Nawet 120 tys. zł na Rozwój małych gospodarstw

Rozwój małych gospodarstw

Nowa, znacznie wyższa kwota pomocy, planowana w ramach interwencji „Rozwój małych gospodarstw” w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 daje znacznie większe możliwości inwestycyjne rolnikom, którzy zdecydują się po tę pomoc sięgnąć. W porównaniu do obecnej „Restrukturyzacji małych gospodarstw” z PROW 2014-2020, zmieni się jednak nie tylko kwota pomocy. Jedną z najważniejszych zmian będą nowe kryteria punktowe, preferujące rolników wytwarzających produkty rolne (podstawowe i przetworzone) w ramach certyfikowanych systemów jakości. Zapraszamy do lektury!

Dla kogo 120 tys. zł na Rozwój małych gospodarstw?

Do pomocy w ramach działania Rozwój małych gospodarstw będą kwalifikowały się te o wielkości ekonomicznej do 25 tys. euro SO. To wartość niemal dwukrotnie wyższa niż dotychczas. SO to wielkość wyliczana na podstawie prowadzonej w gospodarstwie produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Co ważne, ubiegając się o pomoc, będzie trzeba udokumentować fakturą przychód ze sprzedaży produktów rolnych na przynajmniej 5 tys. zł.  

Premia pokryje 85% kosztów

Z otrzymanej pomocy nie będzie możliwe pokrycie całych kosztów przedsięwzięcia, ponieważ zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa ma ona objąć 85% kosztów inwestycji. W praktyce oznacza to, że do rozliczenia uzyskanej pomocy, będzie konieczne przedłożenie dowodów potwierdzających wydatkowanie kwoty wyższej niż otrzymana pomoc. A zatem jeżeli będziemy ubiegać się o pomoc w wysokości:

  • 120 tys. zł (czyli w przypadku operacji związanych ze sprzedażą bezpośrednią, rolniczym handlem detalicznym lub produkcją ekologiczną) konieczne będzie udokumentowanie poniesienia wydatków w kwocie przynajmniej 141 180 zł,
  • 100 tys. zł (to kwota pomocy przysługująca na operacje inne niż w wymienione powyżej) konieczne będzie udokumentowanie poniesienia wydatków w kwocie przynajmniej 117 650 zł. 

Dobrą wiadomością jest natomiast fakt, że tylko część tej kwoty trzeba będzie wyłożyć z własnej kieszeni. 80% należnej pomocy (a więc 96 tys. zł lub 80 tys. zł w zależności od wysokości przyznanej dotacji) wnioskodawca otrzyma tak jak dotychczas z góry, po rozpoczęciu realizacji biznesplanu. W praktyce więc z tych pieniędzy będzie można sfinansować znaczną część kosztów operacji.

Rozwój małych gospodarstw 2023 – na co można przeznaczyć dotację?

Tym razem w ramach interwencji będą wspierane inwestycje materialne i niematerialne służące do prowadzenia produkcji rolnej, w tym ekologicznej, i przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie lub rozpoczynania działalności w zakresie wprowadzania żywności (wyłącznie produktów rolnych) na rynek w ramach krótkich łańcuchów dostaw, w tym:

  • inwestycje budowlane,
  • wyposażenie budynków lub budowli,
  • zakup nowych maszyn i urządzeń,
  • wartości niematerialne i prawne.

Jedynie 10% kosztów będą mogły stanowić tzw. koszty ogólne – czyli np. przygotowania koniecznej dokumentacji dla inwestycji budowlanych. Nie ma mowy natomiast o możliwości wydatkowania pomocy na zakup obrotowych środków do produkcji. 

Będzie trudniej zebrać punkty

Choć minimalna wymagana liczba punktów rankingowym to ledwie 3, wcale nie będzie łatwo je zebrać. W proponowanej wersji wytycznych przewiduje się bowiem, by punkty rankingowe były przyznawane za:

1. udział lub planowany udział w zorganizowanych formach współpracy, przy czym przedmiot operacji powinien mieć związek z zakresem działalności będącej przedmiotem współpracy – 3 punkty,

2. jeśli co najmniej 50% powierzchni UR wchodzących w skład gospodarstwa w roku wyjściowym znajduje się na ONW typ górski lub ONW typ specyficzny strefa II (tylko obszary, w których co najmniej 50% powierzchni użytków rolnych znajduje się powyżej 350 m n.p.m.) – 2 punkty,

3. udział lub planowany udział w szkoleniu związanym z zakresem operacji przewidzianym w biznesplanie – 2 punkty.

4. uczestnictwo w:

a. unijnym systemie jakości:

  • rolnictwo ekologiczne – 4 punkty, pod warunkiem objęcia tym systemem co najmniej 50% powierzchni UR tego gospodarstwa,
  • chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne oraz gwarantowane tradycyjne specjalności – 2 punkty,

b. krajowym systemie jakości: integrowana produkcja roślin, „Jakość Tradycja”, QAFP „Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej”, QAFP „Kulinarne mięso wieprzowe”, QAFP „Wędliny”, QMP „Quality Meat Program” – 1 punkt, 

Analizując powyższe kryteria punktowe widać więc wyraźnie, że zebranie wymaganych 3 punktów w wielu gospodarstwach będzie nie lada wyczynem. Warto w tym zakresie zwrócić się o wsparcie do doradców Agraves, którzy wskażą, które kryteria będą łatwiejsze do spełnienia i kompleksowo przeprowadzą przez cały proces pozyskania tych pieniędzy.

Kiedy nabór?

Zdaniem Grzegorza Ignaczewskiego, eksperta ds. WPR w zespole Agraves: wiele wskazuje na to, że nabór powinien ruszyć jeszcze w tym roku. Opublikowane właśnie wytyczne to jedne z pierwszych dokumentów (po premiach dla młodych rolników), które określają zasady przyznawania pomocy inwestycyjnej z PS WPR 2023-2027. 

Z wytycznych wynika, że ARiMR będzie zobowiązana do rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy w terminie 5 miesięcy od zakończenia naboru. Przy czym nie może to trwać dłużej niż do dnia 31 grudnia roku, w którym złożono WOPP. W praktyce oznacza, że nabór powinien zostać ogłoszony najpóźniej na początek III kwartału – dodaje Grzegorz Ignaczewski.

W najbliższym czasie można uzyskać także takie dotacje i dofinansowania dla rolników jak:

Pozyskaj dodatkowe środki na inwestycje w swoim gospodarstwie i skontaktuj się z zespołem doradców Agraves! Od niemal 20 lat wspieramy rolników poprzez pozyskiwanie dotacji oraz doradztwo w zakresie prawa, podatków i księgowości. Zapraszamy do kontaktu po szczegóły.

Kontakt w sprawie programu Rozwój małych gospodarstw 2023: 

tel. 784 999 484, e-mail: biuro@agraves.pl

Zachęcamy do odwiedzenia profilu na Facebooku Agraves. Znajdziesz tam wiele istotnych informacji na temat zmian w przepisach prawnych oraz bieżących naborów.

Tagi:

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn

Zobacz
także: