Restrukturyzacja małych gospodarstw 2022

restrukturyzacja małych gospodarstw

Restrukturyzacja małych gospodarstw to możliwość otrzymania premii w wysokości 60 tys. zł. Dla niewielkich podmiotów są to atrakcyjne pieniądze, które dają bodziec do dalszego rozwoju. Kto może wnioskować o przyznanie pomocy? Jakie są zobowiązania? Na co można przeznaczyć dotację? Odpowiedzi na te i więcej pytań znajdziesz w naszym artykule.

Na co można przeznaczyć 60 tys. zł premii?

Nabór na Restrukturyzację małych gospodarstw trwa do 16 lipca i jest to ostatnia możliwość udziału w tym działaniu PROW 2014-2020. Dla małych gospodarstw 60 tys. zł to istotna zachęta do rozwoju swojej produkcji, gdyż za premię rolnicy mogą:

 • zakupić nowe maszyny, urządzenia, wyposażenie,
 • wykonać inwestycję budowlaną
 • skorzystać ze szkoleń i usług doradczych.

Premia musi zostać w całości przeznaczona na prowadzoną działalność rolniczą lub przygotowanie wytwarzanych produktów rolnych do sprzedaży. Trzeba pamiętać o tym, że wartość planowanych do zakupu środków trwałych musi wynieść min. 80% kwoty pomocy.

Restrukturyzacja małych gospodarstw — kto może otrzymać pomoc?

Beneficjentem 60 tys. zł premii na Restrukturyzację małych gospodarstw może zostać rolnik, który m.in.:

 • posiada/użytkuje przynajmniej 1 ha gruntów ornych, sadów, łąk, pastwisk, etc. lub nieruchomość do prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej,
 • prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych, osobiście i na własny rachunek, czyli dochody/przychody z rolnictwa stanowią min. 25% jego dochodów lub przychodów,
 • nie jest beneficjentem niektórych działań PROW, m.in. premii dla młodych rolników, modernizacji gospodarstw rolnych, czy premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

W naborze na Restrukturyzację małych gospodarstw ważne jest spełnienie niektórych kryteriów, by zgromadzić minimalną liczbę 7 punktów. Otrzymuje się je m.in. za:

 • wiek beneficjenta,
 • rodzaj planowanej produkcji,
 • kompleksowość biznesplanu,
 • cele przekrojowe — ochrona środowiska, innowacyjność, nowoczesne technologie,
 • docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa, 
 • ubezpieczenie w KRUS i brak prowadzenia działalności pozarolniczej,
 • zmiana kierunku produkcji w gospodarstwie.

Jakie zobowiązania trzeba wypełnić?

Rolnicy, którzy rozważają udział w naborze na Restrukturyzację małych gospodarstw, często zadają pytania o późniejsze zobowiązania wynikające z otrzymanej dotacji. Beneficjent musi zrealizować kilka celów, wśród których jest:

 • zwiększenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa do przynajmniej 10 tys. euro,
 • wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa o min. 20% w stosunku do wielkości początkowej,
 • zrealizowanie biznesplanu w ciągu 5 lat od dnia wypłaty I raty pomocy.

Kluczowe jest tu właściwe zaplanowanie inwestycji tak, by osiągnięcie wymaganych wskaźników nie przysporzyło większych problemów. Doradcy Agraves wspierają rolników w takim przygotowaniu biznesplanu, by jego realizacja umożliwiła wypracowanie zakładanych efektów.

Kiedy i jak wypłacane są pieniądze w ramach Restrukturyzacji małych gospodarstw?

60 tys. zł dla małych gospodarstw wypłacane jest w formie II rat:

 • I transza — stanowi 80% wartości pomocy, max. 48 tys. zł,
 • II transza — stanowi pozostałe 20% wartości pomocy, max. 12 tys. zł.

Wniosek o wypłatę pierwszej raty składa się do 6 miesięcy od dnia odebrania decyzji o przyznaniu pomocy. Warunkiem otrzymania 80% dofinansowania jest rozpoczęcie realizacji biznesplanu poprzez zawarcie umowy, czy wykonanie prac przygotowawczych.

Wniosek o wypłatę drugiej raty składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż 3 lata od wypłaty I raty. Ostatecznym terminem na złożenie drugiego wniosku o płatność jest 31 sierpnia 2025 roku.

Grzegorz Ignaczewski, ekspert Agraves zajmujący się Restrukturyzacją małych gospodarstw podpowiada: “Do wniosku o wypłatę drugiej raty pomocy należy załączyć m.in. sprawozdanie z realizacji biznesplanu. Ważne będą tu także dokumenty potwierdzające realizację inwestycji oraz weryfikacja czy osiągnięto wymagane wskaźniki wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Jest to kluczowa czynność, gdyż są to cele i zobowiązania warunkujące przyznanie pomocy. Ich niespełnienie może przynieść przykre konsekwencje w postaci zwrotu pomocy.”

Zarówno przy sporządzaniu biznesplanu, jak i przy rozliczaniu inwestycji warto skorzystać z profesjonalnego doradztwa Agraves. Dzięki temu klienci zapewniają sobie spokój przy przechodzeniu przez wszystkie procedury i formalności, bowiem wszystkim zajmują się nasi eksperci

Restrukturyzacja małych gospodarstw — czy warto?

Wielu rolników zastanawia się, czy warto wystąpić z wnioskiem o pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw. Naszym zdaniem tak, a dlaczego? Dla rolników prowadzących małe gospodarstwa jest to jedna z nielicznych okazji na pozyskanie dodatkowych środków na jego rozwój. W innych dofinansowaniach warunkiem udziału w naborze jest wielkość ekonomiczna powyżej 13 tys. euro. Dla tych rolników, którzy prowadzą mniejsze gospodarstwa, dedykowana jest Restrukturyzacja małych gospodarstw.

Dla większych producentów pomysłem na rozwój mogą być trwające nabory na Modernizację gospodarstw rolnych:

W obawie przed zobowiązaniami, procedurami, biurokracją, a także zawiłościami przepisów i interpretacji warto skorzystać z pomocy profesjonalistów. Od niemal 20 lat współpracujemy z rolnikami, dla których pozyskaliśmy już setki milionów złotych. Dołącz do tego grona i postaw na efektywny rozwój swojego gospodarstwa.

Zachęcamy do odwiedzenia profilu na Facebooku Agraves, gdyż znajdziesz tu wiele istotnych informacji na temat zmian w przepisach prawnych. Przeczytasz o bieżących naborach na inne działania PROW 2014-2020, a także dowiesz się co u nas słychać.

Tagi:

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn

Zobacz
także: