Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – zmiany

17.11.2021 roku został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zmiana terminu naboru

Termin naboru wniosków początkowo zaplanowany był na listopad 2021 roku. Jesienny miesiąc jednak mija, a nabór – zgodnie ze zmienionym harmonogramem naboru wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 do 2022 roku – został przeniesiony na przełom grudnia 2021 roku i stycznia 2022 roku.

Kody Polskiej Klasyfikacji Działalności

Projekt rozporządzenia przewiduje m.in. zmiany dotyczące kodów PKD objętych wsparciem. Usunięto dwa kody:

  • 49.32.Z Działalność taksówek osobowych,
  • 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

oraz dodano:

  • 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
  • 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
  • 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana.

To nie koniec!

Proponowana nowelizacja przewiduje także zmianę w innych obszarach:

  • brak konieczności ubiegania się o płatności obszarowe do gruntów wchodzących w skład  gospodarstwa rolnego, w którym wnioskodawca podlega ubezpieczeniu,
  • wydatek na zakup samochodu osobowego nie może stanowić więcej niż 50% kwoty pomocy,
  • posiadanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – w przypadku realizacji inwestycji, która wymaga takiej decyzji,
  • osiąganie przychodów z tytułu prowadzenia działalności w wysokości nie mniejszej niż wydatki poniesione na utworzenie miejsc pracy,
  • przekazanie dyrektorowi oddziału regionalnego ARiMR informacji o osiągniętych przychodach za każdy zakończony rok podatkowy.

Komentarz Doradcy Agraves

Dobry, konkretny pomysł, wsparcie finansowe z ARiMR oraz dobrze sporządzony biznesplan jest gwarancją utworzenia prawidłowo prosperującego przedsiębiorstwa. Przewidziane w projekcie rozporządzenia zmiany tworzą dla części beneficjentów ograniczenia, dla innych stwarzają szanse. Kluczowe zatem będzie wykorzystanie tych szans, zdobycie nie tylko minimalnej (wymaganej), lecz jak największej liczby punktów. – tak zmiany komentuje Marcin Trębacki, specjalista w dziale dotacji w Agraves.

Z atrakcyjną premią finansową (nawet do 250 tys. zł) związany jest oczywiście szereg zobowiązań beneficjenta, dlatego w naszym zespole bardzo duża wagę przykładamy do dobrego, racjonalnego zaplanowania biznesu. Wnioskodawca może liczyć na pomoc doświadczonych doradców, analityków oraz księgowych i prawników – dodaje Monika Wróblewska, dyrektor działu dotacji.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu na Facebooku.

https://www.facebook.com/DoradcyAgraves

Tagi:

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn

Zobacz
także: