Rozwój usług rolniczych 2022 – jakie maszyny można kupić?

rozwój usług rolniczych

Program Rozwój usług rolniczych to świetna okazja dla firm, by poszerzyć swój zakres działania. Ostatnia zmiana rozporządzenia umożliwia ubieganie się o pomoc podmiotom, które dopiero rozpoczynają działalność w określonych obszarach. Dzięki temu w ramach dofinansowania można zakupić nie tylko urządzenia rolnicze, lecz także inne specjalistyczne sprzęty. Jakie maszyny można kupić w ramach dotacji na Rozwój Usług Rolniczych? Sprawdź!

Jakie maszyny można kupić na Rozwój usług rolniczych?

W naszym poprzednim wpisie wspominaliśmy o tym, jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać 500 tys. zł dofinansowania na Rozwój usług rolniczych. Drugim, nie mniej istotnym zagadnieniem jest, na co można te pieniądze przeznaczyć. W zależności od rodzaju prowadzonych usług ARiMR wskazuje, co może zaliczać się do kosztów kwalifikowanych w tej inwestycji. Wśród zakresów uzależnionych od odpowiednich kodów PKD wyróżnia się usługi związane z:

 • rolnictwem,  
 • leśnictwem,
 • rolnictwem w zakresie zabezpieczenia lub utrzymania urządzeń wodnych,
 • rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji,
 • rolnictwem w zakresie wykorzystywania technologii cyfrowych.

Warto zaznaczyć, że Agencja nie opublikowała zamkniętego katalogu maszyn możliwych do zakupienia w ramach dotacji na Rozwój usług rolniczych. Wskazano jedynie jakie przeznaczenie mają spełniać poszczególne urządzenia, w związku z czym kluczowe będzie określenie czy maszyna jest zgodna ze wskazanym zakresem usług.

Usługi związane z rolnictwem — jakie maszyny można kupić?

W zakresie świadczenia usług rolniczych możliwe do zakupienia maszyny są takie same, jak było to w poprzednich naborach. Zmiana rozporządzenia nie przyniosła tu rewolucji, bo pieniądze można przeznaczyć na zakup  m.in.:

 • nowych maszyn, urządzeń i narzędzi do produkcji rolnej przeznaczonych do m.in. prac polowych, procesu przygotowania produktów rolnych do sprzedaży, przygotowywania pasz, rozdrabniania słomy i roślin oraz do chowu i hodowli zwierząt gospodarskich,
 • sieczkarni polowych, ładowarek, przyczep rolniczych, ciągników,
 • aparatury pomiarowej i kontrolnej,

Są to przede wszystkim takie maszyny jak: opryskiwacze, wszelkiego rodzaju agregaty, przyczepy, prasy, siewniki, suszarnie itp.

Co można kupić na rozwój usług związanych z leśnictwem?

Jest to dofinansowanie przeznaczone dla zakładów usług leśnych, a pierwszy w historii nabór rodzi pytania, na co można przeznaczyć pieniądze. Koszty kwalifikowane w ramach tego zakresu działalności mogą stanowić ciągniki leśne oraz maszyny przeznaczone do:

 • przygotowania gleby pod zalesienia lub odnowienia,
 • zalesień i odnowień,
 • pielęgnacji upraw leśnych,
 • ochrony lasu,
 • przycinania lub zrębkowania gałęzi drzew,
 • pozyskiwania i zbioru biomasy leśnej na cele energetyczne.

Wśród maszyn używanych do powyższych czynności wyróżnia się: pługi aktywne, frezy leśne, pługofrezarki, siewniki SAU, sadzarki, wykaszarki, brony leśne, wały pielęgnacyjne, zestawy przeciwpożarowe, opryskiwacze drzew wysokich, rozdrabniacze, zgrabiarki, przyczepy i żurawie leśne i wiele innych.

Usługi związane z melioracją — co może stanowić koszt kwalifikowany?

Osoba zainteresowana prowadzeniem działalności polegającej na świadczeniu usług rolniczych w zakresie zabezpieczenia lub utrzymania urządzeń wodnych może w ramach dofinansowania założyć firmę. Można tutaj kupić maszyny służące do:

 • regeneracyjnego kształtowania cieków wodnych i obszarów wodno-błotnych,
 • układania drenażu,
 • kopania stawów oraz zbiorników,
 • utrzymania urządzeń melioracji wodnych, by zachować ich funkcje.

Są to przede wszystkim maszyny budowlane, takie jak koparki, czy koparko-ładowarki, a także bruzdownice, specjalistyczne maszyny do układania drenażu i inne.

Usługi związane z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji — co kupić?

Ten zakres świadczonych bądź planowanych do świadczenia usług umożliwia zakup maszyn, które będą przeznaczone do mycia i dezynfekcji:

 • budynków służących gospodarce rolnej, w tym: produkcyjnych, gospodarczych, inwentarsko-składowych, ochrony lasu,
 • urządzeń, maszyn i pojazdów rolniczych,
 • urządzeń, maszyn i pojazdów leśnych.

Wyróżnia się tu m.in. myjki ciśnieniowe, wszelkiego rodzaju maszyny czyszczące.

Co można kupić w ramach rolnictwa 4.0?

Usługi związane z rolnictwem w zakresie wykorzystywania technologii cyfrowych nie obejmują zakupu nowoczesnych opryskiwaczy z GPS, czy systemów nawigacji. Tu powstaje najwięcej wątpliwości dotyczących możliwości uwzględnienia poszczególnych maszyn i urządzeń jako koszt kwalifikowany. ARiMR wskazuje, że można tutaj zakupić:

 • stacje bazowe służące do przesyłu danych, w tym LoRaWan,
 • sensory,
 • urządzenia i czujniki do pomiaru: wilgotności i zasolenia gleby, temperatury, jakości wody i powietrza,
 • pedometry i akcelerometry;
 • drony do nawożenia, opryskiwania, sporządzania map lub do inspekcji infrastruktury, takiej jak ogrodzenia, zadaszenia, wodopoje,
 • stacje meteo;
 • urządzenia wspomagające technologie cyfrowe, takie jak aplikacje, chmury obliczeniowe, przestrzenie dyskowe stanowiące max. 20% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

Koszty ogólne kwalifikują się do dofinansowania

W ramach każdego z wyżej omówionych zakresów usług można otrzymać refundację poniesionych kosztów ogólnych, a wśród nich możemy wyróżnić:

 • sprzęt komputerowy i oprogramowanie do zarządzania firmą, 
 • wdrożenie systemu zarządzania jakością potwierdzonego certyfikatem,
 • patenty, licencje,
 • koszty związane z przygotowaniem i realizacją operacji, czyli koszt sporządzenia biznesplanu, max. 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych.

O czym warto pamiętać przy dotacji na Rozwój usług rolniczych?

Korzystając z tego dofinansowania, beneficjent musi pamiętać o kilku ważnych rzeczach:

 • prowadząc jednocześnie gospodarstwo rolne i działalność gospodarczą nie można używać zakupionych maszyn do prac w gospodarstwie.
 • zakupione maszyny nie mogą mieć charakteru inwestycji odtworzeniowej. Oznacza to, że jeśli beneficjent posiada już ten sam typ maszyny, który chce kupić w ramach dotacji, trzeba udowodnić, że jest ona niezbędna. Wysoce prawdopodobne jest też w tym wypadku utracenie punktów, ponieważ nie będzie to maszyna innowacyjna. 
 • w przypadku zakupu ciągnika rolniczego lub leśnego, jego wartość może stanowić maksymalnie 50% pozostałych kosztów kwalifikowanych. To z kolei oznacza, że jeśli łączna wartość inwestycji ma 300 tys. zł, to maksymalny koszt kwalifikowany ciągnika może wynieść 150 tys. zł.

Rozwój usług rolniczych — zapytanie do ARiMR o maszyny

Mamy świadomość, jak ważny w tym dofinansowaniu jest zakup konkretnych maszyn — takich, które beneficjent realnie wykorzysta i które przyniosą zysk. Otwarty katalog maszyn nie daje 100% pewności, czy dane urządzenie może stanowić koszt kwalifikowany, a dużo zależy od uzasadnienia zakupu. Istnieje możliwość złożenia zapytania do Agencji o konkretną maszynę pod określone działanie, dzięki czemu po otrzymaniu odpowiedzi można spokojnie planować inwestycję. Doradcy Agraves złożyli już kilka zapytań i aktualnie oczekujemy na odpowiedź czy koszt kwalifikowany może stanowić:

1. w ramach działalności usługowej związanej z rolnictwem w zakresie zabezpieczenia lub utrzymania urządzeń wodnych:

a. ciągnik rolniczy do obsługi maszyn, niezbędnych do wykonywania usług związanych z zabezpieczeniem lub utrzymaniem urządzeń wodnych,

b. kosiarka wysięgnikowa do koszenia rowów melioracyjnych,

c. przyczepa rolnicza lub skorupowa do wywozu ziemi, która będzie wydobywana wskutek kopania stawów/zbiorników.

2. w ramach usług związanych z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji:

a. ładowarka teleskopowa lub miniładowarka z zamiatarką do sprzątania budynków służących gospodarce rolnej, bądź sama zamiatarka zaczepiana do ładowarki,

b. ładowarka teleskopowa w celu umożliwienia dotarcia i mycia wyższych poziomów budynków służących gospodarce rolnej,

c. podnośniki koszowe lub nożycowe w celu umożliwienia dotarcia i mycia wyższych poziomów budynków służących gospodarce rolnej.

3. W ramach rozwoju usług związanych z leśnictwem:  

a. wóz asenizacyjnego w celu świadczenia usług pielęgnacji upraw leśnych — podlewanie wodą,

b. harwester (kombajn zrębkowy) w celu świadczenia usług pozyskiwania i zbioru biomasy na cele energetyczne.

Zapraszamy do śledzenia naszych Social Mediów, w których opublikujemy otrzymane odpowiedzi.

Doradcy Agraves dla firm

Jednym z założeń PROW 2014-2020 jest aktywizacja obszarów wiejskich poprzez wspieranie rozwoju lokalnych firm. Niedawno zakończył się nabór na Premie na rozpoczęcie działalności, a ponadto najnowsza zmiana rozporządzenia na Rozwój usług rolniczych umożliwia jej zakładanie. W Agraves masz wsparcie na każdym etapie współpracy, w tym także przy zakładaniu firmy.

Marcin Trębacki, ekspert Agraves w działaniu Rozwój usług rolniczych komentuje: “500 tys. zł to jedna z najwyższych kwot wsparcia w ramach PROW 2014-2020, która istotnie wpływa na popularność tego działania. Trzeba jednak pamiętać, że po otrzymaniu wsparcia firma musi funkcjonować przez przynajmniej 3 kolejne lata i należy osiągnąć wymaganą wysokość przychodów. Konieczne jest także odpowiednie prowadzenie ksiąg rachunkowych, co jest szczegółowo weryfikowane przy każdej kontroli.

W Agraves wiemy, jak zadbać o Twoje interesy, dzięki współpracy działu dotacji, działu prawnego oraz naszego biura rachunkowego. Nasz zespół księgowych odpowiednio wyodrębni inwestycję zgodnie z wymaganiami Agencji, dzięki czemu łatwo przejdziesz przez wszystkie kontrole, także te skarbowe.

Zachęcamy do odwiedzenia profilu na Facebooku Agraves. Znajdziesz tam wiele istotnych informacji na temat zmian w przepisach prawnych oraz bieżących naborów na działania PROW 2014-2020.

Tagi:

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn

Zobacz
także:

Możliwość sprawdzenia, jaki środek będzie odpowiedni na konkretną uprawę, informacje o maksymalnych dawkach i terminach stosowania danych nawozów oraz szeroka i aktualna baza informacji o środkach ochrony roślin – to nowości, z których mogą już korzystać użytkownicy aplikacji Elvio, wspomagającej rolników w codziennej pracy w gospodarstwie.

Z Elvio znajdziesz odpowiednie środki ochrony roślin

Możliwość sprawdzenia, jaki środek będzie odpowiedni na konkretną uprawę, informacje o maksymalnych dawkach i terminach stosowania danych nawozów oraz szeroka i aktualna baza informacji o środkach ochrony roślin – to nowości, z których mogą już korzystać użytkownicy aplikacji Elvio, wspomagającej rolników w codziennej pracy w gospodarstwie.

Czytaj więcej »