5 warunków, które musisz spełnić, aby otrzymać 500 tys. zł. na rozwój usług rolniczych

rozwój usług rolniczych

Rozwój usług rolniczych to działanie PROW 2014-2020, które od pierwszego naboru w 2016 roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem. 500 tys. złotych dofinansowania to atrakcyjna zachęta, z której chętnie korzystają przedsiębiorcy wykonujący prace dla gospodarstw rolnych. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, by wnioskować o środki i zakupić maszyny o wartości nawet 1 mln zł. Zapraszamy do lektury!

Warunek 1: kody PKD

Dofinansowanie na rozwój usług rolniczych może zostać przyznane, jeśli wykonywanie działalności gospodarczej następuje w zakresie określonych kodów PKD. W aktualnym naborze rozszerzono rodzaje usług, które mogą podlegać dotacji, a wśród nich:

PKDNazwa grupowania
01.61.ZDziałalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
01.62.ZDziałalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
01.63.ZDziałalność usługowa następująca po zbiorach
02.40.ZDziałalność usługowa związana z leśnictwem
42.21.ZRoboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 
42.91.ZRoboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
01.61.ZDziałalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną 
81.22.ZSpecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.29.ZPozostałe sprzątanie 
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
62.03.ZDziałalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 
62.09.ZPozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 

Warunek 2: prowadzenie działalności

Żeby uzyskać pomoc, trzeba prowadzić działalność gospodarczą, która wpisuje się przynajmniej w jeden z wymaganych kodów PKD. Tegoroczny nabór umożliwia założenie firmy, jednak tylko w zakresie niektórych usług:

  • w przypadku usług dla rolnictwa i leśnictwa w ramach kodów PKD 01.61.Z, 01.62.Z, 01.63.Z oraz 02.40.Z trzeba prowadzić działalność przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku,
  • w przypadku usług melioracyjnych, rolnictwa 4.0 i sprzątania budynków w ramach kodów PKD 42.21.Z, 42.91.Z, 01.61.Z, 81.22.Z, 81.29.Z, 62.01.Z, 62.03.Z oraz 62.09.Z można zarówno prowadzić działalność, jak i podjąć ją od podstaw.

Warunek 3: udokumentowanie przychodów

Istotnym warunkiem w przypadku uzyskania 500 tys. zł na Rozwój usług rolniczych i leśnych jest udokumentowanie przychodów. Prowadząc działalność gospodarczą, trzeba potwierdzić osiągnięcie przynajmniej 20 tys. zł brutto przychodu i ważne, żeby w każdym 12-miesięcznym okresie poprzedzającym dzień złożenia wniosku przychody wynosiły nie mniej niż 10 tys. zł.

Warunek 4: wielkość przedsiębiorstwa

Kolejnym warunkiem przy uzyskaniu dotacji na Rozwój usług rolniczych jest wielkość przedsiębiorstwa. Beneficjent musi wykonywać działalność jako mikro lub małe przedsiębiorstwo, zatem przypominamy, jak klasyfikuje się wielkość firmy:

kategorialiczba pracownikówroczny obrót lub roczna suma bilansowa
mikro < 10<= 2 mln EUR
małe< 50<= 10 mln EUR

Warunek 5: punkty za spełnienie kryteriów na rozwój usług rolniczych

Wystarczą 3 punkty, by móc wnioskować o 500 tys. zł dotacji na zakup maszyn, które otrzymuje się za:

  • innowacje — większa część kosztów kwalifikowanych musi dotyczyć nowych usług, lub zmiany technologii dotychczas oferowanych – 2 pkt.
  • ochrona środowiska — wtedy, gdy zakup maszyn ograniczających niekorzystny wpływ na środowisko naturalne – 2 pkt
  • rozdrobnienie agrarne — gdy miejsce realizacji operacji znajduje się w powiecie o wysokim rozdrobnieniu agrarnym — max. 3 pkt.
  • pomoc w ramach innych działań PROW — jeśli beneficjent nie uzyskał dotacji z Różnicowania, LGD, czy Rozwoju mikroprzedsiębiorstw – 2 pkt.

Planowane jest też przyznawanie punktów:

  • jeśli następuje podjęcie świadczenia usług melioracyjnych — 2 pkt.
  • gdy następuje podjęcie świadczenia usług w zakresie rolnictwa 4.0 — 2 pkt.
  • gdy osoba fizyczna posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do przedmiotu operacji, lub posiada odpowiednie kwalifikacje (z wyłączeniem usług, w których trzeba świadczyć usługi od min. 24 miesięcy) — 2 pkt.

Rozwój usług rolniczych i leśnych — szansa dla przedsiębiorstw z obszarów wiejskich

Rozwój usług rolniczych to działanie, które umożliwia otrzymanie jednej z najwyższych dotacji w perspektywie PROW 2014-2020 – aż 500 tys. zł, dzięki czemu cieszy się dużą popularnością. Niemniej jednak są warunki i zobowiązania, które należy spełnić.

Marcin Trębacki, doradca Agraves specjalizujący się w Rozwoju usług rolniczych komentuje: “Sprecyzowanie realnych do osiągnięcia celów i właściwe zaplanowanie przedsięwzięcia jest kluczowe już na etapie wnioskowania o pomoc. Po otrzymaniu dotacji beneficjent deklaruje osiągnięcie określonej kwoty przychodów, w ciągu 3 lat od wypłaty pomocy, co warto mieć na uwadze. Wielu beneficjentów prowadząc gospodarstwa rolne, świadczy jednocześnie usługi rolnikom, a więc trzeba pamiętać, że nie można używać maszyn zakupionych w ramach Rozwoju usług rolniczych na potrzeby własnej produkcji rolnej.”

Doradcy Agraves bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu i zrealizowanych dla tysięcy klientów projektach doprowadzą Twoją inwestycję do sukcesu, a także podpowiedzą najlepsze rozwiązania, zwrócą uwagę na nieoczywiste kwestie i przeprowadzą Cię przez cały proces otrzymania dofinansowania.

Aktualnie trwają jeszcze nabory skierowane do rolników, więc jeśli prowadzisz gospodarstwo rolne, możesz wnioskować o:

Zachęcamy do odwiedzenia profilu na Facebooku Agraves, gdyż znajdziesz tu wiele istotnych informacji na temat zmian w przepisach prawnych. Przeczytasz o bieżących naborach na inne działania PROW 2014-2020, a także dowiesz się co u nas słychać.

Tagi:

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn

Zobacz
także: