Nawadnianie 2022

Do 27 maja 2022 r. trwa nabór na Modernizację gospodarstw rolnych m.in. w obszarze nawadniania. Kto może wnioskować o 100 tys. zł dotacji na nawadnianie? Jakie warunki trzeba spełnić? W co można zainwestować? Na te i więcej pytań odpowiemy w poniższym artykule.

Nawadnianie w rolnictwie — minimalizowanie skutków suszy

Inwestycje w nawadnianie z roku na rok stają się coraz ważniejsze. Przeciwdziałanie skutkom suszy leży w interesie całego społeczeństwa — od rolnika, poprzez instytucje rządowe, do finalnego konsumenta. Konsekwencje niedoboru wody sprawiają, że rośnie ryzyko wystąpienia pożarów, spada poziom wód gruntowych, rolnicy odnotowują straty w plonach, a to z kolei powoduje wzrost cen żywności. W Polsce niemal 40% obszarów rolnych i leśnych jest zagrożone wystąpieniem tej klęski. Susza nie jest zjawiskiem nowym, jednak w ostatnich latach borykamy się z nią praktycznie co roku. Jeszcze niedawno występowała co kilka lat, a teraz stała się chlebem powszednim.

W związku z tym coraz większy nacisk kładzie się na ochronę środowiska,  w tym m.in. wód gruntowych. Dzięki dotacjom z ARiMR w ramach PROW 2014-2020 rośnie liczba rolników, którzy decydują się na inwestycje w nawadnianie, żeby chronić swoje plony przed skutkami suszy.

Modernizacja gospodarstw rolnych w obszarze nawadniania — jakie warunki trzeba spełnić?

W obszarze nawadniania można otrzymać nawet 100 tys. zł w formie refundacji inwestycji. Standardowo jest to 50% poniesionych kosztów, natomiast w przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik — 60%.

Pomoc przyznawana jest:

 • gospodarstwom poniżej 300 ha
 • niezależnie od wielkości ekonomicznej gospodarstwa
 • niezależnie od wieku rolnika

Warty uwagi jest też fakt, że o przyznanie dotacji na nawadnianie mogą starać się także rolnicy, którzy wykorzystali już przysługujący limit pomocy w ramach Modernizacji Gospodarstw Rolnych w obszarach a-d. Na nawadnianie przewidziany jest odrębny limit w wysokości 100 tys. zł na jedno gospodarstwo rolne.

Podobnie jak przy Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej czy Premii dla młodego rolnika, przyznanie pomocy uzależnione jest od ilości uzyskanych punktów. W dofinansowaniu na nawadnianie wystarczą 4 punkty, aby ubiegać się o pomoc. Agencja nalicza je m.in. za:

 1. wysokość współczynnika potencjalnej oszczędności wody:
 • jeśli inwestycja polega na ulepszeniu istniejącej instalacji nawadniającej — max. 10 punktów
 • jeśli inwestycja doprowadzi do powiększenia nawadnianego terenu — max. 8 punktów
 1. realizację operacji na terenie gminy, na której w latach 2007-2018 wystąpiła susza dla upraw ziemniaków, chmielu, warzyw gruntowych, krzewów owocowych, drzew owocowych, truskawek lub roślin strączkowych — max. 15 punktów
 2. realizację przez rolnika zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznychmax. 2 punkty

Dotacje na nawadnianie 2022 – na czym ma polegać inwestycja?

Zazwyczaj dotacje dla rolników na Modernizację opierały się na wykazaniu wzrostu GVA, czyli wartości dodanej brutto. W przypadku dofinansowania na nawadnianie podstawowym wskaźnikiem jest wskaźnik potencjalnej oszczędności wody. Będzie on podlegać ocenie już na etapie weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy, a minimalny próg, który trzeba osiągnąć to 10%. Tu należy zaznaczyć, że powyższe nie dotyczy nowych inwestycji w nawadnianie.

100 tys. zł dofinansowania dla rolników w obszarze e można otrzymać na:

 • wykonanie nowego nawodnienia,
 • ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej,
 • ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru.

Nawadnianie w gospodarstwie — na co można przeznaczyć pieniądze?

ARIMR określa, na co można przeznaczyć pieniądze, by skorzystać z dotacji na nawadnianie w gospodarstwie rolnym. Minimalna wysokość kosztów kwalifikowanych to 15 tys. zł, a wydatki można ponosić m.in. na:

 1. wykonanie ujęć wody na potrzeby nawadniania w gospodarstwie,  np. studni lub zbiorników, 
 2. zakup nowych maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania wody, 
 3. nowe instalacje do rozprowadzania wody, np. deszczownie,
 4. nowe systemy nawadniające i systemy do sterowania nawadnianiem,
 5. budowę, zakup i instalację elementów infrastruktury niezbędnych do nawadniania w gospodarstwie, w tym urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych,
 6. zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby nawadniania,
 7. opłaty za patenty i licencje.

Modernizacja gospodarstw rolnych, obszar e — jak napisać wniosek?

Zanim wniosek o dofinansowanie na systemy nawadniania zostanie złożony w ARIMR, należy określić czy rolnik kwalifikuje się do otrzymania pomocy.  Następuje to poprzez wyliczenie ilości przysługujących punktów, których musi być przynajmniej 4, by móc wnioskować.

Marcin Szymański, ekspert Agraves specjalizujący się w dotacji na nawadnianie mówi: “Aby uzyskać dofinansowanie na zakup deszczowni, czy innych systemów nawadniania należy skompletować stosowną dokumentację. Niektóre wymagane decyzje i pozwolenia muszą być złożone wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy i nie ma możliwości późniejszego ich dostarczenia na wezwanie Agencji. Jest to najtrudniejszy krok do zrealizowania, przez który pomagamy przejść naszym klientom zgodnie z naszą najlepszą wiedzą.”

Eksperci z naszego zespołu przygotowują pełną dokumentację na potrzeby realizacji inwestycji w nawadnianie i nie tylko. Doradcy Agraves posiadają wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu rolników przez zawiłe przepisy rozporządzeń i skomplikowane wymagania ARiMR. Jeśli chcesz złożyć wniosek o dofinansowanie na systemy nawadniania, to zapraszamy do kontaktu.

Przeprowadzimy Cię także przez procedury związane z wnioskowaniem o:

Zachęcamy do odwiedzenia profilu na Facebooku Agraves. Znajdziesz tam wiele istotnych informacji na temat zmian w przepisach prawnych i aktualnych naborów.

Tagi:

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn

Zobacz
także: