Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 2022

Ogłoszenie naboru wniosków na Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej było jednym z najbardziej oczekiwanych terminów wynikających z harmonogramu PROW w 2021 roku. Pierwotnie zapowiadano go na jesień 2021, wielokrotnie przekładano, by ostatecznie wystartował wiosną 2022. Przypomnijmy zatem najważniejsze zasady i warunki ubiegania się o pomoc.

Warunki uzyskania dotacji

Przyznanie pomocy jest uzależnione od ilości uzyskanych punktów, które Agencja nalicza wg kryteriów zawartych w rozporządzeniu. Minimalna liczba, która umożliwia otrzymanie premii to 4 punkty.  Najważniejsze kryteria to:

 1. Ilość utworzonych miejsc pracy — wraz z samozatrudnieniem:
 • więcej niż 1 i mniej niż 2 etaty średnioroczne – 5 punktów;
 • przynajmniej 2 i mniej niż 3 etaty średnioroczne – 6 punktów;
 • przynajmniej 3 etaty średnioroczne – 7 punktów.
 1. Osoba ubiegająca się o premię posiada kwalifikacje zawodowe związane z podejmowaną działalnością lub ma wykształcenie minimum średnie – 3 punkty;
 2. Bezrobocie w powiecie, na którego obszarze znajduje się siedziba firmy — do 2 punktów;
 3. Innowacyjność w gminie, w której jest siedziba firmy – 2 punkty;
 4. Osoba ubiegająca się o premię lub jej małżonek jest beneficjentem poddziałania 6.5 PROW 2014-20202 punkty;
 5. Jeśli w dniu złożenia wniosku beneficjent ma nie więcej niż 40 lat1 punkt.

Wysokość i wypłata premii — uwarunkowania

Kwota przyznanej dotacji zależy bezpośrednio od liczby planowanych do utworzenia miejsc pracy, odpowiednio:

 • 150 000 zł — utworzenie przynajmniej 1 miejsca pracy,
 • 200 000 zł — utworzenie przynajmniej 2 miejsc pracy,
 • 250 000 zł — utworzenie przynajmniej 3 miejsc pracy. 

Łatwo zatem zauważyć, że bardzo ważne w Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej jest utworzenie nowych etatów. Wraz ze wzrostem planowanej do stworzenia liczby stanowisk, rośnie kwota pomocy oraz szansa na otrzymanie premii, ze względu na ilość możliwych do uzyskania punktów.

Premia wypłacana jest w dwóch ratach: 

 1. 80% premii – po spełnieniu przez wnioskodawcę warunków, z zastrzeżeniem których została wydana decyzja o przyznaniu dotacji;
 2. 20% premii – po realizacji biznesplanu.

Zobowiązania beneficjenta po realizacji operacji

Otrzymanie jakiejkolwiek premii czy dotacji w ramach PROW 2014-2020 jest uwarunkowane spełnieniem wielu zobowiązań. Beneficjent, otrzymując pieniądze, przede wszystkim musi zrealizować założenia biznesplanu.

Dyrektor działu dotacji, Monika Wróblewska zaznacza: “Z atrakcyjną premią finansową ściśle związany jest szereg zobowiązań, które beneficjent musi spełnić. Doradcy Agraves przykładają bardzo dużą wagę do racjonalnego zaplanowania biznesplanu, tak by umożliwić stworzenie dobrze prosperującej firmy. Wnioskodawca może liczyć na wsparcie naszego zespołu na każdym etapie współpracy i wielu obszarach (dotacja, biznesplan, prawo, podatki, KRUS / ZUS)”.

Do najważniejszych zobowiązań beneficjenta należy m.in.

 • prowadzenie działalności gospodarczej przez 5 lat od dnia wpłaty I raty pomocy;
 • utrzymanie zadeklarowanych miejsc pracy przez 2 lata od dnia wypłaty II raty pomocy;
 • osiągnięcie przychodu z tytułu prowadzenia działalności przynajmniej w wysokości kosztów poniesionych na utrzymanie miejsc pracy — w tym obowiązek przekazywania tych informacji do ARiMR za każdy rok podatkowy w terminie 30 dni po jego zakończeniu.

Jaką działalność można otworzyć w ramach premii?

Aby otrzymać dofinansowanie, działalność (nowa firma albo rozwój dotychczasowego biznesu) musi mieścić się w zakresie działalności uwzględnionych w Szczegółowym wykazie działalności pozarolniczych, w zakresie których może być przyznana pomoc. Jest to dokument, który stanowi załącznik do rozporządzenia właściwego dla omawianego działania. Zaznaczmy, że obejmuje on ok. 400 kodów PKD, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Pełna lista znajduje się tutaj.

Jeśli nadal nie masz pomysłu, jaki profil działalności chcesz założyć, możesz skontaktować się z naszymi doradcami. Jesteśmy specjalistami z zakresu ekonomii, finansów, księgowości oraz prawa i z pewnością pomożemy znaleźć rodzaj działalności, której prowadzenie da Ci dużo radości i satysfakcji. Zapraszamy także do przeczytania naszego artykułu, w którym zaproponowaliśmy kilka ciekawych wariantów.

Zachęcamy do odwiedzenia profilu na Facebooku Agraves. Znajdziesz tam wiele inspiracji dotyczących rodzajów biznesu, który możesz założyć, korzystając z Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Umieszczamy tam także bieżące informacje o najistotniejszych zmianach w przepisach prawnych.

Tagi:

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn

Zobacz
także: