Termin budowy silosów zostanie ponownie wydłużony? To wydaje się niezbędne

Chociaż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi do końca października wydłużyło termin na złożenie wniosku o płatność końcową w naborze dotyczącym zakupu i montażu silosów, to w praktyce niewiele to może pomóc rolnikom. Dla wielu z nich najbliższy wolny termin realizacji inwestycji przypada dopiero… w grudniu. Dlatego prezes Agraves zawnioskował do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ponowne wydłużenie terminu na realizację inwestycji. I wszystko wskazuje na to, że tak się stanie.

Chociaż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi do końca października wydłużyło termin na złożenie wniosku o płatność końcową w naborze dotyczącym zakupu i montażu silosów, to w praktyce niewiele to może pomóc rolnikom. Dla wielu z nich najbliższy wolny termin realizacji inwestycji przypada dopiero… w grudniu. Dlatego prezes Agraves zawnioskował do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ponowne wydłużenie terminu na realizację inwestycji. I wszystko wskazuje na to, że tak się stanie.

– Rolnicy, z którymi rozmawialiśmy, informowali nas, że producenci silosów oraz ekipy monterskie najbliższe wolne terminy przeważnie mają dopiero na sam koniec roku, w grudniu. Jedynie szczęśliwcy, których jest niewielu, mogą liczyć na montaż jeszcze w październiku – wyjaśnia Marcin Szymański, kierownik projektu dotacji dla przedsiębiorstw w Agraves.

Ponadto, dodaje: – W takiej sytuacji wydłużenie terminu przez Ministerstwo okazuje się niewystarczające dla wielu rolników. Zasadnym byłoby rozważenie ewentualnego, kolejnego wydłużenia terminu tak, by wszyscy rolnicy zdążyli zrealizować inwestycję.

Nabór na zakup i montaż silosów

Przypomnijmy, że nabór na wniosków na zakup i montaż silosów trwał od 5 czerwca do 5 lipca 2023 roku. Łącznie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trafiło prawie 13 tys. wniosków na łączną kwotę ponad 500 milionów zł.

Z kolei 7 lutego 2024 roku Ministerstwo Rolnictwo poinformowało, że do 31 października 2024 roku wydłużyło termin na realizację przedsięwzięcia i złożenie wniosku o płatność końcową w naborze dotyczącym zakupu i montażu silosów.

Wydłużony termin dotyczy tylko rolników, którzy zadeklarowali na etapie składania wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem termin realizacji wcześniejszy niż 31 października.

– Już teraz można jednak powiedzieć z dużą pewnością, że wielu rolników nie będzie w stanie dotrzymać tego terminu. W konsekwencji istnieje poważne ryzyko, że stracą oni przyznaną dotację – komentuje Marcin Szymański.

Agraves wnioskuje do Ministerstwa o wydłużenie terminu

Biorąc pod uwagę powyższą sytuację, Mikołaj Baum, prezes zarządu Agraves, zwrócił się na prośbę rolników z wnioskiem do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ponowne wydłużenie terminu na realizację inwestycji.

– Zaproponowane przez ministerstwo wydłużenie terminu do dnia 31 października 2024 r. jest niewystarczające. Dodać trzeba, iż znacząca część rolników, obawiając się przekroczenia zakreślonej w rozporządzeniu wykonawczym daty, wstrzymała się ze złożeniem zamówienia na dostawę silosów – argumentuje Mikołaj Baum we wniosku do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Termin na realizację silosów zostanie wydłużony?

Wszystko wskazuje na to, że tak Ministerstwo rzeczywiście wydłuży wspomniany termin. Na to wskazuje projekt rozporządzenia Ministerstwa przewidujący wydłużenie tego terminu do 30 kwietnia 2025 roku.

– Ograniczy to ryzyko niezrealizowania w terminie przedsięwzięć w zakresie infrastruktury magazynowej, tj. zakupu lub montażu nowego silosa. Ma to obecnie związek z problemami dostawców silosów, głównie w zakresie terminowej realizacji zamówień oraz opóźnień po stronie ekip montażowych. Jest to związane z bardzo dużym zapotrzebowaniem na tego typu infrastrukturę magazynową, w związku z dużym wolumenem zbóż na rynku wynikającym m.in. ze zwiększonego importu zbóż z Ukrainy – uzasadnia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Odwiedzajcie nasze profile w mediach społecznościowych!

Tagi:

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn

Zobacz
także: