Rozwój usług rolniczych 2022 – jakie maszyny można kupić?

Share on facebook
Share on linkedin
rozwój usług rolniczych

Program Rozwój usług rolniczych to świetna okazja dla firm, by poszerzyć swój zakres działania. Ostatnia zmiana rozporządzenia umożliwia ubieganie się o pomoc podmiotom, które dopiero rozpoczynają działalność w określonych obszarach. Dzięki temu w ramach dofinansowania można zakupić nie tylko urządzenia rolnicze, lecz także inne specjalistyczne sprzęty. Jakie maszyny można kupić w ramach dotacji na Rozwój Usług Rolniczych? Sprawdź!

Jakie maszyny można kupić na Rozwój usług rolniczych?

W naszym poprzednim wpisie wspominaliśmy o tym, jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać 500 tys. zł dofinansowania na Rozwój usług rolniczych. Drugim, nie mniej istotnym zagadnieniem jest, na co można te pieniądze przeznaczyć. W zależności od rodzaju prowadzonych usług ARiMR wskazuje, co może zaliczać się do kosztów kwalifikowanych w tej inwestycji. Wśród zakresów uzależnionych od odpowiednich kodów PKD wyróżnia się usługi związane z:

 • rolnictwem,  
 • leśnictwem,
 • rolnictwem w zakresie zabezpieczenia lub utrzymania urządzeń wodnych,
 • rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji,
 • rolnictwem w zakresie wykorzystywania technologii cyfrowych.

Warto zaznaczyć, że Agencja nie opublikowała zamkniętego katalogu maszyn możliwych do zakupienia w ramach dotacji na Rozwój usług rolniczych. Wskazano jedynie jakie przeznaczenie mają spełniać poszczególne urządzenia, w związku z czym kluczowe będzie określenie czy maszyna jest zgodna ze wskazanym zakresem usług.

Usługi związane z rolnictwem — jakie maszyny można kupić?

W zakresie świadczenia usług rolniczych możliwe do zakupienia maszyny są takie same, jak było to w poprzednich naborach. Zmiana rozporządzenia nie przyniosła tu rewolucji, bo pieniądze można przeznaczyć na zakup  m.in.:

 • nowych maszyn, urządzeń i narzędzi do produkcji rolnej przeznaczonych do m.in. prac polowych, procesu przygotowania produktów rolnych do sprzedaży, przygotowywania pasz, rozdrabniania słomy i roślin oraz do chowu i hodowli zwierząt gospodarskich,
 • sieczkarni polowych, ładowarek, przyczep rolniczych, ciągników,
 • aparatury pomiarowej i kontrolnej,

Są to przede wszystkim takie maszyny jak: opryskiwacze, wszelkiego rodzaju agregaty, przyczepy, prasy, siewniki, suszarnie itp.

Co można kupić na rozwój usług związanych z leśnictwem?

Jest to dofinansowanie przeznaczone dla zakładów usług leśnych, a pierwszy w historii nabór rodzi pytania, na co można przeznaczyć pieniądze. Koszty kwalifikowane w ramach tego zakresu działalności mogą stanowić ciągniki leśne oraz maszyny przeznaczone do:

 • przygotowania gleby pod zalesienia lub odnowienia,
 • zalesień i odnowień,
 • pielęgnacji upraw leśnych,
 • ochrony lasu,
 • przycinania lub zrębkowania gałęzi drzew,
 • pozyskiwania i zbioru biomasy leśnej na cele energetyczne.

Wśród maszyn używanych do powyższych czynności wyróżnia się: pługi aktywne, frezy leśne, pługofrezarki, siewniki SAU, sadzarki, wykaszarki, brony leśne, wały pielęgnacyjne, zestawy przeciwpożarowe, opryskiwacze drzew wysokich, rozdrabniacze, zgrabiarki, przyczepy i żurawie leśne i wiele innych.

Usługi związane z melioracją — co może stanowić koszt kwalifikowany?

Osoba zainteresowana prowadzeniem działalności polegającej na świadczeniu usług rolniczych w zakresie zabezpieczenia lub utrzymania urządzeń wodnych może w ramach dofinansowania założyć firmę. Można tutaj kupić maszyny służące do:

 • regeneracyjnego kształtowania cieków wodnych i obszarów wodno-błotnych,
 • układania drenażu,
 • kopania stawów oraz zbiorników,
 • utrzymania urządzeń melioracji wodnych, by zachować ich funkcje.

Są to przede wszystkim maszyny budowlane, takie jak koparki, czy koparko-ładowarki, a także bruzdownice, specjalistyczne maszyny do układania drenażu i inne.

Usługi związane z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji — co kupić?

Ten zakres świadczonych bądź planowanych do świadczenia usług umożliwia zakup maszyn, które będą przeznaczone do mycia i dezynfekcji:

 • budynków służących gospodarce rolnej, w tym: produkcyjnych, gospodarczych, inwentarsko-składowych, ochrony lasu,
 • urządzeń, maszyn i pojazdów rolniczych,
 • urządzeń, maszyn i pojazdów leśnych.

Wyróżnia się tu m.in. myjki ciśnieniowe, wszelkiego rodzaju maszyny czyszczące.

Co można kupić w ramach rolnictwa 4.0?

Usługi związane z rolnictwem w zakresie wykorzystywania technologii cyfrowych nie obejmują zakupu nowoczesnych opryskiwaczy z GPS, czy systemów nawigacji. Tu powstaje najwięcej wątpliwości dotyczących możliwości uwzględnienia poszczególnych maszyn i urządzeń jako koszt kwalifikowany. ARiMR wskazuje, że można tutaj zakupić:

 • stacje bazowe służące do przesyłu danych, w tym LoRaWan,
 • sensory,
 • urządzenia i czujniki do pomiaru: wilgotności i zasolenia gleby, temperatury, jakości wody i powietrza,
 • pedometry i akcelerometry;
 • drony do nawożenia, opryskiwania, sporządzania map lub do inspekcji infrastruktury, takiej jak ogrodzenia, zadaszenia, wodopoje,
 • stacje meteo;
 • urządzenia wspomagające technologie cyfrowe, takie jak aplikacje, chmury obliczeniowe, przestrzenie dyskowe stanowiące max. 20% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

Koszty ogólne kwalifikują się do dofinansowania

W ramach każdego z wyżej omówionych zakresów usług można otrzymać refundację poniesionych kosztów ogólnych, a wśród nich możemy wyróżnić:

 • sprzęt komputerowy i oprogramowanie do zarządzania firmą, 
 • wdrożenie systemu zarządzania jakością potwierdzonego certyfikatem,
 • patenty, licencje,
 • koszty związane z przygotowaniem i realizacją operacji, czyli koszt sporządzenia biznesplanu, max. 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych.

O czym warto pamiętać przy dotacji na Rozwój usług rolniczych?

Korzystając z tego dofinansowania, beneficjent musi pamiętać o kilku ważnych rzeczach:

 • prowadząc jednocześnie gospodarstwo rolne i działalność gospodarczą nie można używać zakupionych maszyn do prac w gospodarstwie.
 • zakupione maszyny nie mogą mieć charakteru inwestycji odtworzeniowej. Oznacza to, że jeśli beneficjent posiada już ten sam typ maszyny, który chce kupić w ramach dotacji, trzeba udowodnić, że jest ona niezbędna. Wysoce prawdopodobne jest też w tym wypadku utracenie punktów, ponieważ nie będzie to maszyna innowacyjna. 
 • w przypadku zakupu ciągnika rolniczego lub leśnego, jego wartość może stanowić maksymalnie 50% pozostałych kosztów kwalifikowanych. To z kolei oznacza, że jeśli łączna wartość inwestycji ma 300 tys. zł, to maksymalny koszt kwalifikowany ciągnika może wynieść 150 tys. zł.

Rozwój usług rolniczych — zapytanie do ARiMR o maszyny

Mamy świadomość, jak ważny w tym dofinansowaniu jest zakup konkretnych maszyn — takich, które beneficjent realnie wykorzysta i które przyniosą zysk. Otwarty katalog maszyn nie daje 100% pewności, czy dane urządzenie może stanowić koszt kwalifikowany, a dużo zależy od uzasadnienia zakupu. Istnieje możliwość złożenia zapytania do Agencji o konkretną maszynę pod określone działanie, dzięki czemu po otrzymaniu odpowiedzi można spokojnie planować inwestycję. Doradcy Agraves złożyli już kilka zapytań i aktualnie oczekujemy na odpowiedź czy koszt kwalifikowany może stanowić:

1. w ramach działalności usługowej związanej z rolnictwem w zakresie zabezpieczenia lub utrzymania urządzeń wodnych:

a. ciągnik rolniczy do obsługi maszyn, niezbędnych do wykonywania usług związanych z zabezpieczeniem lub utrzymaniem urządzeń wodnych,

b. kosiarka wysięgnikowa do koszenia rowów melioracyjnych,

c. przyczepa rolnicza lub skorupowa do wywozu ziemi, która będzie wydobywana wskutek kopania stawów/zbiorników.

2. w ramach usług związanych z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji:

a. ładowarka teleskopowa lub miniładowarka z zamiatarką do sprzątania budynków służących gospodarce rolnej, bądź sama zamiatarka zaczepiana do ładowarki,

b. ładowarka teleskopowa w celu umożliwienia dotarcia i mycia wyższych poziomów budynków służących gospodarce rolnej,

c. podnośniki koszowe lub nożycowe w celu umożliwienia dotarcia i mycia wyższych poziomów budynków służących gospodarce rolnej.

3. W ramach rozwoju usług związanych z leśnictwem:  

a. wóz asenizacyjnego w celu świadczenia usług pielęgnacji upraw leśnych — podlewanie wodą,

b. harwester (kombajn zrębkowy) w celu świadczenia usług pozyskiwania i zbioru biomasy na cele energetyczne.

Zapraszamy do śledzenia naszych Social Mediów, w których opublikujemy otrzymane odpowiedzi.

Doradcy Agraves dla firm

Jednym z założeń PROW 2014-2020 jest aktywizacja obszarów wiejskich poprzez wspieranie rozwoju lokalnych firm. Niedawno zakończył się nabór na Premie na rozpoczęcie działalności, a ponadto najnowsza zmiana rozporządzenia na Rozwój usług rolniczych umożliwia jej zakładanie. W Agraves masz wsparcie na każdym etapie współpracy, w tym także przy zakładaniu firmy.

Marcin Trębacki, ekspert Agraves w działaniu Rozwój usług rolniczych komentuje: “500 tys. zł to jedna z najwyższych kwot wsparcia w ramach PROW 2014-2020, która istotnie wpływa na popularność tego działania. Trzeba jednak pamiętać, że po otrzymaniu wsparcia firma musi funkcjonować przez przynajmniej 3 kolejne lata i należy osiągnąć wymaganą wysokość przychodów. Konieczne jest także odpowiednie prowadzenie ksiąg rachunkowych, co jest szczegółowo weryfikowane przy każdej kontroli.

W Agraves wiemy, jak zadbać o Twoje interesy, dzięki współpracy działu dotacji, działu prawnego oraz naszego biura rachunkowego. Nasz zespół księgowych odpowiednio wyodrębni inwestycję zgodnie z wymaganiami Agencji, dzięki czemu łatwo przejdziesz przez wszystkie kontrole, także te skarbowe.

Zachęcamy do odwiedzenia profilu na Facebooku Agraves. Znajdziesz tam wiele istotnych informacji na temat zmian w przepisach prawnych oraz bieżących naborów na działania PROW 2014-2020.

Tagi:

Udostępnij:

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Zobacz
także:

Rozwój małych gospodarstw - najważniejsze pytania i odpowiedzi

Rozwój małych gospodarstw – najważniejsze pytania i odpowiedzi

Czy młody rolnik może ubiegać się o dofinansowanie na Rozwój małych gospodarstw? czy w ramach tego naboru można kupić samochód dostawczy? Czy można otrzymać dofinansowanie na założenie plantacji lawendy? Czy można kupić używany sprzęt rolniczy? To tylko niektóre pytania, jakie pojawiły się podczas naszego webinarium na temat naboru na Rozwój małych gospodarstw. Poniżej znajdziecie na nie odpowiedzi. Przeczytajcie koniecznie!

Czytaj więcej »
Rozliczenie dotacji - jak nie stracić pieniędzy z ARiMR?

Rozliczenie dotacji – jak nie stracić pieniędzy z ARiMR?

Przyznanie dotacji to dla wielu rolników sukces. Ale… nic bardziej mylnego! Samo przyznanie pomocy finansowej to dopiero początek długiej i krętej drogi do sukcesu. A końcowym przystankiem jest dopiero prawidłowe rozliczenie dotacji. Tylko to gwarantuje, że Agencja nie odbierze lub nie zmniejszy przyznanego wsparcia. W Agraves od lat skutecznie pomagamy rolnikom rozliczać dotacje.

Czytaj więcej »