Odnawialne źródła energii – jak otrzymać dofinansowanie w naborze?

Koszty inwestycji są często główną barierą dla wielu osób zainteresowanych wprowadzeniem odnawialnych źródeł energii. Na szczęście można sobie z tym poradzić

Koszty inwestycji są często główną barierą dla wielu osób zainteresowanych wprowadzeniem odnawialnych źródeł energii. Na szczęście można sobie z tym poradzić – mówi Mikołaj Juśkiewicz, specjalista ds. odnawialnych źródeł energii w Agraves.

25 stycznia startuje nabór wniosków o dofinansowanie na Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej. Dlaczego warto zainwestować w odnawialne źródła energii? 

Przede wszystkim, inwestycje te przekładają się na obniżenie kosztów energii w dłuższej perspektywie. Instalacje fotowoltaiczne czy biogazownie pozwalają na samodzielne wytwarzanie energii elektrycznej. To może znacząco zmniejszyć rachunki za prąd. Ponadto, gospodarstwa, które zainwestują w OZE, mogą być bardziej niezależne energetycznie i bardziej konkurencyjne na rynku.

W zbliżającym się naborze będzie można starać się o dofinansowanie w trzech obszarach. Jeden z nich, obszar A, dotyczy budowy nowych biogazowni rolniczych. Kto może skorzystać z tej opcji i o czym warto pamiętać starając się o to dofinansowanie?

Z naboru mogą skorzystać rolnicy, którzy odbyli szkolenie w zakresie efektywności energetycznej gospodarstwa lub zobowiązali się je odbyć. Trzeba jednak pamiętać, że dofinansowanie dotyczy biogazowni o mocy do 50 kW. Z kolei dotacja wynosi do 65% kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna wysokość wsparcia może wynieść 1,5 mln zł. Istotnym wymogiem jest również fakt, że wykorzystanie energii może odbywać się tylko w ramach potrzeb własnych gospodarstwa.

W zbliżającym się naborze można także starać się o dofinansowanie na zakup mikroinstalacji fotowoltaicznych i instalacji do wytwarzania energii cieplnej z promieniowania słonecznego. W tym przypadku maksymalna kwota dofinansowania będzie jednak znacznie mniejsza.

Rzeczywiście, w przypadku obszaru B, czyli zakupu instalacji fotowoltaicznych, maksymalnie można otrzymać do 200 tys. zł. Trzeba też pamiętać, że podobnie jak w przypadku biogazowni, wykorzystanie energii może odbywać się jedynie w ramach autokonsumpcji.

Na jakie dokładnie urządzenia można przeznaczyć to dofinansowanie?

Dotację można przeznaczyć między innymi na mikroinstalacje fotowoltaiczne do 50 kW wraz z magazynem energii, instalacje do wytwarzania energii cieplnej z energii promieniowania słonecznego, czy magazyny energii inne niż magazyny energii elektrycznej jeżeli będą sprzężone z instalacjami do wytwarzania energii cieplnej. Oprócz tego dofinansowanie może być również wykorzystane na pompy ciepła jeśli będą sprzężone z mikroinstalacjami PV oraz systemy zarządzania przepływem energii.

W ramach obszaru C można uzyskać za to 200 tys. zł na inwestycje służące poprawie efektywności energetycznej zabudowań gospodarskich. Czyli jakie dokładnie to mogą być inwestycje?

Wśród inwestycji, na które możemy przeznaczyć te środki są między innymi docieplenie ścian wewnętrznych, podłóg, dachu lub stropu, zakup świetlików dachowych, zakup okien, drzwi zewnętrznych lub bram wjazdowych. Ale to jeszcze nie wszystko. Dofinansowanie może być również wykorzystane na zakup kotłów na biomasę z wyłączeniem kotłów do spalania słomy, zakup instalacji do odzyskiwania ciepła lub systemów monitoringu i zarządzania energią.

Czy odnawialne źródła energii to dobre rozwiązanie dla każdego chętnego rolnika? 

Wprowadzenie odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych może być korzystne, ale odpowiedź na pytanie, czy to dobre rozwiązanie dla każdego chętnego rolnika, zależy od wielu czynników. Nie można jednoznacznie stwierdzić, że OZE są korzystnym rozwiązaniem dla każdego chętnego. Do każdego gospodarstwa trzeba podchodzić indywidualnie. Dlatego właśnie przed rozpoczęciem takiej inwestycji warto skorzystać z porady profesjonalnych doradców rolnych, jak np. zespół Agraves.

Wiele osób być może chciałoby zacząć korzystać z OZE, ale niejednokrotnie istotną barierą jest dla nich koszt inwestycji. Co zrobić w takiej sytuacji? 

Koszty inwestycji są rzeczywiście często główną barierą dla wielu osób zainteresowanych wprowadzeniem odnawialnych źródeł energii. Na szczęście można sobie z tym poradzić. Jednym z rozwiązań jest np. skorzystanie z dofinansowania w ramach zbliżającego się naboru. Jednak, tak jak wcześniej wspomniałem, każde gospodarstwo musi być rozpatrywane indywidualnie.

Agraves – 20 lat doświadczenia na rzecz rozwoju polskich gospodarstw

Nasz zespół już od 20 lat dba o interes rolników i realizuje setki projektów, które umożliwiają rozwój gospodarstw.

Współpraca z Agraves to wiele możliwości rozwoju dla polskich gospodarstw. W trakcie niemal 20-letniej działalności pozyskaliśmy setki milionów złotych z programów unijnych. Skontaktuj się z nami i dowiedz się, co możesz zrobić dla swojego gospodarstwa.

Zapoznajcie się ze wszystkimi usługami, które świadczą nasi doradcy.

Odwiedzajcie nasze profile w mediach społecznościowych!

Tagi:

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn

Zobacz
także: