Ochrona przed ASF – jak dostać 100 tys. zł i na co je można wydać?

Rozliczenie dotacji - jak nie stracić pieniędzy z ARiMR?

Wirus ASF (afrykańskiego pomoru świń) to jedno z największych zagrożeń dla hodowców trzody chlewnej. Aby była możliwa skuteczna ochrona przed ASF, rolnicy będą mogli składać wnioski do ARiMR o przyznanie dotacji na inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF. Kto może otrzymać pieniądze? Na co można je wydać? Przeczytajcie nasz artykuł!

Ochrona przed ASF – termin naboru

W tym roku start naboru na inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 został wyznaczony na 27 czerwca.

Rolnicy będą mogli składać wnioski do 2 sierpnia. Jeśli chcielibyście starać się o dotację na ochronę przed ASF, skontaktujcie się z doradcami Agraves.

Ochrona przed ASF – kto może dostać dotację?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przewiduje, że wsparcie na inwestycje chroniące przed ASF może wynieść maksymalnie 100 tys. zł. 

Co ważne, w związku z PROW 2021-2027, trzeba pamiętać, że inwestycje nie mogą mieć charakteru odtworzeniowego. Dla przykładu, jeśli w ramach PROW 2014-2020 kupiliśmy myjkę, to drugiej myjki na tą samą siedzibę stada nie kupimy.

Możliwa jest refundacja 80% kosztów poniesionych na realizację inwestycji, którą można realizować już po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy. To dobre rozwiązanie dla tych rolników, w których okolicy istnieje zagrożenie wirusem ASF. W takim wypadku nie ma czasu na oczekiwanie na weryfikację wniosku przez ARiMR, więc dopuszcza się poniesienie kosztów kwalifikowalnych przed podpisaniem umowy.

O czym jeszcze trzeba pamiętać?

 • konieczne jest uzyskanie minimum 2 pkt, aby móc składać wniosek,
 • minimalna liczba świń w stanie średniorocznym – co najmniej 50 sztuk.

Na co można przeznaczyć dotację w ramach ochrony przed ASF?

Pomoc uzyskaną w ramach ochrony przed wirusem afrykańskiego pomoru świń można przeznaczyć na następujące działania: 

 • wykonanie ogrodzenia,
 • utworzenie zadaszonej niecki dezynfekcyjnej,
 • wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenie do dezynfekcji,
 • zapewnienie możliwości zdezynfekowania się osób zajmujących się obsługą świń,
 • budowa lub przebudowa magazynu do przechowywania słomy (na podstawie kalkulatora ARiMR), 
 • posadowienie silosu na paszę gotową lub zboże przeznaczone na paszę (na podstawie kalkulatora ARiMR),
 • zapewnienie utrzymywania świń odrębnie od innych zwierząt.

Najczęściej beneficjenci decydują się na budowę ogrodzenia wokół gospodarstwa

Maksymalne stawki jednostkowe na budowę ogrodzenia wynoszą:

 • 320 zł za metr bieżący płotu,
 • 970 zł za 1 sztukę furtki,
 • 2 860 zł za 1 sztukę bramy.

Trzeba jednak pamiętać, że ARiMR narzuca warunki, jakie musi spełniać ogrodzenie gospodarstwa, a wśród nich przede wszystkim:

 • minimalna wysokość płotu od poziomu gruntu to 1,5 m,
 • trzeba wykonać podmurówkę lub wkopać krawężnik,
 • bramy i furtki muszą być zamykane.

Niespełnienie tych zobowiązań może skutkować niewypłaceniem pomocy.

Zobowiązania rolników, którzy otrzymają dotację

Rolnicy, którzy otrzymają dotację na inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF muszą pamiętać, że będą na nich ciążyły także pewne obowiązki.

Pierwszym z nich jest zrealizowanie inwestycji w terminie do 24 miesięcy od podpisania umowy z ARiMR.

Ponadto, beneficjent jest zobowiązany:

 • do utrzymania średniorocznej liczby świń na poziomie co najmniej 75%, liczonej od liczby świń wskazanej w umowie, ale nie mniej niż 50 sztuk w stanie średniorocznym – weryfikowane co roku przez okres 3 lat od złożenia wniosku o płatność,
 • prowadzenia hodowli ras rodzimych lub ras czystych (jeżeli na tej podstawie zostały naliczone punkty).

Trzeba również pamiętać, że zobowiązania należy utrzymać 3 lata (liczone od dnia wypłaty płatności końcowej). W przypadku nieutrzymania zobowiązania, kwota pomocy będzie podlegać zwrotowi w całości lub w części, w zależności od odstępstwa od umowy.

Kontakt do eksperta

Kamila Warczachowska – doradca klienta

Wnioski o dotację składane tylko elektronicznie 

Wnioski o przyznanie dotacji na ochronę przed ASF składane mogą być jedynie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (aplikację eWniosekPlus). To nowość oraz duża zmiana w porównaniu do wcześniejszych lat. 

Aby mieć pewność, że wniosek zostanie przygotowany poprawnie, a jego rozliczenie skuteczne, warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia doradców Agraves. To pozwoli Wam na znaczące zwiększenie Waszych szans, by otrzymać dotację.

Nasz zespół już od 20 lat dba o interes rolników i realizuje setki projektów, które umożliwiają rozwój gospodarstw produkujących trzodę chlewną.

Współpraca z Agraves to wiele możliwości rozwoju dla polskich gospodarstw. W trakcie niemal 20-letniej działalności pozyskaliśmy setki milionów złotych z programów unijnych. Skontaktuj się z nami i dowiedz się, co możesz zrobić dla swojego gospodarstwa.

Zapoznajcie się z naszymi wszystkimi usługami oraz 
odwiedzajcie nasze profile w mediach społecznościowych!

Tagi:

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn

Zobacz
także: