Młody rolnik 2024 – dla kogo pieniądze i kiedy można je otrzymać?

Premie dla młodych rolników to co roku jeden z najpopularniejszych naborów. Nic dziwnego – w ramach niego można otrzymać aż 200 tys. zł. Kto może się starać o dofinansowanie i na co można wydać pieniądze otrzymane w ramach Młodego rolnika 2024? Przeczytajcie!

Nawet 200 tys. złotych będzie można otrzymać w tegorocznym naborze Młody rolnik 2024. W czerwcu ruszy nabór na Premie dla młodych rolników 2024, który potrwa do sierpnia. O czym powinni pamiętać rolnicy, którzy zamierzają starać się o przyznanie premii?

– Wszyscy beneficjenci będą musieli składać wnioski w naborze Młody rolnik 2024 przez system ARIMR. Każdy z rolników musi mieć nadany numer potencjalnego beneficjenta lub numer ewidencyjny producenta, by mógł zalogować się do tego systemu oraz przygotować biznesplan i wniosek – mówi Maria Rozdzielska, kierownik projektu dotacji w Agraves.

Czytaj też: Młody rolnik 2024 – wymagania i najważniejsze informacje

Młody rolnik – ile trzeba czekać na wypłatę pieniędzy?

O premię mogą starać się osoby, które mają ukończone nie więcej niż 40 lat (nieskończone 41 lat) oraz nie korzystały w przeszłości z Młodego rolnika. Ważne jest również, aby rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku (lub planują to zrobić w ciągu następnych 12 miesięcy).

– Po złożeniu wniosku beneficjent zostaje poinformowany o ewentualnej konieczności uzupełnienia w biznesplanie – mówi Maria Rozdzielska.

Kiedy realnie może dojść do podpisania umowy oraz wypłaty pieniędzy, jeśli nasz wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie? 

– Przyjmując terminy wynikające z wytycznych, do końca 2024 roku nasi beneficjenci powinni podpisać umowy. Od tego momentu mamy 12 miesięcy na złożenie wniosku o płatność. To oznacza, że do samej wypłaty środków o płatność może dojść nawet po półtora roku od zakończenia naboru – mówi Maria Rozdzielska.

Młody rolnik a dopłaty bezpośrednie 

Warto także pamiętać, że kandydat do premii na młodego rolnika w momencie składania wniosku o przyznanie premii nie musi być posiadaczem gruntów rolnych.

– Natomiast, jeśli takie grunty już posiada może jak najbardziej wystąpić z wnioskiem o przyznanie dopłat bezpośrednich. Pamiętajmy jednak o tym, że dopłaty bezpośrednie przysługują osobie lub podmiotowi, który jest właścicielem gruntu rolnego na dzień 31 maja 2024 r. Ma to duże znaczenie w kontekście planowanej daty rozpoczęcia naboru wniosków na premie dla młodych rolników, która jest wyznaczona na początku czerwca – mówi Grzegorz Ignaczewski, ekspert Agraves ds. Wspólnej Polityki Rolnej.

I dodaje: – W związku z tym, jeśli grunty będziemy nabywali po 31 maja, na te grunty o płatności występuje ich poprzedni właściciel. Natomiast w kolejnym roku można już wystąpić z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie i powinien to zrobić podmiot, który ubiega się o przyznanie premii dla młodego rolnika.

Odrzucenie wniosku i skarga do WSA 

Co zrobić w sytuacji, gdy nasz wniosek nie zostanie rozpatrzony pozytywnie? Wtedy możecie liczyć na pomoc naszego zespołu prawnego, który w Waszym imieniu złoży odwołanie.

– Odpowiadając na potrzeby klientów stworzyliśmy w Agraves dział prawny, aby pomagał we wszystkich trudnych sprawach związanych min. z dotacjami. Wspieramy rolników i walczymy o ich interesy do samego końca – mówi Mikołaj Baum, prawnik Agraves.

Ponadto, zwraca uwagę na jeszcze jeden istotny aspekt. Po raz pierwszy od 20 lat dotacja dla młodych rolników nie będzie przyznawana na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego. 

– To ma poważny skutek, gdyż ewentualne negatywne rozstrzygnięcie agencji nie podlega odwołaniu do prezesa Agencji, co byłoby prostszą ścieżką. Tym razem będzie skutkowało drogą sądową w postaci odwołania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. A to jest o wiele bardziej skomplikowana ścieżka. Nie jest to jednak problem dla doradców Agraves, którzy mają na swoim koncie skutecznie zakończone podobne postępowania – mówi Mikołaj Baum.

Pomoc doradców Agraves

Biorąc pod uwagę cały proces ubiegania się o premie dla młodych rolników, od złożenia wniosku, przez ewentualne postępowania odwoławcze w sądzie, aż po rozliczenie premii, dużym wsparciem dla rolników będzie pomoc doradców Agraves.

– Od planowania wniosku do uzyskania środków z Agencji może upłynąć nawet półtora roku. W tym czasie może zmienić się sytuacja na rynku czy np. kierunek i skali planowanej produkcji itp. – mówi Maria Rozdzielska.

I dodaje: – Dlatego pomoc doradcy na każdym kroku jest bardzo istotna. Nasz doradca będzie potrafił doradzić i przeprowadzić przez proces weryfikacji i podpisania umowy tak, by założenia w biznesplanie były realne do osiągnięcia.

Kontakt 

Sebastian Drążkiewicz

 • tel. 723 331 383
 • mail: s.drazkiewicz@agraves.pl

Weronika Braun

 • tel. 728 971 996
 • mail: w.braun@agraves.pl

Kacper Bzura

 • tel. 884 285 783
 • mail: k.bzura@agraves.pl

Judyta Sobczyk

 • tel. 694 288 682
 • mail: j.sobczyk@agraves.pl

Rafał Misztal

 • tel. 787 593 428
 • mail: r.misztal@agraves.pl

Radosław Werbiński

 • tel. 728 433 566
 • mail: r.werbinski@agraves.pl

Odwiedzajcie nasze profile w mediach społecznościowych!

Tagi:

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn

Zobacz
także: