Premie dla młodych rolników: fachowa pomoc doradcy jest kluczowa

Premie dla młodych rolników - najważniejsze informacje o naborze

Na etapie konstruowania wniosku o premie dla młodych rolników i budowania biznesplanu należy zwrócić uwagę na racjonalny dobór celów, które musimy spełnić. Nasze zobowiązania względem ARIMR, po otrzymaniu premii, są pięcioletnie. Agencja będzie weryfikować i monitorować nasze założenia – mówi Sebastian Drążkiewicz, ekspert i doradca Agraves, który prowadzi swoje gospodarstwo rolne i korzystał z premii dla młodego rolnika. 

Premie dla młodych rolników – wsparcie doradców Agraves

Od 30 sierpnia będzie można składać wnioski o przyznanie premii dla młodego rolnika. Kto może się starać o to dofinansowanie i jakie są warunki jego przyznania?

Sebastian Drążkiewicz: O premię dla młodych rolników mogą starać się osoby, które nie ukończyły 40 lat i prowadzą gospodarstwo nie dłużej niż 2 lata. Ponadto, posiadają wykształcenie rolnicze lub zadeklarują jego uzupełnienie. Dodatkowo, do każdego gospodarstwa trzeba również podchodzić indywidualnie pod względem jego wielkości ekonomicznej, którą należy odpowiednio zwiększyć po otrzymaniu premii. 

W ramach tego naboru rolnik może otrzymać 200 tys. zł. Na co można przeznaczyć te pieniądze i jak będzie przebiegała ich płatność? 

Sebastian Drążkiewicz: Cała kwota wypłacana jest w dwóch ratach. Pierwsza, w wysokości 70%, wypłacana jest w ciągu 12 miesięcy od momentu przyznaniu pomocy. Natomiast druga rata, w wysokości 30%, wypłacana jest po realizacji założeń biznesplanu. Przyznaną kwotę można przeznaczyć na zakup gruntów, maszyn lub stada podstawowego, jeśli zdecydujemy się na rozwój produkcji zwierzęcej.

O czym jeszcze powinni pamiętać rolnicy, starający się o przyznanie dotacji?

Sebastian Drążkiewicz: Przede wszystkim na etapie konstruowania wniosku o przyznanie pomocy i budowania biznesplanu należy zwrócić uwagę na racjonalny dobór celów, które musimy spełnić. Założenia biznesplanu mają na celu zwiększenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa, którą należy utrzymać przez 5 lat od wypłaty pomocy. Na każdym etapie Agencja będzie weryfikować i monitorować nasze założenia oraz ich wykonanie. Dlatego trzeba racjonalnie podejść do tego tematu, aby założenia były mierzalne i możliwe do realizacji dla młodego rolnika. Jeśli nie wykonamy naszych założeń, będziemy musieli liczyć się z ryzykiem zwrotu dofinansowania, co może być szczególnie bolesne.

Sebastianie, Ty sam w przeszłości skorzystałeś z premii dla młodego rolnika. Dlaczego postanowiłeś wnioskować o to dofinansowanie? 

Sebastian Drążkiewicz: Zdecydowałem się na wystartowanie w tym naborze, ponieważ zacząłem prowadzić gospodarstwo rolne. Z racji tego, że o tę premię można się starać w ciągu 2 lat od rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa, nie było dużo czasu na rozważania, w którym momencie najlepiej byłoby starać się o tę premię. Dlatego od początku prowadzenia gospodarstwa zacząłem budować swój biznesplan pod ten nabór.

Czy były jakieś trudności lub wyzwania, z którymi musiałeś się zmierzyć? 

Sebastian Drążkiewicz: Nie miałem żadnych poważnych problemów. Jedyne, na co musiałem zwrócić uwagę to właśnie odpowiednie zbudowanie biznesplanu, szczególnie pod względem 5-letniej perspektywy zobowiązań, które wynikają z otrzymania premii.

Czy z własnego doświadczenia możesz powiedzieć, że warto starać się o premię dla młodego rolnika? 

Sebastian Drążkiewicz: Uważam, że w przypadku osób, które wiążą swoją przyszłość z gospodarstwem rolnym, jak najbardziej warto, aby skorzystały z takiej premii. W dzisiejszych czasach, przy wysokich cenach gruntów lub maszyn, taka kwota jest dużym wsparciem na starcie dla młodych rolników i ukierunkowuje gospodarstwo pod kątem innych naborów w przyszłości.

Oprócz tego, że prowadzisz swoje gospodarstwo rolne, to przede wszystkim jesteś naszym ekspertem i doradcą Agraves. Czy ze swojego doświadczenia, jako rolnik, ale także doradca, możesz powiedzieć, jak istotne jest wsparcie fachowego doradcy?

Sebastian Drążkiewicz: Uważam, że fachowa pomoc doradcy Agraves jest kluczowa. Samo przygotowanie wniosku oraz otrzymanie premii to dopiero połowa sukcesu. Musimy też pamiętać o 5-letnich zobowiązaniach młodego rolnika względem Agencji. Konieczne jest sumienne kontrolowanie tych zobowiązań. Agencja może w każdej chwili wezwać rolnika do przedstawienia konkretnych dokumentów, które są związane z otrzymaną premią.

Premie dla młodych rolników – wsparcie doradców Agraves

Decydując się na udział w naborze na Premie dla młodych rolników, trzeba mieć świadomość, że często te wybory kształtują późniejszy sposób prowadzenia gospodarstwa oraz profil produkcji. Doradcy Agraves są ekspertami z zakresu dotacji, prawa oraz księgowości i podatków oferując kompleksową obsługę. Zapewniamy wsparcie w prowadzeniu wniosku od zaplanowania inwestycji, poprzez jej realizację, wypłatę pomocy i monitorowanie wywiązania się ze zobowiązań.

Jeśli chcesz zaplanować inwestycję w taki sposób, by nie mieć problemów z jej realizacją i mieć wsparcie doświadczonego zespołu doradców, zgłoś się do nas. Pozyskiwaniem środków na rozwój rolnictwa zajmujemy się od 20 lat, w tym m.in. przygotowując wnioski i biznesplany dla młodych rolników. Postaw na współpracę z ekspertami i zdaj się na naszą wiedzę, kompetencje i doświadczenie. 

Kontakt: 

Sebastian Drążkiewicz, ekspert i doradca Agraves

  • tel: 723 331 383
  • email: s.drazkiewicz@agraves.pl

Zapoznajcie się ze wszystkimi usługami, które świadczą nasi doradcy.

We wrześniu rozpocznie się także nabór na Rozwój małych gospodarstw. Dowiedz się, jak pozyskać 120 tys. zł na ten cel.

Odwiedzajcie nasze profile w mediach społecznościowych i śledźcie najnowsze informacje na

Tagi:

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn

Zobacz
także: