Młody rolnik 2022, a inne dotacje i premie

Młody Rolnik

Młody rolnik to jeden z najpopularniejszych programów PROW 2014-2020. Obecny nabór na to działanie trwa do 29 maja 2022 r. W związku z tym beneficjenci tej premii często pytają, z jakich dofinansowań można jeszcze skorzystać, a jakie się wykluczają. Dziś odpowiadamy na te i więcej pytań.

Młody rolnik a Modernizacja gospodarstw rolnych

Będąc beneficjentem Premii dla młodych rolników, można przystąpić do naboru na Modernizację gospodarstw rolnych w każdym z dostępnych obszarów. Mało tego — młodzi rolnicy, starając się o to dofinansowanie, są w uprzywilejowanej pozycji. Mają możliwość otrzymania refundacji do 60% poniesionych kosztów. Standardową pomocą jest 50% dofinansowania kosztów kwalifikowanych.

Warto pamiętać, że można skorzystać z obu tych dotacji dla rolników nawet w jednym roku. Jest to złożony problem, wymagający dobrego zaplanowania obu operacji. Wiele zależy od terminu naborów na poszczególne działania oraz od spełnienia szeregu warunków. Żeby dowiedzieć się więcej, warto skontaktować się naszymi doradcami. Eksperci Agraves wyjaśnią wszelkie szczegóły dotyczące wnioskowania o Premię dla młodych rolników i Modernizację gospodarstw rolnych jednocześnie.

Aktualnie tematem, który interesuje większość rolników, jest profilaktyka i przeciwdziałanie skutkom suszy. O tym jak otrzymać 100 tys. zł na systemy nawadniania w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych przeczytasz tutaj.

Młody rolnik a Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Czy Młody rolnik może skorzystać z Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej? Niestety te dwa działania premiowe się wykluczają. Tutaj należy pamiętać o tym, że z tej operacji może skorzystać nie tylko rolnik. Do 250 tys. zł na rozpoczęcie i rozwój działalności może otrzymać także małżonek, bądź domownik rolnika, który jest ubezpieczony w KRUS.

Jest to bardzo popularne rozwiązanie, które aktywizuje osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich i pozwala rozpocząć wiele prężnie funkcjonujących biznesów. Więcej o naborze na Premie na rozpoczęcie działalności znajdziesz tutaj.

Młody rolnik a Rozwój usług rolniczych

Rozwój usług rolniczych to jedna z najpopularniejszych dotacji dla rolników z harmonogramu PROW 2014-2020. Jest tak ze względu na wysoką kwotę dofinansowania — można uzyskać aż 500 tys. zł zwrotu za zakup nowych maszyn rolniczych — oraz stosunkowo proste kryteria uzyskania pomocy i późniejsze zobowiązania.

Beneficjent premii dla młodych rolników może startować w naborze na Rozwój usług rolniczych, ale tylko w obszarze związanym z podejmowaniem nowej działalności. Podstawowym warunkiem otrzymania tego dofinansowania jest oświadczenie, że zakupione maszyny będą wykorzystywane tylko na cele prowadzonej działalności, a nie w gospodarstwie rolnika.

Nabór na Rozwój Przedsiębiorczości w zakresie rozwoju usług związanych z rolnictwem i leśnictwem ma rozpocząć się latem 2022 r.

Ubezpieczenie w KRUS dla Młodego rolnika

Częstym dylematem wśród osób starających się o uzyskanie Premii dla młodych rolników jest kwestia ubezpieczenia w KRUS. Wnioskować o premię można będąc ubezpieczonym w KRUS zarówno jako rolnik, jak i domownik:

  • ubezpieczenie w KRUS jako domownik — w takiej sytuacji w ciągu 9 miesięcy od otrzymania decyzji należy zarejestrować się w KRUS jako rolnik.
  • ubezpieczenie w KRUS jako rolnik — można wnioskować o Premię dla młodego rolnika tylko wtedy, jeżeli prowadzenie gospodarstwa, a co za tym idzie ubezpieczenie w KRUS jako rolnik, nastąpiło nie wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.

Brak wykształcenia rolniczego nie jest przeszkodą, ale…

O przyznawaniu punktów za wykształcenie napisaliśmy w naszym poprzednim artykule dotyczącym młodego rolnika. Warto pamiętać, że premię można otrzymać nawet wtedy, gdy beneficjent nie posiada wykształcenia rolniczego.

Ekspertka Agraves Maria Rozdzielska specjalizująca się w Premii dla młodych rolników wskazuje: “Można złożyć wniosek o przyznanie pomocy bez wykształcenia rolniczego, należy zadeklarować uzupełnienie wykształcenia i ubezpieczyć się w KRUS jako rolnik z mocy ustawy na 12 miesięcy od dnia wypłaty I raty pomocy. Wykształcenie średnie nierolnicze oraz 4-letni staż pracy w rolnictwie, gdy beneficjent był ubezpieczony w KRUS jako domownik zwalnia z obowiązku uzupełniania wykształcenia.”

Profesjonalne doradztwo rolne dla Młodych rolników

150 tys. zł Premii dla młodych rolników, to znakomita zachęta, by rozpocząć prowadzenie własnego gospodarstwa. Warto jednak iść krok dalej i skorzystać z kolejnych programów, które pozwolą jeszcze bardziej rozwinąć gospodarstwo. Jak to zrobić?

Wieloletnie doświadczenie naszych doradców i ukończenie z sukcesem tysięcy projektów sprawia, że niewiele może nas zaskoczyć. Pomagamy rolnikom z całej Polski w otrzymywaniu nawet milionów złotych na rozwój:

  • gospodarstw rolnych 
  • grup producentów rolnych
  • jednoosobowych działalności gospodarczych 
  • spółek
  • spółdzielni

Przez niemal 20 lat przeprowadziliśmy już tysiące rolników przez skomplikowane procedury Agencji i zawiłe przepisy rozporządzeń. Wielu z nich zostało z nami na dłużej.

Ty także możesz być beneficjentem dotacji z ARiMR! Skontaktuj się z doradcami Agraves i dowiedz się, o jakie pieniądze możesz się ubiegać.

Zachęcamy także do odwiedzenia profilu na Facebooku Agraves. Znajdziesz tam wiele istotnych informacji na temat zmian w przepisach prawnych i aktualnych naborów.

Tagi:

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn

Zobacz
także: