Nawet 60 tysięcy złotych na budowę silosu w ramach KPO

KPO silosy

Wszystko wskazuje na to, że czerwiec będzie miesiącem obfitującym w nabory wniosków na różnego rodzaju działania dla rolników. W tym czasie wystartuje nie tylko Modernizacja gospodarstw rolnych oraz Premie dla młodych rolników, ale także KPO w programie umożliwiającym inwestycje w budowę silosów. Od 5 czerwca do 5 lipca 2023 r. będzie trwał nabór wniosków, w ramach którego rolnicy będą mogli ubiegać się o maksymalnie 60 tys. zł dofinansowania na zbudowanie silosu. W poniższym artykule omówimy warunki ubiegania się o pomoc, zasady wypłaty środków i możliwe koszty kwalifikowane. Zapraszamy do lektury!

KPO silosy – dla kogo dofinansowanie?

O dofinansowanie w ramach KPO na silosy może starać się rolnik będący osobą fizyczną, który spełnia poniższe warunki:

 • jest pełnoletni, 
 • ma przyznane płatności bezpośrednie za rok 2022,
 • ma prawo do dysponowania nieruchomością, na której zostanie postawiony silos, na cele budowlane,
 • ma nadany numer identyfikacyjny producenta.

Ważne jest także, by realizacja przedsięwzięcia nie trwała dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z ARiMR, maksymalnie do 31 października 2024 r.

Jaką inwestycję można zrealizować?

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się wydatki na:

 1. zakup nowego silosa,
 2. zakup nowego wyposażenia lub urządzeń, które są integralną częścią silosa, w tym: wentylatory, czujniki, różnego rodzaju przenośniki, rękawy rozładowcze, oprogramowanie,
 3. montaż i transport silosa, jednak tylko w wysokości nieprzekraczającej 10% kosztów jego zakupu.

Niestety nie ma możliwości zakupu wyposażenia do silosów, które już istnieją. Dofinansowaniu podlega budowa i montaż całkowicie nowej infrastruktury.

Inwestycję można zacząć realizować już po złożeniu wniosku, jednak jakiekolwiek koszty poniesione przed tym etapem, nie będą mogły być uznane jako kwalifikowalne.

Oprócz tego koszty niekwalifikowane, które nie mogą być podstawą dofinansowania to:

 • koszt podatku od towarów i usług,
 • koszty wynagrodzeń pracowników wnioskodawcy,
 • koszt posadowienia silosa lub przygotowania miejsca do montażu,
 • zakup gruntów czy innych nieruchomości.

Przewidywane zasady wypłacania pomocy w ramach KPO na silosy

Kwota do 60 tys. zł na silosy w ramach KPO przyznawana jest na zasadach refundacji. To oznacza, że najpierw trzeba inwestycję zrealizować i opłacić, a dopiero potem wnioskować o przyznanie dofinansowania. Otrzymać można:

 • do 60% kosztów kwalifikowalnych – dla młodych rolników,
 • do 50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych wnioskodawców.

Dotacja przyznawana jest do wysokości limitu, który wynosi odpowiednio 60 tys. dla młodych rolników i 50 tys. zł dla pozostałych.

To już kolejny program realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Jego celem jest poprawa infrastruktury magazynowej, dzięki której gospodarstwa rolne będą odporne na kryzysy. 

Doradcy Agraves jako zespół specjalistów z zakresu dotacji, prawa i księgowości mają ponad 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu projektów. Pomagamy rolnikom pozyskiwać dotacje i rozwijać ich gospodarstwa w celu maksymalizacji przychodów i optymalizacji produkcji. 

KPO i inwestycja w silosy to nie jedyny program, w którym będzie można wziąć udział. Czerwiec to także czas na następujące działania:

Z nami zadbasz o rozwój swojego gospodarstwa i pozyskasz pieniądze na inwestycje. Zapraszamy!

Kontakt do eksperta: 

Marcin Szymański, Doradca w Dziale Dotacji

tel. 784 358 945, email: m.szymanski@agraves.pl

Zachęcamy do odwiedzenia profilu na Facebooku Agraves. Znajdziesz tam wiele istotnych informacji na temat zmian w przepisach prawnych oraz bieżących naborów.

Tagi:

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn

Zobacz
także: