Niedotrzymanie warunków umowy – Młody Rolnik 2021

Młody rolnik jak żaden inny program pomocy dla gospodarstw ze środków unijnych nie został obwarowany taką ilością dotkliwych sankcji. Istnieje szereg skutków niewykonania zobowiązań, włącznie ze zwrotem całej premii. Zatem niech nie zwiedzie Was powszechne przekonanie, że w przypadku Młodego Rolnika chodzi tylko o wypełnienie wniosku, biznesplanu i załączników, to tak naprawdę projektowanie przyszłości młodej osoby.

Co po 5 latach?

Po upływie 5 lat należy złożyć do ARiMR informację o realizacji biznesplanu, w której konieczne będzie poinformowanie o m.in.:

  1. wielkości gospodarstwa – ilość ha,
  2. wielkości ekonomicznej gospodarstwa – wyrażonej w EURO wskaźnik SO,
  3. wielkości przychodów i kosztów – z ewidencji przychodów i wydatków,
  4. zrealizowanych celach.

Jakie kary mogą dotyczyć młodych rolników?

Rozporządzenie wykonawcze przewiduje szereg sankcji za niewykonanie zobowiązań spoczywających na beneficjencie pomocy. Poniżej prezentujemy tylko przykładowe z nich:

  1. nieprowadzenie gospodarstwa zgodnie z odpowiednią strukturą produkcji – zwrotowi podlega 100% kwoty pierwszej raty pomocy;
  2. niezrealizowanie przewidzianych w biznesplanie inwestycji w środki trwałe – zwrotowi podlega procent kwoty pomocy równy udziałowi szacunkowych kosztów inwestycji w środki trwałe w kwocie pomocy, do 100% kwoty pierwszej raty pomocy;
  3. brak ubezpieczenia społecznego rolników na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako rolnik z mocy ustawy i w pełnym zakresie przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy – odmowa wypłaty drugiej transzy premii;
  4. nieprowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie lub księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej lub ewidencji przychodów i rozchodów na podstawie odrębnych przepisów – zwrot 100% pomocy.

Dotkliwe może okazać się także tylko częściowe osiągnięcie wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa – jeśli wyniesie on zaledwie 5% (zamiast 10%) zwrotowi podlega połowa pierwszej raty pomocy, czyli 60 tys. zł. Kosztownym będzie również brak uzupełnienia wykształcenia w okresie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy – zwrot dotyczyć będzie 100% wypłaconej pomocy.

To tylko kilka przykładowych z całego szeregu skutków niewykonania zobowiązań.

Prosto? tylko na pierwszy rzut oka

Na pewno żaden inny program pomocy dla rolników ze środków unijnych nie został obwarowany taką ilością dotkliwych sankcji. Dlatego tym bardziej cenne jest odpowiednie i rzetelne zaplanowanie realizacji projektu, w tym ocena wykonalności poszczególnych zobowiązań. Do tego potrzebna jest wszechstronna wiedza i praktyka, dzięki której można uniknąć kosztownych wpadek. Dlatego w zespole Agraves złożonym z doradców rolnych, podatkowych, księgowych i prawników otrzymasz kompleksową usługę bez ponoszenia dodatkowych opłat za wysokospecjalistyczną pomoc. Stoi za nami 18 lat doświadczeń w bezpośredniej współpracy z gospodarstwami rolnymi.

Tagi:

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn

Zobacz
także: