Wybierz program Elvio w ramach naboru na Rolnictwo 4.0

Wdrożenie nowoczesnego systemu zarządzania gospodarstwem to jedna z inwestycji, na którą można otrzymać dofinansowanie w ramach naboru w ramach Rolnictwa 4.0 z KPO. Przykładem takiego systemu jest między innymi Elvio

Wdrożenie nowoczesnego systemu zarządzania gospodarstwem to jedna z inwestycji, na którą można otrzymać dofinansowanie w ramach naboru w ramach Rolnictwa 4.0 z KPO. Przykładem takiego systemu jest między innymi Elvio, czyli autorska koncepcja wypracowana we współpracy ekspertów Agraves z producentami rolnymi. Jeśli staracie się o dofinansowanie w ramach naboru na Rolnictwo 4.0, możecie je przeznaczyć m.in. na wdrożenie Elvio w Waszym gospodarstwie.

– Program Elvio doskonale wpisuje się w założenia naboru na Rolnictwo 4.0. Funkcjonalności Elvio są przygotowane tak, by wspierały podejmowanie decyzji w gospodarstwie oraz przyczyniały się do automatyzacji i przyspieszenia niektórych prac oraz zwiększania dochodów – nie ma wątpliwości Roman Zapała, dyrektor działu B+R i grup producentów rolnych w Agraves.

Program Elvio a nabór na Rolnictwo 4.0

Zastanawiacie się czy możecie starać się o dofinansowanie na wdrożenie systemu Elvio w swoim gospodarstwie w ramach naboru na Rolnictwo 4.0? Odpowiedź jest bardzo prosta – oczywiście, że tak! Program Elvio składa się z trzech różnych modułów, z których każdy spełnia wymogi naboru. Poniżej przedstawiamy Wam, w jaki sposób Elvio spełnia najważniejsze punkty regulaminu naboru.

W przypadku modułów „Trzoda chlewna” oraz „Bydło”, warto zwrócić uwagę przede wszystkim na:

 • pełną integrację programu Elvio z Systemem Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ),
 • umożliwienie zarządzania stadem trzody chlewnej lub bydła, 
 • automatyzację zadań dotyczących bioasekuracji (trzoda chlewna),
 • możliwość paszportyzacji zwierząt (pełna historia zwierząt w ramach produkcji zwierzęcej),
 • możliwość przygotowania raportów pod kątem rolnictwa węglowego (Elvio umożliwia m.in. wyliczenie ilości wyprodukowanego azotu np. w oborniku).

W przypadku modułu „Grunty”, dla produkcji roślinnej, warto pamiętać o następujących elementach:

 • automatyzacja ewidencji prac i nawożenia – w historii prac możemy odfiltrować wszystkie prace zgodnie z naszymi potrzebami (np. daną maszyną na działce, na uprawie, w danym przedziale czasowym). Elvio pozwala na określenie czasu trwania danej pracy;
 • możliwość paszportyzacji żywności dzięki pełnej historii upraw oraz wykazowi stosowanych środków ochrony roślin i nawozów;
 • automatyczne generowanie karty pola – np. wpisując w Elvio wywóz obornika na działce z ekoschematem, automatycznie wytworzą się: ewidencja nawożenia, realizacja planu azotanowego, ewidencja zabiegów agrotechnicznych związanych z ekoschematami, oświadczenia dotyczące realizacji ekoschematów;
 • pełna kontrola wykonania ekoschematów oraz dokumentacja potwierdzająca wykonanie zobowiązań związanych z ich realizacją;
 • elektroniczna ewidencja środków ochrony roślin oraz wspieranie decyzji dotyczących stosowania danych środków i dawek na podstawie danych historycznych;
 • plan nawozowy (azotanowy) – obliczenie produkcji nawozów naturalnych w gospodarstwie wraz z zawartością NPK;  
 • gospodarka nawozowa – magazyn nawozów wykorzystywany przy optymalizacji nawożenia oraz gospodarowania (organizowania) zakupów nawozów mineralnych. Ewentualna sprzedaż nawozów naturalnych w przypadku nadprodukcji w gospodarstwie i braku możliwości rozdysponowania we własnym gospodarstwie;
 • możliwość podłączenia z innymi aplikacjami typowo agrotechnicznymi w celu wymiany danych m.in. dotyczących mapowania pól.

– Wszystkie moduły Elvio znacząco usprawnią pracę w gospodarstwie i pozwolą na zwiększenie przychodów – mówi Roman Zapała.

Korzyści z programu Elvio

Jakie korzyści można osiągnąć korzystając z Elvio? Poniżej podajemy kilka przykładowych: 

 • odpowiednie zarządzanie nawozami wygeneruje oszczędności,
 • wspieranie decyzji w zakresie rolnictwa węglowego i ekoschematów pozwoli osiągnąć wyższe dochody, w tym z certyfikatów węglowych,
 • elektroniczna ewidencja środków ochrony roślin umożliwi oszczędności na prowadzeniu ewidencji przez doradcę,
 • paszportyzacja żywności przełoży się na wyższe dochody,
 • sporządzanie planu nawozowego przez Elvio wygeneruje oszczędności (brak sporządzaniu planu przez doradcę),
 • pełna integracja z systemem IRZ umożliwia oszczędności na usługach doradcy,
 • automatyzacja zadań dotyczących bioasekuracji pozwala zaoszczędzić na usługach doradcy.

Kontakt w sprawie Elvio

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat programu Elvio, zapraszamy do kontaktu:

Roman Zapała

 • tel. 728 433 569
 • mail: r.zapala@agraves.pl

Czym jest Elvio?

Zastanawiacie się czym dokładnie jest Elvio? 

– To intuicyjny program do zarządzania produkcją w gospodarstwie rolnym. Funkcjonalności Elvio pozwalają na zautomatyzowane wypełnianie obowiązków administracyjnych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej. Program został stworzony przez doradców Agraves w oparciu o kilkunastoletnią współpracę z podmiotami rynku rolnego – wyjaśnia Roman Zapała, dyrektor działu B+R i grup producentów rolnych w Agraves.

Nabór na Rolnictwo 4.0 – najważniejsze informacje

Nabór na Rolnictwo 4.0 wystartuje 15 listopada i potrwa do 15 grudnia. O dofinansowanie na działania w ramach Rolnictwa 4.0 mogą starać się osoby, które: 

 • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników lub
 • którym przyznano płatności bezpośrednie lub
 • są producentami rolnymi i posiadaczami zwierząt w rozumieniu przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
 • oraz mają nadany numer identyfikacyjny i są pełnoletnie.

W ramach dofinansowania na Rolnictwo 4.0 będzie można otrzymać maksymalnie do 200 000 zł. Minimalna kwota wsparcia wynosi 15 000 zł. A poziom dofinansowania może wynieść aż 80%!

Wsparcie jest udzielane na przedsięwzięcia, których realizacja trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy i nie dłużej niż do dnia 30 września 2025 roku. Na co jeszcze, oprócz systemów zarządzania gospodarstwem, takich jak Elvio, można przeznaczyć środki otrzymane w ramach naboru na Rolnictwo 4.0? Piszemy o tym na blogu na naszej stronie internetowej.

Kontakt do Agraves:

Weronika Braun

 • tel. 728 971 996
 • mail: w.braun@agraves.pl

Kacper Bzura

 • tel. 884 285 783
 • mail: k.bzura@agraves.pl

Sebastian Drążkiewicz

 • tel. 723 331 383
 • mail: s.drazkiewicz@agraves.pl

Rafał Misztal

 • tel. 787 593 428
 • mail: r.misztal@agraves.pl

Judyta Sobczyk

 • tel. 694 288 682
 • mail: j.sobczyk@agraves.pl

Radosław Werbiński

 • tel. 728 433 566
 • mail: r.werbinski@agraves.pl

Zapoznajcie się ze wszystkimi usługami, które świadczą nasi doradcy.

Odwiedzajcie nasze profile w mediach społecznościowych i śledźcie najnowsze informacje na

Tagi:

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn

Zobacz
także: