Zmiany w zasadach działania i wsparcia grup producentów rolnych

Nowelizacja ustawy o grupach producentów rolnych raczej nie przyniesie spektakularnych zmian w funkcjonowaniu grup. Dużo poważniejsze zmiany wystąpią w zasadach wsparcia finansowego grup producentów rolnych w nowym okresie budżetowym. Zmiany mają wejść w życie od 2023 roku.

Zmiany w przyznawaniu wsparcia

Główną zmianą jaka ma nastąpić będzie wprowadzenie obowiązku przeznaczenia co najmniej połowy wypłaconego wsparcia na inwestycje w środki trwałe. Będzie to skutkowało tym, że grupa będzie musiała dokonywać wspólnych zakupów, co nie zawsze jest rozwiązaniem racjonalnym.

Kolejnym wymaganiem związanym ze  skorzystaniem z wsparcia w nowym programie będzie obowiązek utrzymania statusu grupy uznanej przez 3 lata od ostatniej płatności. Do tej pory był to 1 rok. Dodatkowo grupy przez ten okres będą musiały rozliczać się z wydatkowania w całości otrzymanego od ARiMR wsparcia.

Limit pomocy – jak obecnie – ma funkcjonować na poziomie 100 tys. euro rocznie. Niestety tutaj został zaplanowany tzw. haczyk. Wsparcie nie będzie mogło przekroczyć 8 tys. euro na jednego członka. Taki krok spowoduje, że pomoc dla grup producentów rolnych będzie mniej atrakcyjna.

,,Znakomity przepis na sromotną porażkę polityki tworzenia grup w Polsce”

W wypowiedzi dla Top Agrar, Mikołaj Baum komentuje proponowane zmiany i podkreśla, że potrzeba głębszych zmian.

,,Nowelizacja nie wnosi żadnej z oczekiwanych zmian, jest niepotrzebnym gestem wobec grup o niskiej dyscyplinie wewnętrznej i źle zarządzanych. Wprowadzone z myślą o nich zmiany nie rozwiążą ich problemów, a stworzą je innym – w zakresie np. interpretacji czy członek grupy był „w stanie” wypełnić obowiązek sprzedaży wymaganej ilości swoich produktów do grupy, jak i dodatkowego biurokratyzowania procedury i wydłużania czasu rozpatrywania wniosków. Znacznie większym niepokojem napawają mnie pomysły dotyczące pomocy dla grup w nowej perspektywie 2023-2027. Wprowadzenie obowiązku przeznaczania min. 50 % uzyskanego wsparcia na środki trwałe w połączeniu z limitem pomocy 8 tys. euro na jednego członka oraz utrzymania grupy przez minimum trzy lata od otrzymania ostatniej płatności to znakomity przepis na sromotną porażkę polityki tworzenia grup w Polsce.’’

Czy program będzie cieszył się zainteresowaniem?

Chętni na pewno się znajdą. Jednak czy będzie to satysfakcjonujące grono zainteresowanych? Raczej nie. Temat zakładania grup producentów rolnych jest często poruszany, dużo mówi się o konieczności tworzenia nowych grup.

Dlaczego więc w przepisach o grupach ciągle wprowadzane są zmiany – często na niekorzyść rolnika? System wsparcia coraz bardziej zniechęca rolników do współpracy i tworzenia grup. Aby skorzystać z wsparcia na ,,starych zasadach”  należy jak najszybciej zacząć działać. W dobie obecnie pogarszających się warunków finansowania, rolnikom potrzebna będzie pomoc dobrego, wyspecjalizowanego w prowadzeniu grup producenckich, doradztwa.

Doradcy grup producentów w Agraves, Agata Stroiwąs i Roman Zapała, zgodnie komentują:

,,Czas na zastanawianie się już minął. Jeśli zakładać Grupę Producentów to najlepiej do końca tego roku. Tylko tak Grupa może zapewnić sobie i swoim członkom atrakcyjne finansowanie, które w całości może trafić do rolników. Przed nami najwyżej jeszcze dwa, oprócz obecnie trwającego naboru wniosków w ramach pomocy finansowej dla Grup na dotychczasowych zasadach. Jednak aby móc złożyć taki wniosek Grupa musi być już posiadać decyzję o uznaniu, a do takiej decyzji musi wypełnić szereg formalności i przejść kontrolę ze strony Agencji – czyli czas.’’

W celu uzyskania większej ilości informacji zapraszamy do kontaktu.

https://www.facebook.com/DoradcyAgraves

Tagi:

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn

Zobacz
także: