Na co można przeznaczyć premię? – Młody Rolnik 2021

Share on facebook
Share on linkedin

Środki z pomocy muszą w całości zostać przeznaczone na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Co można zatem kupić z premii? – o tym w dzisiejszym opracowaniu.

Maszyny, ziemia, zwierzęta

Premię można przeznaczyć na:
– nowe maszyny do produkcji rolnej,
– budynki przeznaczone do produkcji rolnej (budynki inwentarskie, magazyny paszowe, silosy),
– zakup ziemi,
– zakup zwierząt (stado podstawowe).

Minimum 70% całej inwestycji muszą stanowić nowe środki trwałe, czyli np. maszyny, infrastruktura gospodarstwa w postaci placu manewrowego czy budynki produkcyjne. Pozostałe 30% premii może zostać przeznaczone na zakup środków do produkcji, np.: paliwo rolnicze, pasze dla zwierząt czy środki ochrony roślin.

Środki trwałe

Inwestycje w środki trwałe:

 • nie mogą być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
 • mogą dotyczyć zakupu wyłącznie nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia,
 • w przypadku inwestycji budowlanej, może być uwzględniona inwestycja, która będzie położona na gruntach stanowiących własność młodego rolnika, przedmiot użytkowania wieczystego lub przedmiot dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego.

Pomoc nie może zostać przeznaczona na działalność w zakresie:

 • chowu kur, kaczek, gęsi lub indyków, z wyłączeniem produkcji ekologicznej,
 • prowadzenia plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne,
 • prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej: hodowla zwierząt laboratoryjnych, hodowla ryb akwariowych, hodowla psów rasowych oraz hodowla kotów rasowych.

Jest decyzja i co dalej?

Kwota premii (150 tys. zł) jest wypłacana w dwóch ratach. Pierwsza (120 tys. zł) po wejściu w posiadanie gospodarstwa (gruntów planowanych do przejęcia zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy – w terminie 9 miesięcy od otrzymania decyzji) i ubezpieczeniu się w KRUS. Druga (30 tys. zł) po realizacji biznesplanu (czyli wydatkowaniu premii, uzyskaniu wzrostu SO o minimum 10% i zrealizowaniu podjętych zobowiązań, np. przystąpieniu do grupy producentów rolnych, czy wykonaniu badań gleby i sporządzeniu planu nawozowego).

Charakter premii powoduje, że jest wypłacana po spełnieniu warunków decyzji i można ją wydać na inwestycje, tzn. nie trzeba angażować środków własnych, czy finansowania zewnętrznego.

Bez względu na to, czy gospodarstwo młodego rolnika będzie płatnikiem VAT, czy nie inwestycję w tym jednym działaniu rozlicza się w kwotach brutto.

Inne zobowiązania

 • prowadzenie ewidencji przychodów i wydatków – na formularzu udostępnionym przez ARiMR, podatnicy VAT mogą prowadzić i przedstawiać rejestr VAT,
 • uzupełnienie wykształcenia – jeśli warunek nie był spełniony na moment składania wniosku o pomoc,
 • prowadzenie samodzielnie gospodarstwa przez 5 lat od wypłaty pierwszej raty pomocy,
 • osiągnięcie przed złożeniem wniosku o wypłatę II raty pomocy i utrzymanie wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa o minimum 10 %.

SO(S)?

Proponowane sposoby osiągnięcia wzrostu SO:

 • powiększenie areału,
 • zmiana struktury upraw,
 • rozpoczęcie/ powiększenie produkcji zwierzęcej.

Tagi:

Udostępnij:

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Zobacz
także:

Rozwój małych gospodarstw - najważniejsze pytania i odpowiedzi

Rozwój małych gospodarstw – najważniejsze pytania i odpowiedzi

Czy młody rolnik może ubiegać się o dofinansowanie na Rozwój małych gospodarstw? czy w ramach tego naboru można kupić samochód dostawczy? Czy można otrzymać dofinansowanie na założenie plantacji lawendy? Czy można kupić używany sprzęt rolniczy? To tylko niektóre pytania, jakie pojawiły się podczas naszego webinarium na temat naboru na Rozwój małych gospodarstw. Poniżej znajdziecie na nie odpowiedzi. Przeczytajcie koniecznie!

Czytaj więcej »
Rozliczenie dotacji - jak nie stracić pieniędzy z ARiMR?

Rozliczenie dotacji – jak nie stracić pieniędzy z ARiMR?

Przyznanie dotacji to dla wielu rolników sukces. Ale… nic bardziej mylnego! Samo przyznanie pomocy finansowej to dopiero początek długiej i krętej drogi do sukcesu. A końcowym przystankiem jest dopiero prawidłowe rozliczenie dotacji. Tylko to gwarantuje, że Agencja nie odbierze lub nie zmniejszy przyznanego wsparcia. W Agraves od lat skutecznie pomagamy rolnikom rozliczać dotacje.

Czytaj więcej »