Niedrożny system e-KRS

Share on facebook
Share on linkedin

Od 1 lipca 2021 r. w naszym kraju zaczął działać elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy, w skrócie e-KRS. Miał on znacznie przyspieszyć załatwianie wszelkich formalności dotyczących spółek czy spółdzielni oraz procedur związanych z wpisami. Teoria jednak nie zawsze idzie w parze z praktyką, zatem obecnie wiele spraw zamiast nabrać tempa, zalega na półkach. Dzieje się tak z powodu braku wiedzy prawnej osób składających wnioski.

Przepisy stopujące działanie e-KRS

Tylko wnioskodawca reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika (adwokat, radca prawny) nie musi do e-wniosku dołączać papierowych oryginałów dokumentów. 

Przypomnijmy, że art. 6944 § 23 kpc mówi, iż dokumenty stanowiące podstawę wpisu do KRS albo podlegające złożeniu do akt rejestrowych muszą być złożone w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach. Jeżeli natomiast dokumenty te zostały sporządzone w postaci papierowej, do wniosku należy dołączyć:

1) odpisy elektronicznie poświadczone przez notariusza albo występującego w sprawie pełnomocnika, będącego adwokatem lub radcą prawnym, albo 

2) elektroniczne kopie dokumentów.

W pozostałych przypadkach – jak interpretują to sądy, gdy wniosek składa w swoim imieniu strona, a nie profesjonalny pełnomocnik, oryginał dokumentu albo jego odpis lub wyciąg poświadczony urzędowo przesyła się do sądu rejestrowego w terminie 3 dni od daty złożenia pisma.

Obowiązek korzystania z e-KRS dla grup producentów rolnych 

Niestety wprowadzone przepisy obejmują również grupy producentów rolnych, które jako osoby prawne wpisane do rejestru przedsiębiorców są zobowiązane do przesyłania wniosków poprzez system e-KRS od 1 lipca br. Połączenie zatem formy elektronicznej z formą papierową stanowi czasami nie lada utrudnienie dla większości z nich.

W ostatnim czasie docierają do nas także sygnały od rolników o problemach związanych z procesem uiszczenia opłat za złożenie stosownych wniosków.

Rozwiązaniem na większość z powyższych problemów może być skorzystanie z doradztwa profesjonalnych pełnomocników, którzy będą mogli poświadczyć zgodność dokumentów elektronicznych z oryginałem, jak i zarówno na bieżąco kontrolować przebieg procesu złożonego wniosku.

Doradcy Agraves pomogą

Nowe zasady składania wniosków nie muszą być uciążliwe dla reprezentujących grupy producentów rolnych członków zarządu. W zespole Agraves organizacje rolników wspierają doradcy oraz radcowie prawni, którzy pomogą odpowiednio przygotować stosowne wnioski, załączniki, jak i poświadczą zgodność dokumentów z oryginałem.

Prawidłowe przygotowanie i opłacenie wniosku o wpis albo zmianę wpisu w KRS po zmianie z lipca br. stało się nie lada wyzwaniem organizacyjnym (profil zaufany, podpis kwalifikowany, e-płatności) dla zarządów osób prawnych, w tym także grup producentów rolnych. Dlatego też przygotowaliśmy nową usługę, w ramach której zapewniamy fachową pomoc podmiotom zobowiązanym do obsługi spraw w e-KRSmówi Agata Stroiwąs, doradca grup producentów w Agraves.

Zachęcamy również do odwiedzenia naszego profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/DoradcyAgraves na którym cały czas umieszczamy informacje o najistotniejszych zmianach w przepisach prawnych.

Tagi:

Udostępnij:

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Zobacz
także:

Rozwój małych gospodarstw - najważniejsze pytania i odpowiedzi

Rozwój małych gospodarstw – najważniejsze pytania i odpowiedzi

Czy młody rolnik może ubiegać się o dofinansowanie na Rozwój małych gospodarstw? czy w ramach tego naboru można kupić samochód dostawczy? Czy można otrzymać dofinansowanie na założenie plantacji lawendy? Czy można kupić używany sprzęt rolniczy? To tylko niektóre pytania, jakie pojawiły się podczas naszego webinarium na temat naboru na Rozwój małych gospodarstw. Poniżej znajdziecie na nie odpowiedzi. Przeczytajcie koniecznie!

Czytaj więcej »
Rozliczenie dotacji - jak nie stracić pieniędzy z ARiMR?

Rozliczenie dotacji – jak nie stracić pieniędzy z ARiMR?

Przyznanie dotacji to dla wielu rolników sukces. Ale… nic bardziej mylnego! Samo przyznanie pomocy finansowej to dopiero początek długiej i krętej drogi do sukcesu. A końcowym przystankiem jest dopiero prawidłowe rozliczenie dotacji. Tylko to gwarantuje, że Agencja nie odbierze lub nie zmniejszy przyznanego wsparcia. W Agraves od lat skutecznie pomagamy rolnikom rozliczać dotacje.

Czytaj więcej »