt laboratoryjnych, hodowla ryb akwariowych, hodowla psów rasowych oraz hodowla kotów rasowych.

Jest decyzja i co dalej?

Kwota premii (150 tys. zł) jest wypłacana w dwóch ratach. Pierwsza (120 tys. zł) po wejściu w posiadanie gospodarstwa (gruntów planowanych do przejęcia zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy – w terminie 9 miesięcy od otrzymania decyzji) i ubezpieczeniu się w KRUS. Druga (30 tys. zł) po realizacji biznesplanu (czyli wydatkowaniu premii, uzyskaniu wzrostu SO o minimum 10% i zrealizowaniu podjętych zobowiązań, np. przystąpieniu do grupy producentów rolnych, czy wykonaniu badań gleby i sporządzeniu planu nawozowego).

Charakter premii powoduje, że jest wypłacana po spełnieniu warunków decyzji i można ją wydać na inwestycje, tzn. nie trzeba angażować środków własnych, czy finansowania zewnętrznego.

Bez względu na to, czy gospodarstwo młodego rolnika będzie płatnikiem VAT, czy nie inwestycję w tym jednym działaniu rozlicza się w kwotach brutto.

Inne zobowiązania

 • prowadzenie ewidencji przychodów i wydatków – na formularzu udostępnionym przez ARiMR, podatnicy VAT mogą prowadzić i przedstawiać rejestr VAT,
 • uzupełnienie wykształcenia – jeśli warunek nie był spełniony na moment składania wniosku o pomoc,
 • prowadzenie samodzielnie gospodarstwa przez 5 lat od wypłaty pierwszej raty pomocy,
 • osiągnięcie przed złożeniem wniosku o wypłatę II raty pomocy i utrzymanie wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa o minimum 10 %.

SO(S)?

Proponowane sposoby osiągnięcia wzrostu SO:

 • powiększenie areału,
 • zmiana struktury upraw,
 • rozpoczęcie/ powiększenie produkcji zwierzęcej.

Tagi:

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn

Zobacz
także: