blog

Młody rolnik 2023

Młody rolnik 2023 – pytania i odpowiedzi

Nie ulega wątpliwości, że “Młody rolnik” to jeden z najpopularniejszych programów w PROW 2014-2020. Nowa perspektywa dotacji z Unii Europejskiej dla gospodarstw rolnych również przewiduje nabór na to działanie, jednak na nieco innych

Czytaj więcej »