Młody rolnik 2023 – pytania i odpowiedzi o naborze

Premie dla młodych rolników to działanie, które cieszyło się dużą popularnością. Zapowiada się, że w tym roku będzie podobnie, zwłaszcza mając na uwadze podniesioną kwotę pomocy w ramach programu Młody rolnik 2023. 200 tys. zł to pieniądze, które umożliwią przeprowadzenie inwestycji bez wkładu własnego. Dla wielu rolników, którzy dopiero zaczynają przygodę z prowadzeniem gospodarstwa rolnego to bodziec do działania. Przeczytaj nasz artykuł i poznaj odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników naszego czerwcowego webinaru “Praktycznie o Młodym Rolniku”. 

Młody rolnik 2023 – jak długo można prowadzić gospodarstwo, by móc przystąpić do naboru?

Jednym z warunków, jakie trzeba spełnić, jest rozpoczęcie prowadzenia działalności rolniczej nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Jeśli gospodarstwo rolne funkcjonuje dłużej niż 2 lata, to nie ma możliwości otrzymania środków w ramach naboru Młody rolnik 2023. 

Czynnościami, które uznaje się za rozpoczęcie prowadzenia działalności rolniczej, są m.in.:

 • złożenie wniosku obszarowego,
 • wystąpienie o pomoc dla rolników ze środków Unii Europejskiej,
 • wejście w posiadanie zwierzęcia gospodarskiego w celu prowadzenia działalności rolniczej w zakresie hodowli,
 • rozpoczęcie prowadzenia działu specjalnego produkcji rolnej.

Przypominamy jednak, że samo posiadanie ziemi rolnej nie jest jednoznaczne z prowadzeniem działalności rolniczej. Można być jej właścicielem, ale nie użytkować, np. oddając w dzierżawę.

Premie dla młodych rolników – wielkość areału

W tegorocznym naborze na Premie dla młodych rolników w ramach KPS nie trzeba mieć dotychczas wymaganego 1 ha ziemi. Można wnioskować o pomoc, nie prowadząc gospodarstwa, a nawet będąc zatrudnionym na umowę o pracę i ubezpieczonym w ZUS, mając status osoby bezrobotnej czy ucznia. 

Ponadto za status ucznia, domownika czy osoby bezrobotnej można otrzymać dodatkowy 1 punkt, których zgromadzenie może być stosunkowo trudne w tym naborze.

Planowane do przejęcia  gospodarstwo musi mieć powierzchnię użytków rolnych równą co najmniej powierzchni średniej wojewódzkiej lub krajowej albo wielkość ekonomiczną równą co najmniej 15 000 euro. W kwestii możliwości dzierżawienia gruntów trzeba pamiętać, że powierzchnia użytków rolnych będących m.in. przedmiotem własności, musi stanowić przynajmniej 50% odpowiedniej średniej wojewódzkiej lub krajowej. Pozostała część gruntów może być dzierżawiona od osób prywatnych.

Czy prowadząc firmę, można starać się o Premie dla młodych rolników?

Istotną różnicą w porównaniu do poprzednich naborów jest fakt, że zniesiono obowiązek ubezpieczenia beneficjenta w KRUS. To oznacza, że można osiągać przychody z innych źródeł, w tym także prowadząc firmę. Trzeba tu jednak pamiętać, że to przedsięwzięcie nie mogło być dofinansowane ze środków PROW, np. w ramach Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

Łącząc przychody z poszczególnych źródeł, trzeba zadbać o odpowiednią proporcję. Warunek jest taki, że 60% przychodów w okresie docelowym musi pochodzić z gospodarstwa rolnego.

Na co można przeznaczyć pieniądze z programu Młody rolnik 2023?

200 tys. zł otrzymane w ramach Premii dla młodych rolników to szerokie możliwości inwestycji na rozwój gospodarstwa. Te środki można przeznaczyć m.in. na:

 • zakup nieruchomości rolnych,
 • zakup zwierząt gospodarskich,
 • inwestycje budowalne związane z budynkami i budowlami wykorzystywanymi do wytwarzania i przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży,
 • zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. 

W stosunku do poprzednich naborów zaszła istotna zmiana. Dofinansowaniu nie podlegają inwestycje, które polegają na zakupie od małżonka beneficjenta, rodzeństwa beneficjenta lub jego małżonka, wstępnych lub zstępnych jego, lub jego małżonka. 

Jakie są najważniejsze zobowiązania, które trzeba spełnić w przypadku działania Młody rolnik 2023?

Młodzi rolnicy szczególną uwagę muszą zwrócić na okres związania z celem. Zobowiązania muszą być utrzymane przez 5 lat od dnia wypłaty I raty pomocy. Trzeba pamiętać, że liczy się tutaj data wpływu środków na konto. Beneficjent Premii dla młodych rolników musi w tym okresie zadbać m.in. o:

 • prowadzenie działalności rolniczej jako kierujący,
 • utrzymania zwiększonej wielkości ekonomicznej na poziomie uzależnionym od wielkości w okresie wyjściowym,
 • zachowania przynajmniej 60% udział przychodów z gospodarstwa we wszystkich przychodach,
 • utrzymania nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • kontynuowania działań, za które były przyznane punkty,
 • uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, jeśli było to konieczne (z tego zobowiązania trzeba się wywiązać w ciągu 3 lat od wypłaty I raty pomocy),
 • prowadzenia rachunkowości rolniczej.

Decydując się na udział w naborze na Premie dla młodych rolników, trzeba mieć świadomość, że często te wybory kształtują późniejszy sposób prowadzenia gospodarstwa oraz profil produkcji. Doradcy Agraves są ekspertami z zakresu dotacji, prawa oraz księgowości i podatków oferując kompleksową obsługę. Zapewniamy wsparcie w prowadzeniu wniosku od zaplanowania inwestycji, poprzez jej realizację, wypłatę pomocy i monitorowanie wywiązania się ze zobowiązań.

Jeśli chcesz zaplanować inwestycję w taki sposób, by nie mieć problemów z jej realizacją i mieć wsparcie doświadczonego zespołu doradców, zgłoś się do nas. Pozyskiwaniem środków na rozwój rolnictwa zajmujemy się od 20 lat, w tym m.in. przygotowując wnioski i biznesplany dla młodych rolników. Postaw na współpracę z ekspertami i zdaj się na naszą wiedzę, kompetencje i doświadczenie

W sierpniu oprócz Premii dla młodych rolników rozpocznie się także nabór na Rozwój małych gospodarstw. Dowiedz się, jak pozyskać 120 tys. zł na ten cel.

Kontakt do eksperta: 

Maria Rozdzielska, Kierownik projektu dotacji dla gospodarstw rolnych

tel: 795 514 097, email: m.rozdzielska@agraves.pl

Zapoznajcie się ze wszystkimi usługami, które świadczą nasi doradcy.

Odwiedzajcie nasze profile w mediach społecznościowych i śledźcie najnowsze informacje na

Tagi:

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn

Zobacz
także: